[Translate to Poland (Polish):] Etablierte Branchen und Anwendungen

Obszary zastosowania zestawów transportowych

Branże i obszary zastosowania

Zestawy platform transportowych wybijają się coraz bardziej na prowadzenie jako środek transportu wewnątrzzakładowego. Ich potencjał pod względem wzrostu wydajności, standaryzacji procesów oraz bezpieczeństwa pracy jest coraz bardziej uznawany i wykorzystywany.Zakresy zastosowania zestawów platform transportowych

Anwendung

Zestaw transportowy służy zasadniczo do poziomego transportu materiału z magazynu do miejsca produkcji. Nadaje się idealnie do transportu małych nośników ładunku oraz kompletacji towarów.

Obsługują one także odbiór zmontowanych towarów na dużych nośnikach ładunku z miejsca produkcji – oprócz zaopatrywania i przemieszczania są stosowane do systematycznego odbioru towaru. Przy jego użyciu można kompletować towary z różnych punktów poboru i dostarczać do żądanych miejsc docelowych. W ten sposób można skutecznie poradzić sobie z zadaniami transportowymi.

Zestawy platform transportowych, czyli wózek transportowy z platformami, są wykorzystywane najlepiej wówczas, gdy zadania transportowe wymagają realizacji w sposób regularny i/lub na dłuższych odcinkach.

Konsultacja dotycząca zestawów transportowych

5 pytań dotyczących wprowadzania zestawów platform transportowych – rozpocznij swoją konsultację internetową!


Typowe branże dla zestawów transportowych

Systemy zestawów platform transportowych są wykorzystywane najczęściej w logistyce produkcji, a więc tam, gdzie linie produkcyjne muszą być stale zaopatrywane w materiał, ale także w branży nieprodukcyjnej (np. na lotniskach).

Branchen
Źródło: Zastosowanie systemów zestawów platform transportowych do zaopatrywania produkcji, badanie na temat planowania, sterowania i eksploatacji, Uniwersytet Techniczny w Monachium, 2017 r.

Ogólnobranżowy trend do wykorzystywania zestawów transportowych

Branża motoryzacyjna jest tutaj prekursorem nowoczesnych, wydajnych procesów produkcji. W innych branżach produkcyjnych potencjał zestawów transportowych nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. Jednak i tutaj zauważalny jest rosnący trend. Taka zmiana procesu produkcyjnego nie nastąpi ani w poszczególnych branżach ani w sposób nagły, lecz będzie ewoluować w konkretnych przypadkach.

Źródło: Zastosowanie systemów zestawów platform transportowych do zaopatrywania produkcji, badanie na temat planowania, sterowania i eksploatacji, Uniwersytet Techniczny w Monachium, 2017 r.

Rozwój polegający na stale rosnącym zastosowaniu zestawów platform transportowych jest wyraźny. W szczególności ich rosnący udział w branżach innych niż branża motoryzacyjna przemawia za rosnącym zapotrzebowaniem optymalizacji procesów.

Jak wynika z danych empirycznych, dotyczy to przede wszystkim następujących branż:

  • medycyna
  • przemysł spożywczy
  • handel detaliczny
  • przemysł recyklingowy

Koncentracja na optymalizacji procesów

W przypadku towarów mrożonych wszystko jest zaprojektowane tak, aby nie przerwać łańcucha chłodniczego i zapewnić odpowiednią jakość towarów. Wydajność i bezpieczeństwo procesu mają pierwszeństwo i już samochód ciężarowy jest załadowywany systematycznie.

Zestawy platform transportowych pomagają np. podczas załadunku typowych półek sklepowych oraz kompletacji towarów. Regały są systematycznie zapełniane określonymi towarami, a ustalone procesy zapewniają odbiór i przewożenie wymaganych towarów do określonych punktów odbioru.

Zestawy transportowe, czyli wózek transportowy z platformami, są stworzone do tego, aby szybko przewozić towary do miejsca przeznaczenia. W efekcie uzyskuje się przebiegające w określonym rytmie procesy załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych.

Diagramm Anzahl
Transporty w ponad 60 klinikach, instytutach i instytucjach należących do Kliniki Uniwersyteckiej w Moguncji są w znacznej mierze realizowane przez zestawy platform transportowych STILL.

Podsumowanie: Zestawy transportowe wydajnie zaopatrują różne miejsca w najróżniejszy materiał zgodnie z zapotrzebowaniem. Są obecne przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym, ale stopniowo odkrywają je także inne branże.Masz pytania ?

Pomocy konsultacyjnej we wszystkich kwestiach dotyczących wprowadzania zestawów transportowych udzieli Ci wykwalifikowany doradca STILL. Zadzwoń do nas lub poproś o kontakt.

Zestaw na miejscu? No to w drogę!

Zapytaj o: Obszary zastosowania zestawów transportowych

Zwrot grzecznościowy*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Więcej na ten temat