Aplikacje

Logistyka

Motor niemieckiej gospodarki. Obsługiwane przez nas.

Cyfryzacja, łączność i inteligentna komunikacja, a także bezpieczne procesy są niezbędne dla branży logistycznej. Połączenie handlu stacjonarnego i cyfrowego, zwiększenie indywidualizacji produktów i szybsza obsługa zamówień doprowadziły logistykę 4.0 do sukcesu. Nasze rozwiązania wspierają sukces w logistyce. Rosnące wymagania - głównie w zakresie digitalizacji i automatyzacji - są motorem innowacji w intralogistyce.

Centralne wymagania branży logistycznej

Ciągłe deadliny wymagają mocy i obrotów przy niewielkim nakładzie prac konserwacyjnych i krótkich przestojach.

  • Moc : wysokie obroty i załadunek z presją czasu
  • Dostępność : niskie wymagania konserwacyjne i optymalna obsługa

Najczęściej wybierane wózki widłowe