Precyzja podczas załadunku i rozładunku na wszystkich poziomach

Load Assist

Bezpieczny załadunek i rozładunek towarów wymaga wysokiego poziomu precyzji. Wszelkie błędy przy tej operacji mogą skutkować wstrzymaniem przepływu materiału. Nasze rozwiązania Asystent Ładunku są optymalnie zaprojektowane, aby szybko i precyzyjnie wspierać operatora podczas składowania towaru na żądanej wysokości. Obejmują one pomoce wizualne i systemy półautomatyczne, które ułatwiają operatorowi proces załadunku, jak również programy w pełni zautomatyzowane. Służą one przede wszystkim do zapobiegania podczas obsługi oraz do ochrony osób i towarów.


Systemy i funkcje wspomagania operatora STILL

 

 

iGo pilot navigation

Wsparcie nawigacyjne dla operatora

System optymalizuje dojazd do celu poprzez automatyczne zatrzymanie wideł w poziomej i pionowej pozycji docelowej. Pozycjonowanie odbywa się za pomocą pomiaru odległości i porównania z aktualną pozycją (z użyciem transponderów RFID lub kodów kreskowych). OptiSpeed 4.0 rozróżnia pomiędzy załadunkiem, rozładunkiem i kompletacją zamówień w pozycji docelowej i automatycznie dostosowuje wysokość podniesienia wideł.

Prosta obsługa: ręczne wprowadzanie danych o miejscu składowania lub pobieranie danych z systemu zarządzania magazynem; obsługa przez naciśnięcie dźwigni jazdy.

Wysoka wydajność: wózek przemieszcza się optymalną trasą do celu - niezależnie od doświadczenia i wiedzy operatora.

Wysoka precyzja: wózek porusza się dokładnie do pozycji palety - ruchy wideł poza cel nie są możliwe, co eliminuje nieprawidłowe składowanie i pobieranie.

 

Aktywna Stabilizacja Ładunku (ALS)

Bez chybotania

FM-X to zawsze coś więcej niż tylko wózek wyprzedzający całą resztę. Dzięki aktywnej stabilizacji ładunku (ALS) Ty obsługujesz już kolejny transport towarów, podczas gdy inni muszą czekać, aż maszt przestanie drgać. Automatyczny impuls wyrównujący zapewnia szybki i skuteczny sposób na zatrzymanie drgań na dużych wysokościach, skracając czas oczekiwania przy regale nawet o 80%. W efekcie szybkość realizacji zamówień zdecydowanie wzrasta.

System jest dostępny jako opcja dla modeli FM-X 14, FM-X 17, FM-X 20 i FM-X 25 od wysokości konstrukcyjnej masztu 3000 mm, a w przypadku masztów o wysokości co najmniej 3700 mm stanowi wyposażenie standardowe.

Aktywna Stabilizacja Ładunku jest odpowiednia tylko dla masztów stałych.

 

OptiSpeed 3.4 (ALS - Aktywna Stabilizacja Ładunku dla wózków VNA)

Wyjątkowe na skalę światową: aktywna stabilizacja ładunku w wąskich korytarzach

Oszczędność czasu przy składowaniu i pobieraniu: ciężkie ładunki powodują powstanie drgań na dużych wysokościach podnoszenia w wózku MX-X. Trzeba wówczas odczekać, aż wstrząsy ustąpią. Opcjonalny system ALS przeciwdziała temu poprzez dodatkowe podnoszenie, aby zredukować wstrząsy i czas oczekiwania. Dzięki temu praca jest znacznie przyjemniejsza a wydajność przeładunkowa wzrasta nawet o 5%. System ten umożliwia szybkie i bezpieczne ruchy transportowe, które są optymalnie dostosowane do wysokości podnoszenia i ładunku.

 

Dynamic Load Control

Docenisz optymalną wydajność

Bezpieczna i precyzyjna obsługa ładunku w zależności od wysokości podnoszenia ładunku

Dynamiczna Kontrola Obciażenia (DLC) została opracowana dla ułatwienia pracy operatorom wózków podnośnikowych STILL EXV i FXV. Inteligentny system wspomagania potrafi z dużą dokładnością oszacować obciążenie i masę. Jest on dostępny w części lub w całym zakresie podnoszenia. DLC 3 pokazuje operatorowi za pomocą wyświetlacza aktualną wysokość podnoszenia, aktualny ciężar ładunku oraz maksymalną możliwą wysokość podnoszenia dla tego ciężaru. Wysokość pdnoszenia jest mierzona za pomocą czujnika ultradźwiękowego. Gdy tylko użytkownik zbliży się do maksymalnej wysokości podnoszenia, emitowany jest sygnał ostrzegawczy. Proces podnoszenia wyłącza się automatycznie przed przekroczeniem maksymalnego podnoszenia.

Prawidłowe szacowanie obciążenia:
na pierwszym poziomie wysuwu, DLC 1 pokazuje na kolorowym wyświetlaczu szacowany ciężar ładunku oraz informuje operatora o przekroczeniu nominalnego obciążenia. Użytkownik otrzymuje w ten sposób szacunkową wartość obciążenia i może na jej podstawie określić maksymalną dopuszczalną wysokość podnoszenia w zależności od wagi podnoszonego ładunku.

Prawidłowe oszacowanie ciężaru:
na drugim poziomie wysuwu, DLC 2, zdejmuje ten krok z operatora, ponieważ oprócz oszacowania ciężaru ładunku podaje dla niego na wyświetlaczu maksymalną wysokość podnoszenia. Dodatkowo na maszcie znajduje się kolorowy pasek obciążenia, dzięki któremu można odczytać aktualną wysokość podnoszenia.

Wyświetlanie wysokości podnoszenia i maksymalnej wysokości podnoszenia na podstawie zmierzonego ciężaru ładunku plus zatrzymanie podnoszenia po osiągnięciu maksymalnej wysokości podnoszenia:
na najwyższym poziomie wysuwu, DLC 3, operator widzi na wyświetlaczu szacunkowy ciężar ładunku, odpowiadającą mu maksymalną wysokość podnoszenia i aktualną wysokość podnoszenia. Wysokość podnoszenia mierzona jest za pomocą czujnika ultradźwiękowego, dzięki czemu zawsze znana jest aktualna wysokość podnoszenia. Użytkownik otrzymuje również ostrzeżenie, gdy zbliża się do maksymalnego udźwigu resztkowego. W przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej wysokości podnoszenia, wózek widłowy automatycznie przerywa proces podnoszenia. Ułatwia to w znacznym stopniu składowanie i pobieranie, a jednocześnie znacznie zwiększa wydajność i bezpieczeństwo.

 

Easy Target Plus

Strzał w dziesiątkę za jednym naciśnięciem przycisku

Easy Target Plus gwarantuje możliwość szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania towarów na wybranym regale, w łatwy sposób, za naciśnięciem przycisku, bez konieczności ręcznej korekty wysokości.

Korzyści dla Ciebie:

  • Wysoki stopień bezpieczeństwa operatora i towaru
  • Obsługa za pomocą asystenta wyświetlacza - prosta obsługa nawet dla niedoświadczonych operatorów
  • Szybki wybór żądanego poziomu regału
  • Indywidualne dopasowanie do wszystkich warunków w magazynie
  • Możliwość dostosowania do ośmiu programowalnych obszarów magazynowych i 20 programowalnych poziomów regałów
  • Wózek potrafi samodzielnie określić, czy operator chce składować czy pobierać ładunki o masie od 150 kg, a tym samym odpowiednio uwzględnić swobodne podnoszenie palet (standardowo ustawione na 150 mm)
  • Zintegrowane sterowanie poziomym ustawieniem wideł w preselekcji wysokości podnoszenia
  • Opcjonalnie można zamontować dodatkowy asystent wyświetlacza do wizualnego wskazywania sekwencji pracy na wyświetlaczu

Dodatkowe funkcje Asystenta Ładunku

W tym miejscu można znaleźć pełny przegląd wszystkich dodatkowych systemów i funkcji wspomagania operatora STILL w ramach Asystenta Ładunku.

 
OptiSpeed do wózka wysokiego składowania

Bezpieczeństwo procesu dla każdej wysokości podnoszenia

System wspomagania operatora OptiSpeed redukuje do minimum drgania masztu przy średnich wysokościach podnoszenia i umożliwia szybką obsługę towarów.

OptiSpeed nie może być łączony z systemem wspomagania operatora Aktywna Stabilizacja Ładunku.

 
Ochrona wideł przed zużyciem

Podczas opuszczania widły nie dotykają posadzki, co zapobiega zużyciu zarówno wideł, jak i posadzki. Zapewnia to również bezpieczne wysuwanie i wsuwanie wideł do i z palety.

 
Wskaźnik wysokości podnoszenia

Seryjnie wbudowany czujnik wysokości podnoszenia LED zapewnia najwyższą precyzję od pierwszego milimetra. System pracuje z dokładnością +/- 5 mm. Operator widzi wysokość podnoszenia na wyświetlaczu. Dzięki temu w każdym momencie zna wysokość wideł i jest w stanie w pewny sposób stwierdzić, że nie dotknie regału podczas podnoszenia palety.

 
Systemy kamer

Wszystko w zasięgu wzroku, przez cały czas: model FM-X może być opcjonalnie wyposażony w system kamer, który znacznie ułatwia obsługę i poprawia widoczność.

 
Łagodne przejście między sekcjami masztu

Przejście między wolnym skokiem wideł a podnoszeniem zasadniczym jest dzięki temu bardzo płynne, a towar pozostaje bezpiecznie na palecie: gdy tylko maszt wysunie się do podnoszenia głównego, prędkość podnoszenia dla przejścia zostaje nieznacznie zmniejszona, a następnie ponownie przyspieszona.

 
Centrowanie wideł i pionowanie masztu

Niech pozwól na najmniejszy poślizg, nawet na dużych wysokościach: paleta jest ustawiana do pozycji poziomej za naciśnięciem przycisku. Dzięki temu wysuwanie i wsuwanie wideł z palety jest bardzo proste, nawet na najwyższych poziomach regałów.

 
Panoramiczny szklany dach

Optymalna widoczność: dach ochronny z szybą ze szkła pancernego jest dostępny jako opcja, zapewniając lepszą widoczności podczas składowania i pobierania.

 
Podnoszona platforma operatora

Idealnie nadaje się do pionowej kompletacji zamówień do wysokości 2,80 m. Platformę można podnieść do wysokości 1200 mm, dzięki czemu można podwoić powierzchnię magazynową o drugi poziom regałów. Prowadzenie i kierowanie jest możliwe również za pomocą podnoszonej platformy z kieronicą STILL Easy Drive i przełącznikami STILL Easy Move, co zapewnia wysoką wydajność przeładunku.

 
Blokada opuszczania

Funkcja ta zapobiega opuszczaniu się palety podczas jazdy. W ten sposób zapobiega się wadliwym operacjom podczas przemieszczania się i chroni się towar.

 
Zatrzymanie wózka

Polega to na lekkim podniesieniu końcówki wideł, aby jak najlepiej zabezpieczyć wózki, a tym samym towary transportowe podczas jazdy.

 
Wskaźnik pochylenia masztu

Operator widzi na wyświetlaczu kąt pochylenia masztu. A zatem zawsze ma najwyższy stopień kontroli nad załadunkiem towaru. Funkcja ta stanowi prawdziwą pomoc również podczas składowania i pobierania, ponieważ operator może dokładnie sprawdzić, czy widły prawidłowo utrzymują paletę.

 
Automatyczne pionowanie masztu

Większa wydajność obsługi podczas układania na wysokich regałach: funkcja ta ułatwia umieszczanie palet na wyższych wysokościach regałów. Maszt automatycznie pozostaje w pozycji pionowej, gdy funkcja zostaje aktywowana przez naciśnięcie przycisku pozycji pionowej.

 
Pomiar obciążenia

System wykrywa wagę łądunku od 5% nominalnego obciążenia wózka i podaje ją operatorowi na wyświetlaczu.

 
Laser pozycjonujący

Większe bezpieczeństwo, większy komfort: Opcjonalny laser pozycjonujący rzuca zieloną linię poziomą na wysokości płaszczyzny wideł. Ułatwia to orientację przy składowaniu i pobieraniu towarów, a także zwiększa wydajność przeładunkową i stopień bezpieczeństwa.

Laser pozycjonujący można łatwo włączać i wyłączać za pomocą jednego przycisku i nie jest on groźny dla gołego oka.

 
Wskaźnik obciążenia

Nieprzerwana stabilność: opcjonalny wskaźnik obciążenia nieustannie pokazuje użytkownikowi aktualną wysokość podnoszenia i związany z nią udźwig resztkowy.

Obciążenie i wysokości podnoszenia są wyświetlane na kolorowych naklejkach przymocowanych bezpośrednio do masztu.

 
Ograniczenie podnoszenia

Tak daleko i koniec: dla hal o wysokości mniejszej niż wysokość wysuniętego masztu, można wstępnie skonfigurować maksymalną wysokość wysunięcia masztu. Za pomocą przycisku można również skonfigurować pośrednie ograniczenie wysokości podnoszenia ze wstępnie zdefiniowaną maksymalną wysokością podnoszenia.

 
Miękkie lądowanie

100% finezji: ten system wspomagania operatora zapewnia łagodne odkładanie wideł i towaru poprzez zmniejszenie prędkości na krótko przed odłożeniem towaru na podłożu.

 
Wstępny wybór wysokości podnoszenia

Niezależnie od tego, czy ma miejsce składowanie i pobieranie towarów, czy podnoszenie i opuszczanie masztu: żądaną wysokość podnoszenia można łatwo skonfigurować z wyprzedzeniem za pomocą przycisku wyboru, zintegrowanego na wielofunkcyjnym panelu sterowania. Można zaprogramować do 20 poziomów regałów. Po osiągnięciu odpowiedniej wysokości, proces podnoszenia kończy się automatycznie. Dodatkowo, wskaźnik wysokości podnoszenia na wyświetlaczu LCD informuje operatora o osiągnięciu żądanej wysokości podnoszenia.

Zalety: praca staje się bardziej bezpieczna i wydajna, załadunek jest prowadzony z należytą starannością, zwiększa się komfort operatora.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w przypadku pytań dotyczących naszej oferty, nasi Doradcy Handlowi chętnie służą pomocą.

Kontakt

+48 61 66 86 100

Zapytaj o: Asystent Ładunku

Wypełnij formularz poniżej, skontaktujemy się z tobą.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.