Historia


Prezentujemy historię STILL, wskazując przy tym kierunki rozwoju firmy. Sprawiły one bowiem, że już od momentu założenia STILL stał się przedsiębiorstwem wiodącym w dostarczaniu rozwiązań intralogistycznych na całym świecie.

Tutaj możesz pobrać naszą książkę w formacie PDF: STILL – The History


Silni i niezależni – 100 lat STILL

Od 100 lat nasi klienci korzystają z niezawodności produktów i usług firmy STILL. Droga do sukcesu wiodła od napraw silników poprzez konstruowanie przenośnych generatorów prądu aż do dostawcy Full Service w intralogistyce.

W dziedzinie intralogistyki oferujemy wszechstronną koncepcję odnośnie wymiany istotnych informacji między urządzeniami i systemami sąsiadującymi. Nasze założenia całościowe, łącznie z zaangażowaniem personelu, zapewniają efektywne współdziałanie wszystkich elementów intralogistyki. 

STILL poprzez jakość i szybki serwis gwarantuje wysoki stopień dyspozycyjności. Nasze produkty są w obsłudze przyjazne dla użytkownika i tym samym oszczędzają jego czas. Za pomocą analizy przepływu materiałów i informacji oferujemy naszym klientom indywidualne rozwiązania.

Dzięki innowacyjnym i inteligentnym pomysłom postępujemy zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Przykładowo program oszczędności energii Blue-Q umożliwia 10 - 20% oszczędności przy tej samej wydajności użytkowej naszych urządzeń.

Osobisty kontakt jest bazą trwałych stosunków handlowych, dlatego nasi kompetentni pracownicy to idealni partnerzy rozmów.

Niniejsza kronika streszcza najważniejsze kamienie milowe historii naszego przedsiębiorstwa.


2000: Odnowienie - STILL pozycjonuje się jako marka premium

Nieustanny rozwój i ekspansja na nowe rynki w ciągu ostatnich lat zapewniły biznesowy sukces, ale także generowały nowe wymagania. STILL, będąc międzynarodową firmą, coraz częściej musiał stawiać czoła wyzwaniom zglobalizowanego rynku. Dlatego też postanowiono wyeliminować wszelkie słabości i wzmocnić istniejące mocne strony.

Na przełomie tysiącleci STILL rozpoczął wielomilionowy program inwestycyjny, mający na celu optymalizację struktur produkcyjnych w siedzibie głównej w Hamburgu, i dalszą poprawę działającego już sektora usług. Dodatkowo zwiększył swoją międzynarodową zdolność produkcyjną i sprzedażową. Działaniom tym towarzyszyły wewnętrzne środki zapewniania jakości oraz rozwój wysoce innowacyjnych produktów i usług. Skonstruowane zostały nowe pojazdy, ustanawiające nowe standardy pod względem ekonomii, jakości i wydajności. Ponadto STILL opracował koncepcję usługi oferującej klientowi zakres indywidualnych korzyści - PartnerPlan.

W ramach wewnętrznego odmładzania uwypuklono profil zewnętrzny firmy. STILL stawał się coraz bardziej rozpoznawalny na świecie jako marka premium. Przysłużyła się do tego nie tylko szeroka gama pojazdów, ale także niezwykle innowacyjne usługi i rozwiązania ułatwiające sprawny przepływ towarów. Zmiana z firmy zajmującej się jedynie produkcją na taką, która jest dostawcą kompletnych rozwiązań intralogistycznych ułatwiła zdobyć wiodącą pozycję na kontynencie europejskim w zapewnianiu kontroli nad procesami intralogistycznymi.

Jednak pomimo doskonałej zdolności adaptacji, STILL nieustannie podtrzymuje swoje tradycje. Klienci, dostawcy, pracownicy i współpracownicy mogą zatem polegać na podstawowych wartościach i intencjach określonych w filozofii firmy, nadal obowiązujących w 9. dekadzie funkcjonowania firmy. Dziś, podobnie jak i jutro, STILL zobowiązuje się do przestrzegania zasady: „chcemy przynosić korzyści dla wszystkich związanych z nami osób”. 


1990: Teraźniejszość - wymarsz na Wschód

Początek lat dziewięćdziesiątych był w dużej mierze poświęcony rozbudowie rynków wschodnich. Likwidacja zwartego dotychczas Bloku Wschodniego, zjednoczenie Niemiec oraz utworzenie nowych, dążących do reform demokracji otworzyło nowe rynki zbytu.

STILL od początku dążył do nawiązania długotrwałych, stabilnych i pełnych zaufania stosunków z klientami i partnerami ze Wschodu. Ta zasadnicza postawa była jedną z istotnych przesłanek rozwoju firmy STILL między innymi w Polsce.

Krokiem milowym rozwoju na Wschodzie było założenie w 1990 r. biura sprzedaży w Lipsku. Wkrótce powstały spółki-córki na Węgrzech (1992 r.), w Czechach (1993 r.) i w Polsce (1995 r.). W międzyczasie nawiązano stosunki z Rosją. Rynek wschodni stał się stałą częścią przedsiębiorstwa. Droga do przyszłości stanęła przed firmą STILL otworem.

Dzięki gamie produktów zorientowanych na potrzeby klientów, sięgających od ciężkich pojazdów do transportu poziomego aż do branży techniki magazynowej, i 12 spółkom zagranicznym, a także światowej sieci serwisowej firma STILL stała się synonimem niezawodności i jakości.

STILL GmbH oraz jej współpracownicy będą w przyszłości podążać wytyczoną drogą i przestrzegać dewizy założyciela firmy Hansa Still'a:

„Naszym zadaniem jest rozwiązywanie indywidualnych problemów transportowych. Podczas pracy nad nowymi technologiami transportowymi naszym celem jest już dziś spełnianie wymogów jutra”.


1980: Pierwszy miliard - oznaka rozkwitu

Od początku lat siedemdziesiątych notowano nadzwyczajny przyrost obrotów. Jeszcze w 1971 r. obrót wynosił około 200 milionów DM. W połowie lat osiemdziesiątych praktycznie się potroił, a w 1989 r. przekroczył granicę miliarda. 

Sukcesowi sprzedaży odzwierciedlającemu się w cyfrach obrotu towarzyszyły działania racjonalizatorskie, wzrost produktywności oraz znaczące inwestycje, które miały zapewnić solidny fundament tak szybkiemu wzrostowi.

Jednym z podjętych działań była budowa nowego warsztatu dla uczniów oraz działu konstrukcji i rozwoju.


1970: Postęp - ten, kto oferuje innowacje, musi także z nich korzystać

Kiedy w 1970 r. wprowadzono pierwsze komputery IBM, nie można było jeszcze wtedy przewidzieć, jak duże znaczenie będzie miała technologia komputerowa dla przemysłu i spółki. Jednakże nowa technologia oferowała nowe możliwości, na które STILL, sam oferujący innowacje, był zawsze otwarty.

STILL posługiwał się postępem technicznym, gdziekolwiek wydawało się to być sensowne. Wraz z komputerami wprowadzono do produkcji pierwsze w pełni zautomatyzowane urządzenia. Także przy organizacji czasu pracy STILL wypróbowywał nowe koncepcje. Poprzez wprowadzenie w 1972 r. ruchomego czasu pracy STILL zaoferował swoim pracownikom większą swobodę indywidualnego decydowania oraz większą odpowiedzialność.

STILL jednakże nie tylko wykorzystywał postęp, lecz sam aktywnie go napędzał. Dzięki innowacyjnym produktom z zakresu pojazdów do transportu poziomego wytyczał nowe kierunki. Nastąpiło to wkrótce po podjęciu decyzji o budowie pojazdów z opatentowaniem w niezależne uresorowienie kół w 1948 r. i z pewnością nie zakończyło się na pierwszym na świecie pojeździe do transportu poziomego z napędem hybrydowym w roku 1983 – innowacyjność firmy STILL trwa nieprzerwanie do dzisiaj.

W latach siedemdziesiątych STILL zaprezentował dalszy przykład swojej innowacyjnej siły: „Maszt nie przesłaniający widoczności”. Badania naukowe dowiodły, że ta nowa konstrukcja znacząco polepszyła bezpieczeństwo oraz obsługę wózków widłowych. 

Konstruktorzy i projektanci z firmy STILL aktywnie pracowali także nad rozwiązaniami mającymi zapewnić ochronę środowiska naturalnego. Od 1974 r. emisje spalin w wózkach napędzanych silnikiem Diesla zostały zredukowane na tyle, że spełniono ostre wymogi tak zwanego trzynastostopniowego „California Tests".

Postęp nigdy nie był dla firmy STILL celem samym w sobie. Na pierwszym planie zawsze znajdowały się korzyści dla klientów. Ta podstawowa zasada była doceniana i prowadziła do dalszego wzrostu. W 1979 r. liczba pracowników wzrosła do ok. 2500.


1960: Przemiany - jak Feniks z popiołów

Pożar w hali montażowej w 1961 r. zniszczył w ciągu kilku godzin pracę dwóch miesięcy. Na szczęście nie było w nim ofiar śmiertelnych. 

Szalejące płomienie nie przeraziły pracowników, wręcz przeciwnie zachęciły ich do energiczniejszego działania. W krótkim czasie na nowo podjęto produkcję w wynajętych pomieszczeniach. A kilka lat później w miejscu, gdzie ogień pozostawił po sobie ruiny, powstała nowa, nowoczesna hala montażowa. Ogień pojawił się jako symbol na początku ery odnowy i przemian.

Już w 1960 r. podjeto decyzję o modernizacji i rozbudowie zakładu. Zaplanowano nowe hale do produkcji pojazdów i wytwarzania rozdzielnic. Dodatkowo miał powstać budynek biurowy oraz centralna elektrociepłownia i zakład energetyczny. W 1964 r. zakończono te przedsięwzięcia sprawiając, że STILL wszedł w drugą połowę lat sześćdziesiątych dużo silniejszy i wydajniejszy, niż można było przypuszczać. Zmiany architektoniczne przyczyniły się do tego, że przedsiębiorstwo STILL uzyskało nowoczesny wygląd.

Odpowiednio zmienił się także znak firmowy, którym STILL prezentował się opinii publicznej. Do 1968 r. na logo przeważała głównie litera S symbolizująca elektryczną błyskawicę. Idea ta pochodziła jeszcze od założyciela firmy i wskazywała na pierwotną produkcję „maszyn elektrycznych”. Ta gałąź produkcji została jednakże całkowicie wyparta przez produkcję wózków w 1969 r. Pierwsze dostosowanie znaku firmowego do zmienionego programu produkcyjnego nastąpiło po połączeniu z fabryką maszyn Esslingen.

Powstał nowy znak, który przetrwał osiem lat i nie miał żadnej „symboliki elektrycznej” – „SE Fahrzeugwerke GmbH”. Ostateczny znak firmowy, pod którym STILL jest znany do dziś, powstał w 1976 r. - STILL GmbH.


1950: Rynki światowe - jakość nie zna granic

Niemcy z ogromnym entuzjazmem pracowały nad cudem gospodarczym, a już na początku lat pięćdziesiątych mogły zaoferować produkty o wysokiej jakości. Pojawiła się wówczas marka „Made in Germany”. Także STILL należał do przedsiębiorstw, których produkty wzbudzały zainteresowanie na świecie. Przede wszystkim nowe technologicznie wózki umożliwiły wejście na rynki eksportowe. Angielscy okupanci byli pierwszymi, którzy złożyli duże zlecenie w firmie STILL. W 1950 r. zamówili 60 elektrycznych wózków ciężarowych EWL 1500.

Transakcje z zagranicą należały do tradycji firmowej. Już w 1924 r., tylko cztery lata od założenia przedsiębiorstwa, STILL wystawiał swoje prądnice i silniki elektryczne na Lipskich Targach Eksportowych. Sieć elektryczna nie była wówczas zbyt rozwinięta i z tego względu położone na uboczu plantacje w krajach tropikalnych potrzebowały własnych instalacji generatorowych. STILL dostarczał swoje produkty do wszystkich zakątków świata.

Dążenie do otwarcia się na rynki światowe pozostało do dzisiaj ważnym aspektem działalności firmy. W 1951 r. STILL zaprezentował swoje produkty na targach w Kopenhadze i najprawdopodobniej dzięki temu uzyskał w opinii publicznej miano przedsiębiorstwa kosmopolitycznego. Jeszcze w tym samym roku prasa hamburska zatytułowała swój duży artykuł nagłówkiem „STILL na całym świecie”.

Korzystnym dla interesów eksportowych okazały się zlecenia z Niemieckich Kolei Państwowych. Jako pierwsze rozpoczęły one eksploatację wózków elektrycznych i przyczyniły się do szybszego podjęcia decyzji o wyposażeniu innych kolei w nowe pojazdy firmy STILL. Początek dały w 1954 r. Włoskie Koleje, wkrótce dołączyły do nich koleje państw Beneluksu, a w 1959 r. wpłynęło nawet zamówienie Kolei Japońskich. Duże zlecenia eksportowe miały dla firmy STILL dwojakie znaczenie – po pierwsze oznaczały nowy rozkwit po ciężkich latach czterdziestych, a po drugie nowa gałąź produkcyjna „Pojazdy” wytyczyła przyszłościowy kierunek rozwoju. Już w 1954 r. wysunęła się ona na pierwsze miejsce przed maszyny elektryczne - stanowiące do tej pory główny produkt STILL .


1940: Poruszające czasy - produkcja wyrobów firmy STILL rozkręca się

Pierwsza połowa lat czterdziestych to okres II Wojny Światowej. Ten trudny czas znacznie wpłynął na każde przedsiębiorstwo w Niemczech.

Przedsiębiorstwo STILL wciąż produkowało instalacje prądnicowe i rozbudowywało moce produkcyjne. Na początku 1945 r. załoga STILL liczyła prawie 1500 pracowników, a produkcja uległa niemalże potrojeniu. Po zakończeniu wojny załoga licząca zaledwie 500 pracowników rozpoczęła odbudowę. 

Prawie połowa zakładów produkcyjnych legła w gruzach, a STILL ledwo wiązał koniec z końcem naprawiając silniki elektryczne i transformatory. Jednak już w lipcu 1945 r. rozpoczęły się prace nad nowymi produktami. Powołano do życia dwuosobowy zespół konstrukcyjny „Pojazdy”, który już w następnym roku zaprezentował „wózek elektryczny EK 2000”. Ten napędzany elektrycznie wózek transportowy o nośności 2 t wprowadził fundamentalną zmianę w priorytetach produkcyjnych firmy STILL. Od teraz stawiano coraz bardziej na mobilność i budowę „urządzeń do transportu poziomego” (produkcję maszyn elektrycznych zaprzestano całkowicie w 1969 r.). 

W wózku „EK 2000” przedstawione zostały całkowicie nowe koncepcje. Nowatorskie niezależne resorowanie kół oraz układ kierowniczy z drążkiem uzyskały w 1948 r. i 1952 r. odpowiednie patenty. W 1947 r. wózek EK 2000 zyskał znaczącego klienta – Niemieckie Koleje Państwowe.

Dalsze innowacje znacznie przyczyniły się do dynamicznego wzrostu – ciągnik trójkołowy, tak zwany „Muli-Mobil”, skonstruowano w 1948 r., a już rok później świętowano jego setne wyprodukowanie. W tym samym roku (1949) światło dzienne ujrzała kolejna nowość: pierwszy wózek widłowy firmy STILL – EGS 1000. 

STILL uczynił mobilnymi nie tylko swoje produkty, ale również serwis. Pod koniec lat czterdziestych wprowadzono własne pojazdy serwisowe. Pierwszy, VW Bus, zakupiono w 1947 r. W międzyczasie flota serwisowa w Niemczech urosła do około 750 pojazdów. Na całym świecie było ich ponad 1000.


1930: Ludzie i maszyny

Są ludzie, którzy umacniają przedsiębiorstwo. Lata trzydzieste charakteryzowały się nieustannym rozwojem. Instalacje prądnicowe firmy STILL wyrobiły dobre imię marki. Pierwsza prądnica Matador dostarczała tylko 0,5 kW. W międzyczasie powstał z niej typoszereg do 1,5 kW. 

W 1933 r. wytwarzano prądnice o mocy do 10 kW. Rok później rozpoczęła się produkcja pierwszych instalacji mobilnych, a od 1935 r. stały się one stałą częścią składową programu sprzedaży. STILL produkował maszyny o wysokiej jakości, na które było zapotrzebowanie, i trafił tym samym w gusta klientów. Jednak nie tylko to przyczyniło się do ciągłego wzrostu. Tak samo ważni byli pracownicy - ich zapał i bogactwo pomysłów.

Hans Still, założyciel firmy, dobrze o tym wiedział. Pracownicy byli dla niego czymś więcej niż tylko współczynnikami produkcji, uważał ich za aktywnych współtwórców sukcesu.

Zgodnie z tym poglądem wspieranie wspólnoty zakładowej stało się tradycją. Już w 1934 r. miały miejsce pierwsze wycieczki pracownicze i wspólne obchodzenie świąt Bożego Narodzenia. W kolejnych latach nastąpiły dalsze nowości – w 1935 r. nagrodzono premiami pracowników, którzy zaproponowali ulepszenie sprzętu. Dodatkowo zorganizowano zakładową służbę sanitarną i zatrudniono lekarza. Trzy lata później utworzyły się pierwsze zakładowe grupy sportowe, które do dzisiaj pozostały ulubioną częścią aktywności w firmie. 

To, że zadowoleni i wykwalifikowani pracownicy byli dla przedsiębiorstwa podstawą sukcesu w biznesie, okazało się także w latach późniejszych. Hans Still założył w 1940 r. firmę „Nothilfe Hans Still e.V.“, która wypłacała regularnie duże sumy dla współpracowników, a dzisiaj zgodnie z jej tradycją wypłaca się rentę zakładową. W 1941 r. utworzono bibliotekę, a od 1943 r. zaczęto budowę mieszkań zakładowych. Do głównych punktów wspierania pracowników należało także kształcenie uczniów. Dzięki utworzonym warsztatom uczniowskim firma STILL przyczyniała się do wysokiego wykształcenia załogi.


1920: Pierwsze lata

1 lutego 1920 r. młody mężczyzna usamodzielnił się i założył w Hamburgu na ulicy Spaldingstrasse mały zakład naprawczy silników elektrycznych. Hans Still miał 22 lata i był pełen energii. Wszystko musiało iść szybko – przede wszystkim dla jego klientów.

Oferował „szybką pomoc”, niezawodność i wysoką jakość. Na sukces nie czekał długo. Z zapierającą dech szybkością piął się ku górze. Oprócz naprawy silników elektrycznych już w 1920 r. skonstruował własne produkty. Prądnica „Matador“ była pierwszym, a za nią przyszły wkrótce małe, przenośne generatory elektryczne.

Ofertę uzupełniła paleta maszyn wytwarzających prąd elektryczny. To, jak szybko rosło młode przedsiębiorstwo pokazuje najlepiej wzrastająca liczba osób zatrudnionych. Hans Still miał początkowo tylko dwóch pracowników - osobę zajmującą się uzwajaniem tworników oraz montera. Tych trzech pionierów szybko potrzebowało wsparcia. Każdego roku zatrudniano następne osoby - już w 1924 r. załoga liczyła 20 pracowników. W 1937 r. było ich 500, a dwa lata później już ponad 1000. Dzisiaj liczba pracowników firmy STILL wynosi ponad 6000.

Nie trwało też długo, aby dotychczasowa siedziba okazała się zbyt ciasna. Właśnie dlatego STILL przeniósł się w 1927 r. na położoną niedaleko ulicę Wendenstraße. Jednak nawet tam nie spędzono dużo czasu, bowiem rozwijająca się wciąż firma wkrótce potrzebowała więcej miejsca. Hans Still musiał rozglądać się za nową siedzibą, która dysponowałaby wystarczającą ilością miejsca także na przyszłość. W 1932 r. znalazł ją na terenie pomiędzy ulicą Liebigstraße, a przebiegającą równolegle ulicą Berzeliusstraße w dzielnicy Hamburga Billbrook. Główna siedziba firmy znajduje się tam do dzisiaj.

Hans Still prowadził interesy przedsiębiorstwa aż do swojej tragicznej śmierci w 1952 r. (zginął wraz ze swoją małżonką w wypadku samochodowym). Sformułował i pozostawił przedsiębiorstwu swoją zasadę, która brzmi następująco:

„Wydajność, ekonomiczność produktów, staranna produkcja i gęsta sieć serwisowa tworzą solidną podstawę jakości STILL.“

STILL do dziś funkcjonuje zgodnie z tą zasadą.