Aplikacje

Chemia

Gdzie szybkość spotyka się bezpieczeństwem

Oprócz ścisłych wymagań bezpieczeństwa, duża liczba produktów i wymagań dotyczących przechowywania i transportu sprawiają, że łańcuchy dostaw w przemyśle chemicznym są bardzo złożone. Rynek staje się coraz bardziej globalny. Wymaga zwinnych i elastycznych łańcuchów dostaw, oraz wysokiej niezawodności przy stale rosnącej szybkości i jakości usług.

Najważniejsza jest profesjonalna obsługa towarów. Bezpieczeństwo ludzi i środowiska musi być zapewnione na wszystkich etapach transportu. Przechowywanie i transport chemikaliów wymagają zarówno głębokiej wiedzy logistycznej, jak i doskonałej wiedzy branżowej.

Wymagania w przemyśle chemicznym

  • Bezpieczeństwo : produkcja, przeładunek i przechowywanie towarów niebezpiecznych
  • Precyzja : bezpieczne obchodzenie się z cennymi materiałami
  • Pojedynczy punkt kontaktowy : złożone struktury korporacyjne w poszukiwaniu dedykowanych partnerów kontaktowych
  • Ex-ochrona : łatwopalne gazy i pyły w atmosferze

Najczęściej wybierane wózki widłowe