Impressum

Adres siedziby głównej STILL

STILL Polska Sp. z o.o.
Ul. Składowa 6
Żerniki
62-023 Gądki
Polska


Telefon*: +48 61 66 86 100
Faks: +48 61 66 86 189

 

NIP: 7811004366
Spółka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Nr KRS 18980.

Informacja zgodna z internetowym regulaminem rozstrzygania sporów:

Zgodnie z obowiązującym prawem firma STILL GmbH jest zobowiązana do informowania konsumentów o istnieniu europejskiej internetowej platformy rozstrzygania sporów, która może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów bez konieczności angażowania sądu. Komisja Europejska jest odpowiedzialna za stworzenie tejże platformy. Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów jest dostępna na stronie internetowej: ec.europa.eu/consumers/odr.

Zwracamy jednak uwagę na fakt, że firma STILL GmbH nie jest ani przygotowana, ani zobowiązana do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spór przed agencją ds. arbitrażu konsumenckiego. Nasi użytkownicy mają jednak następujące możliwości nawiązania kontaktu: telefonicznie pod numerem +49 (1804) 7 84 55 33 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

STILL PL | Warunki świadczenia usług

Prawa autorskie

Strona internetowa firmy STILL GmbH zawiera treści, takie jak ilustracje, zdjęcia, grafiki, logo, filmy, pliki audio i tekst. Są one własnością firmy STILL GmbH, Berzeliusstrasse 10, D-22113 Hamburg i podlegają ochronie przez przepisy prawa autorskiego, prawa o znakach towarowych, prawa o wzornictwie oraz praw osobistych w ramach prawa niemieckiego i międzynarodowego.

Firma STILL GmbH zezwala bez zgody na przeglądanie i pobieranie wszystkich treści na swoich stronach internetowych wyłącznie do użytku prywatnego, jak również do innych, niekomercyjnych celów, pod warunkiem, że nie zostaną wprowadzone żadne zmiany treści. Powielanie w celu sprzedaży lub w jakimkolwiek innym celu komercyjnym jest niedozwolone.

Pobieranie

W przypadku udostępnienia użytkownikowi treści lub programów do pobrania następuje to z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności tylko za brak gwarantowanych właściwości, zawinione naruszenie podstawowych obowiązków, umyślne lub rażące zaniedbanie innych obowiązków oraz w przypadku zawinionego uszczerbku na zdrowiu.

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie wykorzystania treści umieszczonych na stronie internetowej

Informacje zawarte na naszych stronach internetowych zostały zebrane i sprawdzone z najwyższą starannością. Firma STILL GmbH nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za kompletność, poprawność, aktualność i przydatność do określonych celów. Korzystanie z treści zamieszczonych na stronie internetowej odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. STILL GmbH nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w związku z tym, w szczególności w odniesieniu do danych, sprzętu komputerowego lub oprogramowania.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe użyte na stronach internetowych firmy STILL GmbH są zastrzeżone dla STILL GmbH. Używanie jakichkolwiek z naszych znaków towarowych i logotypów przez osoby trzecie jest niedozwolone.

Zastrzeżenie dotyczące zewnętrznych odniesień i odsyłaczy

Strony internetowe firmy STILL GmbH zawierają odsyłacze do stron internetowych osób trzecich ("odsyłacze zewnętrzne"). Strony te podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. STILL GmbH sprawdzała treści zewnętrzne pod kątem ewentualnych naruszeń prawa przy umieszczaniu pierwszego odsyłacza. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. STILL GmbH nie ma żadnego wpływu na aktualny lub przyszły kształt ani na zawartość stron, do których prowadzą odnośniki. Umieszczenie odnośników zewnętrznych nie oznacza, że firma STILL GmbH zatwierdza treści, do których prowadzą odniesień i odsyłaczy. Nie można oczekiwać od firmy STILL GmbH stałej kontroli odsyłaczy zewnętrznych bez widocznych oznak naruszenia prawa. Jednak w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, takie odsyłacze zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

Data ostatniej aktualizacji: listopad 2020

Prosimy również o zapoznanie się z naszą polityką.