Żródła zasilania dla intralogistyki

Systemy napędowe w intralogistyce

Jaki jest odpowiedni system zasilania dla mojej intralogistyki?

Systemy zasilania dla intralogistyki składają się z pojazdu, nośnika energii oraz infrastruktury energetycznej - m.in. wózek widłowy + bateria litowo-jonowa + ładowarka / stacja ładująca.

Decyzja o odpowiednim systemie energetycznym jest przede wszystkim strategiczna. Chodzi o konkretne zastosowanie, koszty, ale także o niezbędne warunki ramowe, zrównoważony rozwój i perspektywę pracy w sposób neutralny dla klimatu.

Można wymienić pięć następujących kryteriów decyzyjnych:

 • Dostępność wózka widłowego: Ile energii może dostarczyć system energetyczny i na jak długo?
  W jakim stopniu dyspozycyjność operacyjna pojazdów jest ograniczona, np. przez czasy przestojów z powodu wymiany baterii, procesów ładowania lub prac konserwacyjnych?
 • Infrastruktura: Każdy system energetyczny wymaga określonej infrastruktury, np. miejsca na stacje ładowania, magazynowanie, konserwację i wysiłek wymagany do dostarczenia energii.
 • Koszty inwestycyjne: Koszty implementacji, np. na baterie i stworzenie niezbędnej infrastruktury.
 • Koszty operacyjne: Koszty bieżące, np. konserwacji i napraw, ale także koszty energii i zużycie energii.
 • Zrównoważony rozwój: Jaki potencjał ma dany system energetyczny, jak długo może być używany i w jakim stopniu można całkowicie uniknąć emisji CO2.

Porównanie układów zasilania w intralogistyce


Dostępność

Akumulatory kwasowo-ołowiowe

 • ok. 1 zmiana w zależności od typu wózka i zastosowania
 • przy bardziej intensywnym użytkowaniu max 5 godzin
 • 8 godzin ładowania to ok. 6 godzin jazdy
 • brak ładowania pośredniego>wymiana baterii (5-15 min)
 • konieczność konserwacji
 • spadek wydajności podczas pracy

Li-Ion

 • 1 godzina ładowania oznacza około. 3 godzin użytkowania
 • możliwe ładowanie pośrednie
 • nie wymaga konserwacji
 • stała moc podczas pracy

Ogniwo paliwowe

 • 1 napełnienie zbiornika pozwala na około. 8 godzin użytkowania
 • brak czasu postoju/ładowania > tankowanie w zaledwie 2-3 minuty
 • wymagana regularna konserwacja
 • stała wydajność podczas pracy

Infrastruktura

Akumulatory kwasowo-ołowiowe

 • Stacje ładowania
 • Prostowniki
 • Wymienne baterie
 • Urządzenie do wymiany baterii
 • Zbiorniki na wodę
 • System wyciągu powietrza
 • Wymóg odpowiedniej przestrzeni

Li-Ion

 • Niskie wymagania
 • Infrastruktura ładowania + tylko 1 bateria + wbudowany prostownik
 • Niewielkie wymagania przestrzenne

Ogniwo paliwowe

 • Ogniwo paliwowe (moduł zamienny baterii)
 • Stacje tankowania
 • Przechowywanie wodoru
 • Dostawa lub produkcja wodoru (elektrolizer)
 • Można wykorzystać przestrzeń na zewnątrz magazynu

Koszty inwestycji

Akumulatory kwasowo-ołowiowe

 • Niskie koszty nabycia

Li-Ion

 • wysokie koszty zakupu, tendencja malejąca
 • Dłuższa żywotność baterii

Ogniwo paliwowe

 • Wysokie koszty inwestycji (współczynnik 4 do 5 w porównaniu do baterii kwasowo-ołowiowych)
 • Możliwości dofinansowania

Koszty operacyjne

Akumulatory kwasowo-ołowiowe

 • Koszty energii
 • Koszty konserwacji
 • Koszty wymiany baterii (czas)
 • Koszty magazynowania

Li-Ion

 • O 30% niższe koszty energii
 • Brak kosztów konserwacji
 • Niskie koszty przestrzeni
 • Możliwe inteligentne zarządzanie energią / zarządzanie procesem ładowania

Ogniwo paliwowe

 • Obecnie wysokie koszty H2 (10-12 €/kg wodoru, stan na wrzesień 2021) > Zwłaszcza koszty transportu

Zrównoważony rozwój

Akumulatory kwasowo-ołowiowe

 • "Wczorajsza" technologia
 • substancje szkodliwe dla środowiska
 • wymagające recyklingu z wysokim nakłądem energii

Li-Ion

 • Dalszy rozwój technologii
 • Oczekiwany wzrost wydajności i redukcja kosztów zakupu
 • Problematyczne surowce > Nowy skład baterii w opracowaniu
 • Wypróbowane i przetestowane konstrukcje

Ogniwo paliwowe

 • Możliwa do wdrożenia technologia, ale nie ma jeszcze ustalonej infrastruktury
 • brak zapotrzebowania na rzadkie pierwiastki
 • prawdziwie zielona energia, przez zielony H2
 • Rozwój polityczny wciąż niepewny