Żegnaj chaosie! Witajcie inteligentne procesy!

Uzyskaj dodatkowe korzyści z procesów intralogistycznych, które dodadzą Twojej firmie skrzydeł. Dopasowane. Zoptymalizowane. Inteligentne.

Optymalizacja procesów w magazynie: Przenieś swoją intralogistykę na wyższy poziom!

Procesy intralogistyczne są ważnym filarem sukcesu Twojej firmy. Precyzyjnie dopasowane do Twoich wymagań, warunków ogólnych i celów, są kluczem do zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa pracy i ergonomii w Twoim magazynie.

Jaki jest stan Twoich procesów intralogistycznych? Czy są one zgodne z Twoją obecną sytuacją biznesową? Z jakimi mierzysz się wyzwaniami? Jesteśmy po to by pomóc, jako partnerzy, doradzamy i towarzyszymy Ci na drodze do wdrożenia inteligentnych procesów w Twojej intralogistyce.

Proces niezoptymalizowany
Proces inteligentny
Przyjęcie towaru

Optymalizacja towarów przychodzących dzięki inteligentnej technologii, takiej jak kompaktowy RXE, EXH-S & EXH-SF i zarządzanie przepływem materiałów oprogramowanie zwiększające wydajność. Takie podejście

 • maksymalizuje przestrzeń
 • przyspiesza operacje w bezpieczny sposób i
 • obniża koszty

poprzez usprawnienie zarządzania zapasami i zmniejszenie ilości odpadów.

Przyjęcie towaru

W obszarze dostaw, dostarczony towar jest szybko i niezawodnie sprawdzany, bezbłędnie przyjmowany i w ustrukturyzowany sposób rejestrowany w magazynie.

Magazynowanie

Optymalizacja Twojego magazynu z FM-X, NXV oraz dopasowane systemy regałowe optymalizuje wykorzystanie przestrzeni i szybkość pracy. Taki obiekt

 • usprawnia zarządzanie zapasami i
 • obniża koszty.

Magazynowanie

Nie ma dwóch takich samych magazynów. Inteligentna koncepcja magazynu optymalnie wykorzystuje istniejącą przestrzeń, aby umożliwić łatwy dostęp do towarów oraz klarowną i ciągłą inwentaryzację zapasów - istotny warunek wstępny maksymalnej wydajności obsługi i produktywności.

Kompletacja

Inteligentne technologie w logistyce magazynowej, takie jak autonomiczne wózki do kompletacji, roboty mobilne i wózki samojezdne, zwiększają wydajność dzięki szybszej realizacji zamówień i zmniejszają liczbę błędów.
Zapewniają:

 • elastyczność w stosunku do zmieniających się wymagań,
 • redukują koszty poprzez minimalizację prac manualnych
 • i umożliwiają stałą optymalizację procesów poprzez analizę danych.

Kompletacja

Zoptymalizowane procesy kompletacji zapewniają, że wszystkie towary można znaleźć szybko, precyzyjnie i bezbłędnie oraz że można je zestawiać w celu dalszego procesowania. Ważną rolę odgrywają tu aspekty bezpieczeństwa i ergonomii pracy.

Zaopatrzenie produkcji

Inteligentne technologie w zaopatrzeniu produkcji, takie jak zautomatyzowane zestawy transportowe oraz dostosowane do potrzeb klienta systemy bezpieczeństwa, zwiększają wydajność w magazynie. Zapewniają stały przepływ materiałów,

 • zwiększają bezpieczeństwo,
 • minimalizują procesy manualne,
 • a tym samym redukują koszty.

Zaopatrzenie produkcji

We właściwym miejscu i właściwym czasie. Niezawodnie, bezwypadkowo, po optymalnej trasie. Im większy magazyn, tym większe natężenie ruchu, większa liczba różnych pojazdów i tras. Dlatego tak ważne jest posiadanie przejrzyście zaplanowanych procesów w celu wydajnego i płynnego zaopatrzenia produkcji.

Pakowanie / Dostawa

Inteligentne technologie, takie jak zarządzanie przepływem materiałów i wózki samojezdne AGV optymalizują procesy pakowania i wysyłki w magazynach. Przyspieszają one

 • transport towarów,
 • poprawiają dokładność podczas kompletowania przesyłek,
 • zmniejszają nakład pracy manualnej i redukują koszty.

Pakowanie / Dostawa

W zoptymalizowanym procesie pakowania wszystkie towary są bezbłędnie etykietowane, bezpiecznie pakowane, a jednocześnie zużycie materiałów pakowych jest zmniejszane.

Wysyłka towarów

Inteligentne technologie w logistyce magazynowej, takie jak elektryczne wózki widłowe oraz wózki unoszące poprawiają wydajność i szybkość w obszarze wysyłki. Przez co

 • obniżają koszty dzięki mniejszej ilości prac manualnych
 • optymalizują wykorzystanie przestrzeni.

Łatwiejsza i bardziej precyzyjna kontrola zwiększa bezpieczeństwo pracy, a analizy pooparte danymi stale usprawniają procesy.

Wysyłka towarów

Ostatni lecz nie mniej ważny, inteligentny proces wysyłki zapewnia, że wszystkie towary docierają do klienta na czas, niezawodnie i w idealnym stanie. Ustandaryzowana, przejrzysta kontrola towarów, a także bezpieczne i szybkie procesy załadunku i transportu mają przy tym kluczowe znaczenie.


Inteligentne procesy w intralogistyce: Zróbmy to razem!

Optymalizacja procesów rozpoczyna się od szczegółowej inwentaryzacji i analizy istniejących procesów logistycznych i przepływu materiałów. W ten sposób identyfikujemy mocne i słabe strony oraz potencjały, z których następnie wyciągamy wnioski i rozwiązania w celu ukierunkowanej optymalizacji procesów w Twoim magazynie. Wspólnie decydujemy, które środki, optymalizacje i zmiany są dla Ciebie odpowiednie i towarzyszymy Tobie również w modyfikacach, wdrażaniu i szkoleniu.

Procesy intralogistyczne są tak indywidualne, jak Twoja firma. Tym ważniejsza jest analiza własnych struktur, celów i potencjałów oraz zdefiniowanie optymalizacji procesów, które są precyzyjnie dopasowane do Twojej firmy. Towarzyszymy Ci na tej drodze posiadając wieloletne doświadczenie i wiedzę ekspercką - w sposób oparty na współpracy, przejrzysty i zorientowany na rozwiązania. Sprawmy, aby Twoja intralogistyka była inteligentna. Razem!

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.
 

Mała zmiana, duży efekt: Modernizacja w optymalizacji procesów

Ewolucja zamiast rewolucji: Optymalizacja procesów nie musi oznaczać całkowitej modernizacji. Przemodelowanie w intralogistyce jest raczej skuteczną metodą stopniowego zwiększania wydajności i wydajności procesów, obniżania kosztów i zwiększania zdolności adaptacji do zmieniających się wymagań rynku. Dzięki ukierunkowanej integracji innowacyjnych technologii, takich jak technologia zautomatyzowanych przenośników, z istniejącą infrastrukturą, ustanowione procedury i systemy mogą być stopniowo modernizowane i dalej rozwijane.

Jakie są obecnie największe wyzwania w Twojej intralogistyce?

 • Cyfryzacja i automatyzacja: Integracja systemów sieciowych, danych w czasie rzeczywistym i zautomatyzowanych procesów ma kluczowe znaczenie dla wydajnej i zrównoważonej intralogistyki.
 • Niedobór personelu: W rywalizacji o wykwalifikowanych pracowników czynniki takie jak bezpieczeństwo pracy, ergonomia i atrakcyjne warunki pracy odgrywają coraz większą rolę.
 • Elastyczność: Rynki są dynamiczne i niestabilne. Przedsiębiorstwa muszą być w stanie szybko i elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe, wymagania klientów i sytuacje związane z dostawami.
 • Zrównoważony rozwój: Odpowiedzialne korzystanie z cennych zasobów, stosowanie zrównoważonych systemów zasilania i redukcja emisji CO2 dzięki inteligentnym procesom i innowacyjnym technologiom jest kluczowym warunkiem wstępnym udanej intralogistyki w przyszłości.
 • Zarządzanie zmianą: Skuteczne wdrożenie nowych technologii i procesów wymaga ciągłego dostosowywania organizacji oraz dużej gotowości do zmian ze strony pracowników. Należy tym zarządzać z wyczuciem.

Optymalizacja procesów intralogistycznych jest kluczem do zrównoważonego sukcesu

Inteligentne rozwiązania sieciowe i automatyzacja

Nie można już wyobrazić sobie nowoczesnej intralogistyki bez pojazdów AGV i zautomatyzowanych wózków do kompletacji zamówień. Coraz częściej wykorzystywane są również autonomiczne, sterowane przez sztuczną inteligencję, samouczące się systemy, dane w czasie rzeczywistym i analityka predykcyjna, co umożliwia holistyczne, sieciowe oraz zoptymalizowane zarządzanie procesami i magazynem. Procesy mogą być stale monitorowane, kontrolowane i optymalizowane, źródła błędów są minimalizowane a wydajność i bezpieczeństwo pracy są zwiększane. Dołącz do nas w drodze do IoT - wspólnie określimy idealny poziom automatyzacji i odpowiednie procesy dla Twojego magazynu zorientowanego na przyszłość.

Atrakcyjność pracodawcy i ergonomiczne miejsca pracy

Nowoczesne i atrakcyjne środowisko pracy jest dziś ważnym wyróżnikiem w międzynarodowej rywalizacji o wykwalifikowanych pracowników. Twórz miejsca pracy, które pokochają Twoi pracownicy! Innowacyjne technologie i zoptymalizowane procesy intralogistyczne strukturyzują, porządkują i klarują procesy, redukują stres oraz wzmacniają motywację i lojalność pracowników. Są to ważne warunki bezpiecznego miejsca pracy oraz zdrowej, ergonomicznej pracy.

Elastyczność

Firmy muszą być w stanie szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, wymagania klientów i sytuacje związane z dostawami.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem i rozsądny ślad węglowy już dawno przestały być tzw. "nice to have" i stały się "must have". Wydajne procesy, minimalizacja błędów i zoptymalizowane wykorzystanie surowców są tutaj ważnymi czynnikami, a innowacyjne technologie i inteligentne systemy zasilania pomagają również w dłuższej perspektywie zmniejszyć emisję CO2.

Zarządzanie zmianą

Wzrost, dalszy rozwój i nieustające wdrażanie innowacyjnych technologii i procesów wymaga od pracowników wysokiego stopnia zdolności adaptacyjnych i gotowości do zmian. Nie pozostawiaj swoich pracowników samych w tym procesie, wspieraj ich przejrzystą komunikacją, zrozumiałymi procedurami i ofertą wartościowych szkoleń.