Systemy intralogistyczne

MMS System Zarządzania Przepływem Materiałów

Idealne rozwiązania dla złożonych wymagań

Skorzystaj z systemu zarządzania magazynem STILL (WMS), aby kontrolować i wpływać na każdy ruch materiału w magazynie indywidualnie, w tym na otrzymane towary, kontrolę magazynu i kompletację zamówień, a także planowanie tras i wysyłek. W tych procesach brane są pod uwagę wszystkie informacje, w tym o nośniku ładunku i informacje o produkcie, takie jak numer partii, data przydatności do spożycia i numer seryjny oraz odpowiednie strategie magazynowania w celu dostarczenia materiału punktualnie, zgodnie z zapotrzebowaniem i jak najlepszego wykorzystania powierzchni w magazynie. Poza tym wszystkim system pozwala na zarządzanie pustą przestrzenią i coroczną lub stałą inwentaryzację.

 

Kontakt

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.

+48 61 66 86 100

Zapytaj o: MMS zarządzanie przepływem towarów i informacji

Wypełnij formularz poniżej, skontaktujemy się z tobą.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Zalety STILL MMS

  • Bieżąca ewidencja zapasów z określeniem lokalizacji magazynów dzięki precyzyjnej dokumentacji każdego ruchu materiału, w tym wsparcie dla stałej inwentaryzacji
  • Skuteczna kontrola ruchów w celu optymalnego wykorzystania powierzchni magazynowej i transportu pojemności
  • Przydział wózków widłowych, personelu i środków transportu w oparciu o zadania w celu optymalizacji przepływu materiału
  • Monitorowanie i przegląd wszystkich ruchów w magazynie (otrzymane towary, kompletacja zamówień, planowanie tras, wysyłka itp.) na centralnym stanowisku kontrolnym
  • Opracowanie oznacza analizę i ocenę stanów magazynowych i przepływów towarów w magazynie
  • Nowoczesna architektura systemu dla sprzętu i oprogramowania gotowa do aktualizacji i wydania i integracja z istniejącymi systemami klienta
  • Elastyczne wykorzystanie systemów do zarządzania magazynem, transportu i / lub kompletacji zamówień jako niezależnych rozwiązań lub modułów STILL MMS
  • Połączenie z systemami wspomagania operatora STILL oraz STILL Automation w celu optymalnego wykorzystania wózków widłowych w magazynie
  • Sprzęt specjalnie zaprojektowany do zadań i wózków widłowych (np. przygotowanie elektryczne i mechaniczne dla terminali STILL, do drukarek i skanerów)