Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania


Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

STILL Polska sp. z o. o. realizuje następującą politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.


Firma STILL Polska sp. z o. o. realizuje działania w zakresie: importu, sprzedaży i serwisowania wózków widłowych i rozwiązań intralogistycznych.Kierownictwo i pracownicy dokładają wszelkich starań, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko i BHP wynikający z działalności Organizacji. Aby to osiągnąć, działalność STILL Polska sp. z o. o. została objęta Systemem Zarządzania Środowiskiem i BHP wg norm: PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS 18001 i dlatego też, organizacja postawiła sobie następujące cele:

  • ciągła  poprawa działań środowiskowych i BHP,
  • postępowanie zgodnie z prawem BHP i środowiska i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom,
  • proekologiczna gospodarka odpadami zapewniająca odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystanie lub unieszkodliwianie zgodne z wymogami prawa ochrony środowiska, zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych i BHP,
  • prewencyjne działania w zakresie profilaktyki w zapobieganiu wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.

Realizacja polityki odbywa się poprzez:

  • zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w działania na rzecz rozwoju STILL Polska sp. z o. o. pozostającego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska i BHP,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zwiększanie ich świadomości BHP i środowiska,
  • dialog i współpracę ze stronami zainteresowanymi w zakresie zagadnień ochrony środowiska i BHP.


Niniejsza polityka środowiskowa i BHP jest znana oraz akceptowana przez wszystkich pracowników firmy. Niniejsza  polityka jest  dostępna  publicznie i  w  miarę  potrzeby  aktualizowana do zmieniających się realiów i wymagań.                       

Gądki, 03.12.2018