Aplikacje

Guma i tworzywa sztuczne

Dla substancji powstają innowacje

Przemysł tworzyw sztucznych oferuje innowacyjne produkty i rozwiązania dla praktycznie każdej branży. Międzynarodowy rynek i struktury produkcyjne stanowią wyzwanie dla branży przede wszystkim w odniesieniu do kosztów oraz dostępności surowców i energii. Recykling i wydajne wykorzystanie zasobów napędzają ten rozwój.

Niskie koszty produkcji mają kluczowe znaczenie dla sukcesu. Wydajność procesu i optymalne wykorzystanie energii stają się kluczowymi czynnikami. Szczególny nacisk kładziony jest na zautomatyzowaną produkcję i przepływ materiałów

Wymagania przemysłu tworzyw sztucznych

  • Bezpieczeństwo : produkcja, przeładunek i przechowywanie materiałów niebezpiecznych
  • Precyzja : precyzyjne obchodzenie się z surowcami i półproduktami
  • Moc : trudne aplikacje, także w zakurzonych środowiskach

Najczęściej wybierane wózki widłowe