Posadzimy tysiące

dla milionów nas

Drzewa za wózki
akcja nasadzeń STILL Polska

Choć od kilku lat dynamicznie rośnie ekologiczna świadomość przedsiębiorstw i konsumentów, wskutek działalności człowieka wciąż do atmosfery trafia rocznie od 30 do 40 miliardów ton CO2. Jako jeden z gazów cieplarnianych przyczynia się on do systematycznego wzrostu temperatury planety skutkującego zmianami klimatycznymi. Już dziś z większą niż dawniej częstotliwością doświadczamy ekstremalnych zjawisk pogodowych. Jednak w długofalowej perspektywie efekty tego stanu rzeczy mogą mieć drastyczny wpływ na nasze życie w skali znacznie większej niż lokalne powodzie i wichury. Podstawą przeciwdziałania zmianom klimatycznym muszą być systemowe zmiany w energetyce oraz redukcja indywidualnego śladu węglowego każdego z nas. Istotną rolę w stabilizacji klimatu ma także ochrona i odtwarzanie drzewostanu. Szacuje się, że odpowiedzialna gospodarka leśna może przyczynić się do ograniczenia zawartości CO2 w atmosferze nawet o 10% ilości tego gazu emitowanych obecnie przez ludzkość w skali roku.

W firmie STILL wiemy, że dla zatrzymania katastrofy klimatycznej konieczna jest szeroko zakrojona zmiana w wielu aspektach funkcjonowania dzisiejszej gospodarki i systematyczne ograniczanie śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw. Dlatego też podstawą polityki zrównoważonego rozwoju firmy STILL są: rozważna gospodarka materiałowa, stosowanie efektywnych energetycznie rozwiązań oraz rozwój technologii niezbędnych do upowszechniania bezemisyjnych środków transportu wewnętrznego oraz budowanie u klientów świadomości korzyści wynikających z ich wdrożenia. Chętnie podejmujmy jednak także dodatkowe działania sprzyjające ograniczeniu emisji CO2, takie jak zaplanowana na 2022 r. akcja nasadzeń drzew realizowana we współpracy z Posadzimy.pl.

Posadzimy tysiące

Jeden nowy wózek widłowy = jedno zasadzone drzewo

 

Choć drzewa to nieodzowna część lasu, jest on czymś znacznie więcej niż tylko ich sumą. Stanowi nie tylko odrębny ekosystem i niszę ekologiczną dla szeregu zwierząt i miejsce rekreacji dla ludzi, ale także niezwykły, naturalny klimatyzator i filtr powietrza. Szacuje się, że uwzględniając w rachunkach obok drzew także roślinność i glebę, jeden hektar lasu wiąże od ok. 43 do 250 tys. kg CO2 rocznie. Część trafia z powrotem do atmosfery, ale stabilizacyjna rola lasów dla klimatu jest nie do przecenienia.

Kalendarium nasadzeń STILL w akcji „Drzewa za wózki widłowe STILL”

  • Wiosna 2022 – I tura - zrealizowane
  • Jesień 2022 – II tura - zrealizowane
  • Wiosna 2023 – III tura (uzupełniająca)
  • Dane zbierane w sposób ciągły będą odzwierciedlać, ile drzew zostanie zasadzonych łącznie w ramach akcji we wszystkich trzech turach oraz jaki efekt dla środowiska naturalnego będzie miał w przybliżeniu powstały las, kiedy drzewa się rozwiną.
 

Rozwiązania dla bezemisyjnej logistyki

U podstaw akcji „Drzewa za wózki widłowe STILL” leży założenie, że powstałe w jej efekcie młodniki rozwiną się z czasem w dojrzałe drzewostany, mające pozytywny wpływ na ograniczenie zawartości CO2 w atmosferze. Zaprezentowane dane ilustrują długofalowe rezultaty projektu. Poniższe obliczenia bazują na docelowej liczbie sadzonek (a nie dokładnej liczbie zasadzonych dotąd drzew) oraz uśrednionych wskaźnikach dostarczonych przez partnera akcji (a nie rzeczywistych pomiarach pochłoniętego CO2, wytworzonego tlenu itd.).

Banner - Eco

Powierzchnia lasu

Choć drzewa to nieodzowna część lasu, jest on czymś znacznie więcej niż tylko ich sumą. Stanowi nie tylko odrębny ekosystem i niszę ekologiczną dla szeregu zwierząt i miejsce rekreacji dla ludzi, ale także niezwykły, naturalny klimatyzator i filtr powietrza. Szacuje się, że uwzględniając w rachunkach obok drzew także roślinność i glebę, jeden hektar lasu wiąże od ok. 43 do 250 tys. kg CO2 rocznie. Część trafia z powrotem do atmosfery, ale stabilizacyjna rola lasów dla klimatu jest nie do przecenienia.

Pochłanianie CO2/rok

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez międzynarodową grupę naukowców w lesie sosnowym w środkowej części Finlandii, jedno drzewo pochłania w ciągu roku od 6 do 7 kg CO2. Mając na względzie fakt, że tylko część wiązana jest na stałe, mogłoby wydawać się, że to niewiele. Jednak według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, w latach 2018-2019 polskie lasy wchłonęły odpowiednio 36 i 15 mln ton CO2.

Ilość wytworzonego tlenu w przeliczeniu na potrzeby 1 człowieka

60-letnia sosna wydziela dziennie mniej więcej tyle tlenu, ile zużywają 3 osoby. Duży buk w wieku od 80 do 100 lat jest w stanie natomiast wyprodukować ilość tlenu potrzebnego do oddychania 14 ludzi. By zastąpić jedno tak dorodne drzewo liściaste trzeba by pracy aż 2 700 młodych drzewek. Dobroczynne efekty nasadzeń przychodzą z czasem. Warto więc nie tylko sadzić drzewa, ale także wywierać presję na dbałość o istniejące drzewostany.

Ilość zwróconego papieru

Jedną z typowych miar akcji takich jak „Drzewa za wózki widłowe STILL” jest ilość papieru, jaki teoretycznie wraca do obiegu dzięki nasadzonym drzewom. Jednak z punktu widzenia ekologii najlepiej byłoby, gdyby mniej drzew musiało być ścinanych i przetwarzanych na papier. W związku z tym firma STILL wyszła w 2021 r. z inicjatywą zachęcającą klientów do przejścia na faktury elektroniczne.

Moc w magazynie. Siła w naturze.

 

Produkty wspierające akcję

W akcji „Drzewa za wózki” biorą udział nowe pojazdy STILL z własnym napędem: od elektrycznych wózków unoszących przypominających wielkością sadzonki aż po niebosiężne jak dorodne dęby wózki systemowe.

Różne drogi. Jeden cel.

 

Inne inicjatywy

Misja: Zerowa emisja

Misja: Zerowa emisja

Inicjatywa STILL dążąca do budowania świadomości korzyści ze stosowania bezemisyjnych wózków widłowych

Plant-My-Tree

Plant-My-Tree

Zorganizowana z okazji 100-lecia firmy STILL akcja sadzenia 1 000 drzew zrealizowana wspólnie z Plant-My-Tree

EcoVadis

EcoVadis

Uzyskanie w 2021 r. przez firmę STILL certyfikatu zrównoważonego rozwoju EcoVadis na poziomie Gold

E-faktury

E-faktury

Inicjatywa STILL Polska mająca na celu zmniejszenia śladu węglowego ograniczenie zużycia papieru w związku z procesami administracyjnymi


Kontakt

Wypełnij formularz

I dowiedz się, jak włączyć się w akcję nasadzeń
„Drzewa za wózki widłowe STILL”

Znajdź swojego doradcę

Skontaktuj się z doradcą właściwym dla Twojego regionu
i dowiedz się, jak włączyć się w akcję

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Partnerem akcji „Drzewo za wózek” jest portal

https://posadzimy.pl/