Optymalizator floty - Nowy standard w zarzƒÖdzaniu flotƒÖ

Zarządzanie flotą

STILL neXXt fleet

Ustanawianie standardu w zarządzaniu flotą

STILL neXXt fleet jest najbardziej innowacyjną i najpotężniejszą platformą służącą do optymalizacji floty wózków widłowych.

System ustanawia nowe standardy pod względem przystępności, dostępności, przejrzystości, przyjazności dla użytkownika i środków wizualizacji.

STILL neXXt fleet łączy wszystkie istotne informacje dla użytkownika w jednym narzędziu. To koniec indywidualnego łączenia różnych rodzajów danych. neXXt fleet łączy wszystkie dane w celu szybkiej analizy i optymalizacji.

Zaloguj się do STILL neXXt fleet

Tutaj znajduje się link do strony logowania do STILL neXXt fleet, na której można zalogować się przy użyciu danych użytkownika


LOGIN

STILL neXXt fleet na pierwszy rzut oka

 • Przegląd wszystkich istotnych danych dotyczących floty i wozków w jednej aplikacji
 • Przejrzysta wizualizacja
 • Dostęp online z dowolnego urządzenia
 • Dane są bezpiecznie łączone na serwerach STILL
 • Indywidualna konfiguracja z 9 aplikacjami
 • powiadomienia - w formie wiadomości systemowych lub e-maili - ogłaszają się automatycznie, jeśli przekroczone zostaną określone wartości lub terminy

Przegląd modułów: Komponenty STILL neXXt fleet

STILL neXXt fleet składa się z 9 różnych modułów.

 • Prosty przegląd i wysoka przejrzystość floty wózków
 • Pomocne podstawowe informacje o każdym wózku są szybko dostępne
 • Bezpośredni dostęp do ważnych dokumentów związanych z wózkami
 • < / ul>

Utrzymanie porządku w zarządzaniu flotą

Przegląd floty stanowi przejrzystą prezentację całej floty wózków widłowych. Poszczególne wózki mogą być pokazywane na poszczególnych stronach. Ponadto można przechowywać informacje dotyczące wózków. Informacje te mogą być edytowane i rozszerzane przez użytkownika.

 • Pełna przejrzystość kosztów obsługi i finansowania
 • Automatyczne powiadomienie o przekroczeniu określonych limitów kosztów
 • Możliwość transferu danych za pomocą programu Excel do własnych narzędzi raportowania
 • </ ul >

Możliwości aplikacji

Aplikacja zapewnia szczegółowy przegląd wszystkich dokumentów i faktur związanych z flotą, np. koszty konserwacji i napraw, kontroli bezpieczeństwa i ubezpieczenia. Aplikacja pozwala porównać kilka wózków w różnych lokalizacjach. Odpowiednie porównania i faktury można zaimportować do programu Excel lub pobrać.

 • Wizualne podsumowanie wszystkich dat konserwacji i inspekcji w jednej aplikacji
 • Dokumentacja konserwacji i inspekcji
 • Automatyczne powiadamianie o nadchodzących datach konserwacji i inspekcji
 • < / ul>

Konserwacja floty / kontrola bezpieczeństwa w skrócie:

Dzięki aplikacji użytkownicy mają przegląd wszystkich nadchodzących dat kontroli floty wózków. Cztery tygodnie przed terminem konserwacji lub kontroli bezpieczeństwa system automatycznie wysyła komunikat. W przypadku opóźnionych terminów kontroli na ekranie wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.

 • Precyzyjna ocena wykorzystania wózka
 • Łatwa i szybka identyfikacja potencjalnych oszczędności
 • Automatyczne powiadomienie, jeśli wykorzystanie spadnie poniżej określonych limitów

Przegląd zużycia wózka:

Aplikacja zbiera dane przechowywane w skrzynce GSM na wózku. Analizę użytkowania wozków można przeprowadzać na podstawie czasu logowania, jazdy, podnoszenia i opuszczania. Możliwe jest porównanie wykorzystania wózków przez kontynenty / kraje lub różne lokalizacje. Wózki we flocie można również porównywać miedzy sobą.

 • Automatyczne generowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w celu oceny kosztów i wydajności
 • Identyfikacja potencjałów poprzez porównanie KPI w kilku lokalizacjach z indywidualnie zdefiniowanymi okresami
 • Kompilacja analityczna danych o użytkowaniu i kosztach

Wskaźniki KPI:

Aplikacja obejmuje wstępnie zdefiniowane KPI, które są automatycznie obliczane na podstawie zebranych danych. Raportowanie kluczowych wskaźników wydajności jest określane przez źródła danych (aplikacje subskrybowane). Zebrane KPI można łatwo wykorzystać do tworzenia diagramów lub innych wizualnych prezentacji dotyczących zarządzania flotą. Możliwe jest szczegółowe rozbicie wskaźników KPI na podstawie wózków a także porównanie wskaźników KPI według lokalizacji, czasu lub innych parametrów porównawczych.

 • Bieżący przegląd godzin pracy każdego wózka, w tym jego historia
 • Wczesna identyfikacja wózkow o wysokim poziomie użytkowania w celu uniknięcia przestojów z powodu awarii spowodowanych zużyciem
 • Automatyczny alarm, jeśli przekroczone zostaną określone limity godzin pracy

Przegląd kosztów operacyjnych

Aplikacja wyświetla wszystkie bieżące i poprzednie godziny pracy wózków. Przejrzysty przegląd wszystkich godzin pracy pozwala zoptymalizować interwały konserwacji i wykorzystanie floty. Można również porównać godziny pracy różnych wózków. Użytkownik jest informowany o przekroczeniu lub o zbliżaniu się do limitów umownych.

 • Wyświetlanie i ocena wszystkich przeszłych zdarzeń dla każdego wózka
 • Szybka identyfikacja grup zdarzeń poprzez wizualne porównanie
 • Łatwy dostęp do szczegółowych raportów dla każdego zdarzenia </ li>

Wszystko z jednego źródła

Aplikacja pozwala zsumować wszystkie działania związane z wózkami na jednym ekranie, aby zapewnić szybki przegląd całej floty. Baza pozwala szybko i łatwo porównać ze sobą wózki. Oprócz danych rzeczywistych aplikacja do zarządzania flotą zawiera dane historyczne, które umożliwiają śledzenie zmian w czasie.

 • Szybkie tworzenie faktur serwisowych dla wózków, niezależnie od firm zewnętrznych
 • Elastyczne zastosowanie również dla wózków innych producentów
 • Dokumentacja i dane konserwacji dla operatorów flot mieszanych
 

Zarządzanie flotą z jednego źródła

Dzięki aplikacji klienci STILL mogą także szybko i łatwo tworzyć raporty serwisowe inne niż STILL do dokumentacji lub drukowania. Ponadto operatorzy flot mieszanych mogą tworzyć raporty serwisowe dla wózków innych niż STILL, aby zaktualizować system i wyświetlać wózki innych producentów w neXXt fleet.

 • Szybkie uzupełnienie dodatkowych informacji o wózkach
 • Opcjonalny ekran wprowadzania danych w celu wprowadzenia kosztów od zewnętrznych dostawców usług
 • Indywidualne tworzenie w systemie wózków różnych producentów

Indywidualne dopasowanie

Ta aplikacja umożliwia wprowadzanie indywidualnych danych do systemu. Do wprowadzania informacji dostępne są różne ekrany wprowadzania. Użytkownik może określić, które wózki zostaną ocenione, a które wózki zostaną zignorowane.

Indywidualne dopasowanie

Kontakt

Skontaktuj się z naszym lokalnym doradcą, aby uzyskać informacje o korzyściach jakie oferuje system STILL neXXt fleet!

Specyfikacja

Znajdź więcej informacji w specyfikacji STILL neXXt fleet.

 • Dane techniczne STILL neXXt fleet PDF, 5 MB Pobierz

Zapytaj o: STILL neXXt fleet

Wypełnij formularz poniżej, skontaktujemy się z tobą.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.