Doradztwo intralogistyczne

Systematyczna optymalizacja intralogistyki

Nie ma uniwersalnych rozwiązań intralogistycznych.

Każdy magazyn jest równie indywidualny, jak indywidualne są jego wymagania.

Nasi doradcy w zakresie intralogistyki ściśle współpracują z klientem w celu opracowania całościowej koncepcji optymalnego przepływu materiałów i informacji w magazynie. W rezultacie klient otrzymuje konkretne zalecenia dotyczące działań mających na celu wdrożenie realistycznych i przyszłościowych rozwiązań.

Dokładnie zapoznajemy się z indywidualnymi wyzwaniami klienta i stosujemy je w celu opracowania rozwiązania dostosowanego do jego potrzeb, dzięki któremu osiągnie on wysoki poziom wydajności ekonomicznej.

Nasze produkty doradcze mają systematyczną strukturę i obejmują najważniejsze obszary intralogistyki: optymalizację procesów, planowanie magazynu, doradztwo w zakresie zestawu transportowego, doradztwo w zakresie automatyzacji i optymalizację floty.


 • Identyfikacja potencjału optymalizacji– magazynów, flot i procesów
 • minimalizacja kosztów transportu, magazynowania i obsługi
 • Identyfikacja potencjału automatyzacji procesów logistycznych
 • Stworzenie podstaw dla odchudzonych dostaw materiałów


Zapytaj o doradztwo w zakresie intralogistyki

 • Efektywne wykorzystanie zasobów
 • Wydajny przepływ materiałów i informacji
 • Zmniejszenie złożoności procesów
 • Pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych
 • Identyfikacja potencjału automatyzacji

Chcesz odkryć potencjał swojej intralogistyki? Doradzimy Ci w tym zakresie. Wystarczy się z nami skontaktować, a my zajmiemy się resztą.

+48 61 66 86 100

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Usługi doradztwa w zakresie intralogistyki w skrócie

Początek systematycznej optymalizacji intralogistyki

Planowanie magazynu

Holistyczne koncepcje dla istniejących i nowych projektów magazynowych

Planowanie magazynu ma charakter całościowy i może obejmować różne aspekty w zależności od potrzeb. Począwszy od wydajnego przechowywania towarów w odpowiednich systemach regałowych, przez transport towarów za pomocą odpowiednich wózków, zestawów transportowych i rozwiązań automatyzacyjnych, po sterowanie przy użyciu innowacyjnego oprogramowania.

W rezultacie klient otrzymuje całościową koncepcję magazynu do przechowywania, przemieszczania, kompletacji zamówień i transportu, a także opis procesu przepływu materiałów i informacji.

Doradztwo w zakresie magazynu

 • Analiza magazynu (analiza obrotów i zapasów)
 • Opracowanie różnych układów magazynowych i transportowych
 • Wymiarowanie magazynu (pojemność, rotacja zapasów i wydajność)
 • Projektowanie procesów i układu
 • Koncepcja transportu / przepływu materiałów
 • Opcjonalnie: specyfikacja, przygotowanie dokumentacji przetargowej, wdrożenie projektu

+48 61 66 86 100

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Optymalizacja procesów

Twój magazyn potrafi więcej niż myślisz

Po zarejestrowaniu aktualnego stanu procesów logistycznych identyfikujemy potencjał usprawnień i oceniamy ich wdrożenie w praktyce. W ścisłej współpracy z klientem opracowujemy zalecenia dotyczące działań zmierzających do optymalizacji analizowanych procesów i procedur logistycznych. Analiza i koncepcja są dokumentowane w zrozumiały sposób, opis procesów jest wykonywany przy użyciu standardowych języków modelowania.

Doradztwo w zakresie procesów

 • Zapoznanie się z aktualnym stanem procesów logistycznych
 • Identyfikacja potencjału usprawnień
 • Opracowanie odpowiednich środków do wdrożenia
 • Rozwój koncepcji i modelowanie procesów
 • Opcjonalnie: katalog wymagań dla systemów IT, wdrożenie projektu

+48 61 66 86 100

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Analiza potencjału automatyzacji

Cyfryzacja na potrzeby następnego poziomu

Rozwiązania z zakresu automatyzacji mogą stanowić skuteczną odpowiedź na rosnące wyzwania związane z cyfryzacją oraz na globalną presję kosztów i konkurencji. Ale nie każdy poziom automatyzacji jest odpowiedni dla każdej firmy, nie każda technologia pasuje do każdego profilu zastosowania.

Nasze doradztwo w zakresie intralogistyki umożliwia identyfikację potencjału automatyzacji w firmie i sprawdzenie technicznej i ekonomicznej wykonalności różnych wariantów automatyzacji. Analiza określa przeszkody i niezbędne korekty procesu. Klient otrzyma indywidualną koncepcję automatyzacji i specyfikacje funkcjonalne stanowiące podstawę do wdrożenia do eksploatacji.

Doradztwo w zakresie automatyzacji

 • Określenie potencjału automatyzacji
 • Sprawdzenie technicznej i ekonomicznej wykonalności różnych wariantów automatyzacji
 • Koncepcja automatyzacji i specyfikacja projektu automatyzacji
 • Opcjonalnie: opracowanie dla konkretneto przypadku biznesowego, wdrożenie projektu

+48 61 66 86 100

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Wprowadzenie rutynowych systemów zestawów transportowych

Podstawy sprawnego zaopatrzenia produkcji

Zastosowanie zestawu transportowego do wewnętrznego zaopatrzenia w materiał stanowi podstawę wydajnej produkcji. Materiał jest dostarczany i odbierany zgodnie z zapotrzebowaniem, z dużą częstotliwością, niezawodnie i przy minimalnym natężeniu ruchu. Jednak każdy zestaw transportowy jest rozwiązaniem indywidualnym.

Na podstawie bieżącej analizy przepływu materiałów i warunków logistycznych opracowujemy indywidualną koncepcję zestawu transportowego. Definiujemy elementy zestawu transportowego – od ciągników i wózków po trasy, harmonogram i sterowanie. Na koniec wspólnie z klientem projektujemy idealny zestaw transportowy i w razie potrzeby wykazujemy również możliwie opcje automatyzacji.

Doradztwo w zakresie zestawów transportowych

 • Sprawdzenie aktualnej sytuacji
 • Możliwości łączenia elementów zestawu transportowego
 • Możliwości wykorzystania zestawów transportowych na miejscu, koncepcja przepływu materiałów z zestawami transportowymi
 • Opcjonalnie: sprawdzenie poziomów automatyzacji, wdrożenie projektu

+48 61 66 86 100

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Optymalizacja floty

Maksymalne wykorzystanie floty

Optymalizacja floty ma na celu jak najlepsze wykorzystanie obecnej floty – niezależnie od tego, czy stosowane są wózki STILL, wózki innych producentów lub floty mieszane. Doradzamy w zakresie jak najlepszej kombinacji wózków i wykorzystania floty. Klient otrzyma koncepcję floty dostosowaną do swoich potrzeb, która uwzględnia wszystkie towary transportowe, procesy i systemy.

Doradztwo w zakresie floty

 • Analiza wykorzystania floty na miejscu
 • Doradztwo niezależne od producenta wózków
 • Plan działania i koncepcja floty
 • Opcjonalnie: wdrożenie koncepcji, testowanie rozwiązań automatyzacji, analiza potencjału przy użyciu zestawów transportowych

+48 61 66 86 100

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Doradztwo w zakresie intralogistyki STILL

STILL, jako ekspert w dziedzinie intralogistyki, może pochwalić się 100-letnim doświadczeniem w technologii magazynowej, logistyce wewnątrzzakładowej i produkcji wózków widłowych. Proponujemy wyłącznie rozwiązania, co do których jesteśmy przekonani, że można je wdrożyć i które sprawdzą się w przyszłości. Nasi doradcy nie wykorzystują szablonowych rozwiązań i mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w optymalizacji intralogistyki. Stawiamy na przejrzystość i zaufanie, a projekty realizujemy na pełnych obrotach.

Czynniki sukcesu

Przejrzystość: Pełna przejrzystość: nasi klienci rozumieją od razu, co proponuje doradca i jakie rozwiązanie zostało wybrane, aby osiągnąć wspólnie określony cel.

Doświadczenie:Wieloletnie doświadczenie: nasi doradcy są ekspertami w branży i potrafią optymalnie realizować projekty klientów, korzystając ze wszystkich zasobów wiedzy STILL.

Zorientowanie na rozwiązania: Niezawodna wykonalność: zawsze szukamy najlepszego rozwiązania zarówno pod względem nowoczesności, jak i wykonalności.

Indywidualność: Niepowtarzalne rezultaty: nasi doradcy postrzegają problemy z perspektywy klienta, aby móc stworzyć oryginalne i wydajne rozwiązania.


Proces doradztwa w zakresie intralogistyki

Nasza droga do stworzenia rozwiązania

1. Uzyskanie danych.

Świetne analizy zwykle bazują na wysokiej jakości zestawie danych

Sukces projektu zależy zatem w dużej mierze od jakości dostępnych danych planistycznych. Zebranie danych jest zatem niezwykle istotne. Starannie sprawdzimy dane pod kątem kompletności i spójności oraz przygotujemy je do późniejszej analizy.

2. Analiza.

Aby uzyskać wgląd w logistykę na podstawie przetworzonych danych stanowiących podstawę planowania, stosujemy techniki takie jak grupowanie, sortowanie, kondensowanie lub filtrowanie.

Przy użyciu metod graficznych możemy wizualizować złożone procesy i np. wizualizować przepływy materiałów i informacji. Pozwala nam to na odkrycie potencjału usprawnień i zdefiniowanie wymagań logistycznych do dalszego planowania. Nasze usługi doradcze obejmują analizę floty, modelowanie procesów biznesowych i metody analizy biznesowej do grupowania pozycji magazynowych.

3. Optymalizacja.

Ciągłe zmiany dokonywane w obszarze eksploatacji mogą powodować konieczność dostosowania istniejących systemów i procesów.

Ciągłe zmiany dokonywane w obszarze eksploatacji mogą powodować konieczność dostosowania istniejących systemów i procesów.

4. Koncepcja.

Naszym celem jest zminimalizowanie kosztów transportu, magazynowania i przemieszczania towarów.

Aby osiągnąć niezbędny wzrost wydajności systemów logistycznych i przepływów materiałów, w ścisłym porozumieniu z klientem opracowujemy różne przypadki użycia i koncepcje rozwiązań. Następnie sprawdzamy wszystkie warianty pod kątem ich wydajności ekonomicznej oraz analizujemy ich zalety i wady. W rezultacie klient otrzymuje optymalną i dopasowaną do jego potrzeb koncepcję. Nasze usługi doradcze obejmują wybór odpowiednich systemów regałowych, opracowanie układu magazynu i określenie wymagań dotyczących wózków.


Doradztwo w zakresie intralogistyki w praktyce


Zapytaj o doradztwo w zakresie intralogistyki

Chcesz odkryć potencjał swojej intralogistyki? Doradzimy Ci w tym zakresie. Wystarczy się z nami skontaktować, a my zajmiemy się resztą.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.