Pełna ochrona w ekstremalnych warunkach

Rozwiązania przeciwwybuchowe

 

Optymalna wydajność połączona z najwyższym poziomem bezpieczeństwa

Obecność palnych gazów, oparów, mgieł i pyłów w zakładach produkcyjnych i magazynach niesie ryzyko zapłonu i wybuchu. Zarządzający obiektami przemysłowymi, w których takie warunki istnieją, muszą znaleźć rozwiązania intralogistyczne, które są nie tylko wydajne i ergonomiczne, ale także kompleksowo zabezpieczone przed ryzykiem wybuchu.
Wózki widłowe STILL są dostępne w wykonaniach antywybuchowych zgodnych z regulacjami Unii Europejskiej w tym zakresie (EN 1755) oraz dyrektywą ATEX (2014/34/EU). Wózki człowoe z przeciwwagą, wózki wysokiego składowania (reach truck) czy wózki paletowe – w zależności od tego, które mają być używane w środowisku o podwyższonym ryzyku wybuchu – mogą być wyposażone w rozwiązania ochronne STILL. W efekcie STILL dostarcza pojazdy do transportu wewnętrznego dostosowane do wszelkiego rodzaju obiektów przemysłowych, w których ryzyko wybuchu jest wysokie.Branże narażone na zwiększone ryzyko eksplozji

        Czynniki zwiększające ryzyko eksplozji

Pył

Chemikalia

Gazy

Oleje

Materiały łatwopalne

Chemiczna, farmaceutyczna oraz kosmetyczna

W różnych zakładach chemicznych dekantuje się, miesza i rafinuje wszelkiego rodzaju substancje. Wózki widłowe STILL ze specjalnym wyposażeniem są gotowe do tego zadania.

Spożywcza i napojowa

Proces destylacji i składowania napojów przechowywanych w drewnianych beczkach może skutkować wydzielaniem palnych oparów. Ponadto takie pojemniki ograniczają widoczność operatora podczas transportu wózkiem widłowym. Na szczęście pojazdy STILL mogą być przystosowane do tych i innych potencjalnie niebezpiecznych warunków występujących w przemyśle spożywczym dzięki wyposażeniu ATEX, kamerom, oświetleniu obszarowemu oraz Blue Safety Light.

Logistyka

Wiele procesów produkcyjnych obejmuje magazynowanie i transport substancji niebezpiecznych. Część z nich jest przechowywana we własnym zakresie, część w magazynach zewnętrznych zarządzanych przez dostawców usług logistycznych. STILL oferuje swoim klientom wózki widłowe idealne do tego zadania, takie jak: wydajne elektryczne wózki z przeciwwagą, wózki wysokiego składowania i wózki do wąskich korytarzy nadające się do składowania i transportu towarów w strefach ATEX.

Oleje i gazy

Ze względu na duże odległości do pokonania i trudne warunki, wózki widłowe z przeciwwagą są najpopularniejszym typem pojazdów używanym do transportu na zewnątrz w zakładach naftowych i gazowych, rafineriach i zakładach petrochemicznych. Dzięki solidnej konstrukcji i ergonomii, wersje ATEX wózków idealnie nadają się do tych zastosowań. Zapewniają operatorom niemęczące warunki pracy i są w stanie przenosić ładunki do 8 ton.

Recykling i wojsko

Procesy utylizacji i recyklingu opierają się na powtarzalnej dekantacji substancji niebezpiecznych, opróżnianiu beczek i transporcie kontenerów. Elektryczne wózki widłowe serii STILL RX z osprzętem z certyfikatem ATEX zapewniają bezpieczną i ergonomiczną pracę w tych obszarach. Z kolei zaciski do beczek oraz wózki przeciwwybuchowe zapewniają skuteczne i bezpieczne usuwanie zawartości beczek oraz wyjmowanie amunicji.


Czy chciałbyś uczynić swoją intralogistykę bezpieczniejszą?

Nasi doradcy są dostępni w każdej chwili, aby przeanalizować Twoje problematyczne obszary.

Pobierz broszurę
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.


Rozwiązania EX-proof od STILL

Zapewnienie kompleksowej ochrony zgodnej z przepisami UE i dyrektywą ATEX

Wydajne, zindywidualizowane wózki widłowe do stref ATEX

przeciwwybuchowe wózki widłowe STILL, łączą wydajność i bezpieczeństwo w obszarach zagrożonych wybuchem. Pojazdy są przygotowane w taki sposób, aby nie pojawiały się iskry i żadne powierzchnie nie nagrzewały się. Elementy elektryczne można bezpiecznie zahermetyzować, widły można zabezpieczyć przed iskrami mechanicznymi powłoką z mosiądzu, a elementy naładowane elektrostatycznie można wymienić.

STILL wyposaża pojazdy EX-proof zgodnie z potrzebami klientów i poziomem zagrożenia wybuchem. Wprowadzone zmiany nie wpływają na wrażenia użytkownika ani nie zmniejszają efektywności wózków. Wózki widłowe STILL w wykonaniu przeciwwybuchowym zapewniają ochronę przed wybuchem wraz z widocznością, ergonomią, łatwością obsługi i wydajnością na najwyższym poziomie, z którego znany jest STILL.

Elektryczny wózek unoszący EXU w wykonaniu ATEX

Wózki magazynowe są często używane jako podstawowe wyposażenie do transportu towarów. Wersje EX-proof czynią z nich niezastąpionych pomocników w wielu sytuacjach.

Elektryczny wózek podnośnikowy EXV w wykonaniu ATEX

Jeśli pracujesz na ograniczonej przestrzeni i musisz przechowywać towary na wyższych poziomach, wózki wysokiego podnoszenia są idealnym rozwiązaniem. Kompaktowe wymiary połączone z wysoką wydajnością.

Elektryczne wózki widłowe RX 20 w wykonaniu ATEX

Wózki z przeciwwagą charakteryzują się dużą uniwersalnością. Profesjonalnie zmodyfikowane w celu spełnienia wymagań ATEX są nadal tak samo mocne i wydajne jak wersje standardowe.

Wózki widłowe diesel RX 70 w wykonaniu ATEX

Najpopularniejsze rozwiązanie do trudnych zastosowań zewnętrznych. Te potężne wózki zapewniają najwyższą wydajność nawet w strefach ATEX, zapewniając maksymalny poziom bezpieczeństwa i ergonomii.

Wózki widłowe diesel RX 70-80 w wykonaniu ATEX

Duże obciążenia i warunki zagrożenia wybuchem wymagają specjalnych rozwiązań. Wózki STILL o ładowności do 8 ton doskonale odpowiadają na zapotrzebowanie klienta na wysokiej jakości wózek IC.

Wózek platformowy R 08 w wykonaniu ATEX

Wózki platformowe są idealne do wewnętrznego transportu materiałów na średnie i duże odległości. Również w niebezpiecznych warunkach.

Kompletna ochrona przeciwwybuchowa z jednego źródła

Klienci powinni mieć możliwość uzyskania wszystkich produktów i usług z jednego źródła – zwłaszcza w specjalistycznej dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej. STILL dostarcza kompletne rozwiązania w zakresie ochrony przeciwwybuchowej i jest w stanie spełnić wszystkie wymagania klientów w tym zakresie. Wyszkoleni technicy serwisowi mający dostęp do światowych dostaw oryginalnych części STILL zapewniająstałą gotowość do pracy do pracy.

Seryjnie produkowane wózki widłowe z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwwybuchowym

Wózki widłowe przeciwwybuchowe firmy STILL wykorzystują połączone zalety pojazdów najwyższej klasy i dopasowane środki ochrony przeciwwybuchowej. Zarówno elementy elektryczne, jak i części mechaniczne są chronione przed zapłonem, powstawaniem iskier, ładunkami elektrostatycznymi i przekroczeniem maksymalnej temperatury - nawet przy pełnym załadowaniu wózka.

Innowacyjne technologie w służbie ochrony przeciwwybuchowej

Ścisła współpraca między działami firmy i jej partnerami gwarantuje, że innowacyjne systemy asystujące, funkcje bezpieczeństwa i specjalne wyposażenie – w tym rozwiązania do stosowania w obszarach ATEX – są dostępne w możliwie najkrótszym czasie. Klienci mogą wybierać z szerokiej gamy urządzeń, funkcji i systemów.

STILL RX 60 w wykonaniu EX-proof

Zintegrowana ochrona przeciwwybuchowa z zachowaniem typowych zalet wózków widłowych STILL.

STILL FM-X w wykonaniu EX-proof

Optymalna zwrotność - w połączeniu z maksymalnym bezpieczeństwem: FM-X od STILL z ochroną przeciwwybuchową.


Czy chciałbyś uczynić swoją intralogistykę bezpieczniejszą?

Nasi doradcy są dostępni w każdej chwili, aby przeanalizować Twoje problematyczne obszary.

Pobierz broszurę
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.


Wózki EX-proof w praktyceSkontaktuj się z nami

Nasi doradcy są dostępni w każdej chwili, aby przeanalizować Twoje problematyczne obszary.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.