Pełna ochrona w ekstremalnych warunkach

Rozwiązania przeciwwybuchowe

 

Optymalna wydajność połączona z najwyższym poziomem bezpieczeństwa

Obecność palnych gazów, oparów, mgieł i pyłów w zakładach produkcyjnych i magazynach niesie ryzyko zapłonu i wybuchu. Zarządzający obiektami przemysłowymi, w których takie warunki istnieją, muszą znaleźć rozwiązania intralogistyczne, które są nie tylko wydajne i ergonomiczne, ale także kompleksowo zabezpieczone przed ryzykiem wybuchu.
Wózki widłowe STILL są dostępne w wykonaniach antywybuchowych zgodnych z regulacjami Unii Europejskiej w tym zakresie (EN 1755) oraz dyrektywą ATEX (2014/34/EU). Wózki człowoe z przeciwwagą, wózki wysokiego składowania (reach truck) czy wózki paletowe – w zależności od tego, które mają być używane w środowisku o podwyższonym ryzyku wybuchu – mogą być wyposażone w rozwiązania ochronne STILL. W efekcie STILL dostarcza pojazdy do transportu wewnętrznego dostosowane do wszelkiego rodzaju obiektów przemysłowych, w których ryzyko wybuchu jest wysokie.Branże narażone na zwiększone ryzyko eksplozji

        Czynniki zwiększające ryzyko eksplozji

Pył

Chemikalia

Gazy

Oleje

Materiały łatwopalne

Chemiczna, farmaceutyczna oraz kosmetyczna

W różnych zakładach chemicznych dekantuje się, miesza i rafinuje wszelkiego rodzaju substancje. Wózki widłowe STILL ze specjalnym wyposażeniem są gotowe do tego zadania. Na przykład kołyska bębna zapewnia bezpieczne i precyzyjne dekantowanie cieczy. Operator za pomocą pilota może monitorować proces z bezpiecznego miejsca z dobrym widokiem na bęben. Ilość substancji mierzy się za pomocą zintegrowanej wagi.

Spożywcza i napojowa

Proces destylacji i składowania napojów przechowywanych w drewnianych beczkach może skutkować wydzielaniem palnych oparów. Ponadto takie pojemniki ograniczają widoczność operatora podczas transportu wózkiem widłowym. Na szczęście pojazdy STILL mogą być przystosowane do tych i innych potencjalnie niebezpiecznych warunków występujących w przemyśle spożywczym dzięki wyposażeniu ATEX, kamerom, oświetleniu obszarowemu oraz Blue Safety Light.

Logistyka

Wiele procesów produkcyjnych obejmuje magazynowanie i transport substancji niebezpiecznych. Część z nich jest przechowywana we własnym zakresie, część w magazynach zewnętrznych zarządzanych przez dostawców usług logistycznych. STILL oferuje swoim klientom wózki widłowe idealne do tego zadania, takie jak: wydajne elektryczne wózki z przeciwwagą, wózki wysokiego składowania i wózki do wąskich korytarzy nadające się do składowania i transportu towarów w strefach ATEX.

Oleje i gazy

Ze względu na duże odległości do pokonania i trudne warunki, wózki widłowe z przeciwwagą są najpopularniejszym typem pojazdów używanym do transportu na zewnątrz w zakładach naftowych i gazowych, rafineriach i zakładach petrochemicznych. Dzięki solidnej konstrukcji i ergonomii, wersje ATEX wózków idealnie nadają się do tych zastosowań. Zapewniają operatorom niemęczące warunki pracy i są w stanie przenosić ładunki do 8 ton.

Recykling i wojsko

Procesy utylizacji i recyklingu opierają się na powtarzalnej dekantacji substancji niebezpiecznych, opróżnianiu beczek i transporcie kontenerów. Elektryczne wózki widłowe serii STILL RX z osprzętem z certyfikatem ATEX zapewniają bezpieczną i ergonomiczną pracę w tych obszarach. Z kolei zaciski do beczek oraz wózki przeciwwybuchowe zapewniają skuteczne i bezpieczne usuwanie zawartości beczek oraz wyjmowanie amunicji.


Czy chciałbyś uczynić swoją intralogistykę bezpieczniejszą?

Nasi doradcy są dostępni w każdej chwili, aby przeanalizować Twoje problematyczne obszary.