Technologia ogniw paliwowych

Najnowsza technologia ogniw paliwowych drugiej generacji

Zasilanie intralogistyki wodorem

Konieczność wyboru między opłacalną intralogistyką opłacalną kosztowo a neutralną dla klimatu od dawna należy do przeszłości. Innowacyjne systemy zasilania, takie jak technologia ogniw wodorowych, umożliwiają płynną pracę przemysłowych wózków widłowych w trybie wielozmianowym, bez emisji CO2 w tym procesie. Osiąga się to dzięki wykorzystaniu produkowanego w sposób zrównoważony, przyjaznego środowisku wodoru.


Zalety technologii wodorowej w intralogistyce

Wykorzystanie

 • Oszczędność czasu, ponieważ nie ma potrzeby wymiany baterii
 • Wysoka dostępność wózka dzięki szybkiemu czasowi tankowania wynoszącemu około. 2-3 minuty
 • Ciągłe zaopatrzenie w energię bez spadków wydajności
 • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz przy pracy do 8 godzin

Infrastruktura

 • Oszczędność miejsca i elastyczna integracja dystrybutorów (pomp paliwa) wzdłuż tras transportowych
 • Nie są wymagane pomieszczenia magazynowe ani ładowania
 • Nie są wymagane systemy wentylacyjne
 • Wodór można wytwarzać we własnym zakresie za pomocą elektrolizy

Przyjazny dla środowiska

 • Zerowa emisja – jedyne „produkty odpadowe” to woda/para
 • Czyste źródło energii – idealne dla branż gdzie higiena ma znaczenie krytyczne
 • Zmniejszenie śladu węglowego
 • Nie są wykorzystywane rzadkie minerały

Technologia wodorowa

Wózki widłowe z napędem wodorowym

STILL oferuje możliwość zamówienia wybranych wózków widłowych w wersji „Fuel Cell Ready” od razu z fabryki. Zasada jest podobna jak w przypadku wózków "Li-Ion Ready" . Dzięki tej opcji wózek widłowy jest przystosowany do instalacji konkretnego wodorowego ogniwa paliwowego, jeśli klient wyrazi takie zainteresowanie. Nawet w późniejszym okresie.

Im więcej pracuje wózków widłowych napędzanych wodorem, tym bardziej wydajny jest system energetyczny ogniw paliwowych. Dlatego oferujemy systemy ogniw paliwowych 24 V, 48 V i 80 V dostępnych dla naszego portfolio wózków do kompletacji zamówień, ciągników, wózków podnośnikowych, wózków wysokiego składowania i wózków widłowych z przeciwwagą.

Ogólnie rzecz biorąc, technologia ogniw paliwowych jest idealna do zastosowań w wózkach widłowych o dużej liczbie godzin pracy lub pracy wielozmianowej.

Komponenty infrastruktury wodorowej

Przechodząc na system energetyczny oparty na ogniwach paliwowych, ważne jest, aby mieć odpowiednie wózki widłowe oraz niezbędną infrastrukturę. Zasadniczo obejmuje to:

 • Wózki widłowe z ogniwami paliwowymi
 • Stacje tankowania wodoru (dozowniki)
 • Magazyny wodoru
 • Dostawę wodoru m.in. poprzez dostawy zewnętrzne lub produkcję własną (elektroliza)

Jako Twój partner w intralogistyce, STILL dostarcza wózki widłowe na ogniwa paliwowe i współpracuje ze swoimi partnerami o międzynarodowej renomie, aby zapewnić wdrożenie kompleksowego rozwiązania energetycznego (ogniwa paliwowe i infrastruktura paliwowa).


Źródła zasilania przyszłości dla intralogistyki

Wodór jako źródło energii

Zwarta cząsteczka z dużą ilością energii. W świecie źródeł energii wodór to przyszłość. Dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej wytwarzanej regeneracyjnie, może być wytwarzana w sposób neutralny dla klimatu i idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych, wytwarzania ciepła i energii, a także do intralogistyki. Wodór jest 14 razy lżejszy od powietrza, nietoksyczny, niekorozyjny i nieradioaktywny. Wodór nie jest też podatny na samozapłon i pali się czysto bezbarwnym płomieniem. Krótko mówiąc, wodór jest pełen energii i może być produkowany jako bardziej ekologiczne, neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla zrównoważone źródło energii.

Ogniwa paliwowe w intralogistyce

Kiedy mówimy o ogniwach paliwowych w sektorze wózków przemysłowych, mamy na myśli „moduły wymiany baterii” (BRM). BRM to system zamknięty, który swoim kształtem, rozmiarem i wagą odpowiada konkretnej komorze baterii. BRM zawiera wszystkie komponenty potrzebne do wytworzenia energii elektrycznej. Należą do nich ogniwa paliwowe, zbiornik wodoru, porty zbiornikowe i mały akumulator litowo-jonowy, a także inne komponenty.

Po napełnieniu zbiornika wodorem, co zajmuje tylko kilka chwil, ogniwo paliwowe wytwarza energię elektryczną do zamierzonego zastosowania bezpośrednio na pokładzie wózka widłowego. Proces generuje emisje czystej pary wodnej lub wody. Zintegrowany akumulator litowo-jonowy działa jak magazyn energii, zaopatrując wózek w stały przepływ energii. Dzięki temu procesowi nadwyżka lub odzyskana energia jest tymczasowo magazynowana, co oznacza, że wózek widłowy może z łatwością radzić sobie ze szczytowym zużyciem energii elektrycznej, m.in. podczas podnoszenia ładunku.


Technologia wodorowa w akcji

Carrefour

W 2018 roku francuska fsieć handlowa Carrefour wprowadziła do swojego nowego centrum logistycznego w Vendin-Le-Vieil w północnej Francji flotę 137 wózków magazynowych STILL napędzanych wodorem. Dzięki dwufazowemu projektowi HyLIFT-EUROPE, finansowanemu przez UE, partnerzy wyznaczają kamień milowy w zakresie wykorzystania wodoru jako alternatywnego źródła energii i wykazują, że ta technologia jest niezawodna w trudnej codziennej logistyce.

Corstyrène

Pod koniec 2021 r. w zakładzie produkcyjnym firmy Corstyrène w Aléria, specjalizującej się w izolacji termicznej, ma zostać otwarta pierwsza w historii ekologiczna stacja paliw wodorowych na Korsyce. Elektrolizer używany do produkcji wymaganego wodoru będzie zasilany energią do 99 kWc z paneli słonecznych zainstalowanych na parkingu zakładu. W pierwszej fazie wytworzy to ilość energii wystarczającą do zatankowania siedmiu wózków widłowych STILL RX 20 na ogniwa paliwowe.

Częste pytania dotyczące Fuel Cell

Jakie jest znaczenie wodoru dla intralogistyki?

W Unii Europejskiej istnieje cel „Zielona UE 2050”, tzn. do 2050 r. UE powinna być neutralna dla klimatu. Celem jest uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2). Jednym ze sposobów redukcji gazów cieplarnianych jest wykorzystanie zielonego wodoru (H2), który można przekształcić w energię i ciepło w sposób neutralny dla klimatu. Zastosowanie ekologicznego wodoru w intralogistyce może zatem być główną dźwignią, jeśli chcemy całkowicie uniknąć emisji CO2. W połączeniu z innymi aplikacjami logistycznymi, m.in. napędzana wodorem flota ciężkich wózków widłowych, można stworzyć synergie i znacznie obniżyć koszty operacyjne.

Dlaczego istnieją różne "kolory" wodoru?

Aby osiągnąć cel „Zielonej UE” należy wyprodukować i wykorzystywać „zielony wodór”. Barwa wodoru nawiązuje do procesu wydobycia. Zielony wodór jest wytwarzany ze zrównoważonych, niewyczerpalnych źródeł energii, np. wykorzystując energię z wiatru lub fotowoltaiki.

W odróżnieniu od tego istnieje „szary wodór”, który nadal jest wykorzystywany. Podczas produkcji szarego wodoru gaz ziemny jest zwykle przekształcany w wodór i CO2 pod wpływem ciepła (reforming parowy). CO2 jest następnie uwalniany do atmosfery w postaci niewykorzystanej, zwiększając w ten sposób globalny efekt cieplarniany: produkcja jednej tony wodoru wytwarza około 10 ton CO2.
Niebieski wodór jest jak szary wodór, ale jego CO2 jest wychwytywany i magazynowany podczas produkcji (Carbon Capture and Storage, CCS). CO2 wytworzony podczas produkcji wodoru nie jest zatem uwalniany do atmosfery, a produkcję wodoru można uznać za neutralną pod względem emisji CO2 pod względem bilansowym.

Wodór wytwarzany przez termiczny rozkład metanu (piroliza metanu) nazywany jest wodorem turkusowym. Zamiast CO2 w procesie wytwarzany jest stały węgiel.

Co się dzieje wewnątrz wodorowego ogniwa paliwowego?

W ogniwie paliwowym zatankowany wodór jest przekształcany w wodę z dodatkiem tlenu atmosferycznego. Ta reakcja chemiczna generuje energię elektryczną, która jest wykorzystywana do zasilania pojazdu.

Czym jest ogniwo paliwowe z punktu widzenia intralogistyki?

W dziedzinie intralogistyki ogniwo paliwowe zawsze odnosi się do tak zwanego „modułu wymiany baterii” (BRM). Ten moduł wymiany baterii jest zamkniętym systemem całościowym i odpowiada konkretnemu korytku baterii pod względem kształtu, rozmiaru i wagi. W BRM znajdują się wszystkie elementy niezbędne do wytwarzania energii: stos ogniw paliwowych (miejsce reakcji chemicznej), zbiornik wodoru (350 bar), dysza zbiornika, akumulator litowo-jonowy, osuszacz do przechowywania wody procesowej, sprężarka, wentylator, filtr powietrza , układ elektryczny i inne elementy.

Jak długo mogę jechać na jednym pełnym baku?

Ogniwa paliwowe do zastosowań intralogistycznych są zaprojektowane tak, aby działały do jednej zmiany. Jednak rzeczywisty zasięg zależy od konkretnego zastosowania klienta. Ogromną zaletą ogniwa paliwowego jest niezwykle krótki czas tankowania wynoszący 2-3 minuty.

Czy mogę przekształcić moje dotychczasowe wóżki widłowe STILL na zasilane ogniwami paliwowymi?

Nie. Obecnie STILL oferuje fabrycznie tylko opcję „Przystosowanie do ogniw paliwowych”. Modernizacja istniejących pojazdów nie jest możliwa.

Co oznacza infrastruktura ogniw paliwowych?

Wymagany wodór jest porównywalny z olejem napędowym do wózków widłowych z silnikiem spalinowym. Jednak wodór różni się pod względem produkcji, transportu, przechowywania i niezbędnych środków bezpieczeństwa. Infrastruktura może się różnić – w zależności od tego, czy wodór ma być produkowany na terenie zakładu przez samą elektrolizę lub dostarczoną przyczepą. Możliwe elementy to zatem:

 • Przyczepa ze zbiornikami na wodór, jeśli dostarczany jest H2
 • Elektrolizer wodoru, jeśli H2 jest produkowany na miejscu, np. przez energetykę wiatrową lub fotowoltaikę
 • Sprężarka wysokociśnieniowa
 • Magazynowanie pośrednie pod wysokim ciśnieniem
 • System rurociągów
 • Dozownik (dozownik do tankowania H2)
jakie kwestie prawne należy uwzględnić w kontekście wykorzystania technologii ogniw paliwowych?

W celu eksploatacji, tankowania i magazynowania ogniw paliwowych lub pojazdów napędzanych tą technologią w połączeniu z infrastrukturą wodorową należy przestrzegać krajowych i/lub regionalnych przepisów/przepisów. W zależności od lokalizacji w planowanie i budowę powinny być zaangażowane lokalne organy regulacyjne, straż pożarna i firmy ubezpieczeniowe. Przy budowie infrastruktury wodorowej są wyspecjalizowani planiści i eksperci budowlani, którzy mogą służyć radą.

Jak promuje się wykorzystanie technologii ogniw paliwowych?

Istnieją różne instytucje, które zapewniają finansowanie, w tym:

Jak uzyskać dotację na ogniwa paliwowe?

Programy finansowania są ograniczone w czasie i mają ustalony budżet. Co do zasady, zainteresowana strona musi złożyć wniosek o dofinansowanie poprzez wniosek o dofinansowanie i konkuruje z innymi wnioskodawcami. Nacisk kładziony jest na wielkość oszczędności emisji CO2. Im wyższe oszczędności, tym większe prawdopodobieństwo pozytywnej reakcji finansowania.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Zapytaj o naszą ofertę w sklepie internetowym STILL:

+48 61 66 86 100

Zapytaj o: Technologia ogniw paliwowych | STILL

Wypełnij formularz poniżej, skontaktujemy się z tobą.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.