Lider innowacji

Potrzeby przyszłości zawsze w zasięgu wzroku

STILL od zawsze patrzy w przyszłość intralogistyki. Stawiamy na rozwój zrównoważonych koncepcji, które zaspokoją potrzeby przyszłości, mając na uwadze tematy: globalizacji i urbanizacji, elastyczności
i indywidualizacji, technologii, zarządzania zasobami i wydajnością, energii, ochrony danych, demografii
i bycia przyjaznym środowisku.

Co to oznacza? Chcielibyśmy ponosić współodpowiedzialność za ludzi, środowisko i gospodarkę. Mamy
na uwadze innowacyjne pomysły, które wpływają na globalną współpracę
w oparciu o wspólne wartości. Właśnie w taki sposób chcemy pracować i reprezentować zespół STILL.

Innovationsführer

Wybór innowacyjnych, przyszłościowych koncepcji w STILL: