Bezpiecznie na szlaku

Drive Assist

Nasze inteligentne systemy wspomagania operatora wykrywają potencjalnie krytyczne sytuacje podczas jazdy i są w stanie uruchomić automatyczne hamowanie. Oprócz poprawy bezpieczeństwa magazynu i operatora, dzięki inteligentnym programom jazdy zapewniają one również najwyższą wydajność przy maksymalnej efektywności energetycznej.


Systemy i funkcje wspomagania operatora STILL

 

 

Aktywna Kompensacja Nierówności (AFC)

Aby praca przebiegała gładko - nawet jeśli posadzka nie jest

Aktywna Kompensacja Nierówności (AFC) dla wózków STILL VNA MX-X l - maksymalna wydajność nawet na nierównej posadzce.

Dzięki systemowi wspomagania wózka VNA MX-X, firma STILL oferuje prawdziwą alternatywę dla odnawiania posadzki magazynu. System identyfikuje wszelkie nierówności na drodze kół i kompensuje je w czasie rzeczywistym. Dzięki temu rama wózka zawsze pozostaje w poziomie, a maszt w pionie. System AFC - jedyny tego typu na rynku - posiada ultraszybkie procesory, które pozwalają mu na natychmiastową reakcję, nawet podczas jazdy z najwyższą prędkością. W przeciwieństwie do systemów pasywnych, które dają jedynie efekt tłumienia, ten system aktywnie zapobiega drganiom zanim one wystąpią.

Mniej drgań, większa rotacja towarów: zapobieganie drganiom masztu chroni ładunek, magazyn i operatora, a także umożliwia znaczne zwiększenie wydajności przeładunkowej dzięki AFC.

Posadzki w magazynach VNA muszą być wysokiej jakości. Jeśli są one nierówne lub noszą ślady zużycia, wówczas nierówności są przenoszone bezpośrednio na wózek w postaci drgań. Aby uzyskać maksymalną prędkość i wydajność, posadzka musi być absolutnie równa. Remont posadzki to nie tylko wysoki koszt, ale również brak możliwości pełnego wykorzystania magazynu podczas prac.

 

Ograniczenie Prędkości na Zakrętach

Automatyczna regulacja prędkości na zakrętach

Ograniczenie prędkości zależne od kąta skrętu kierownicy zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia towaru dzięki dostosowaniu prędkości na zakręcie. Ta funkcja wspomagania dostępna jest dla wielu wózków; dostosowuje ona prędkość jazdy automatycznie w zależności od kąta skrętu kierownicy. Innymi słowy, prędkość podczas pokonywania zakrętów przestaje być zmartwieniem operatora. Wózek automatycznie zwalnia dokładnie w takim stopniu, aby operator mógł go prowadzić w sposób bezpieczny, ale szybki.

 

Dyszel OptiSpeed

Działa pod każdym kątem

Niezależnie od kąta nachylenia dyszla, układ kierowania OptiSpeed automatycznie zapewnia dostosowanie maksymalnej prędkości jazdy do kąta nachylenia. W momencie, kiedy kąt staje się ostrzejszy, urządzenie automatycznie zwalnia. Kierowanie za pomocą dyszla zapewnia bezpieczne poruszanie się nawet w ciasnych miejscach. Dzięki temu operator może łatwo sterować urządzeniem i pracować w ergonomiczny sposób.

Dyszel OptiSpeed combi jest dostępny jako opcja dla konwencjonalnych wózków paletowych STILL.

 

Ochrona wideł przed zużyciem (Silent Mast)

Automatyczne zatrzymanie nad posadzką:

Gdy widły uderzają o podłoże, nie jest to przyjemne dla uszu, podłogi ani wózka widłowego. Ale z drugiej strony, czy nie byłoby to bardzo przyjemne, gdyby tak się nie stało? Właśnie dlatego opracowaliśmy dla Ciebie system ochrony wideł. Gdy system jest włączony, widły nie dotkną posadzki podczas opuszczania. Krótko przed tym zatrzymują się automatycznie – dokładnie po to, aby można je było idealnie wsunąć w paletę. Opuszczone widły, ciągnące się po podłożu w wyniku przypadkowego uruchomienia wózka również należą do przeszłości.

Ochrona wideł przed zużyciem (Silent Mast)

Dodatkowe funkcje systemu Asystenta Prowadzenia

W tym miejscu można znaleźć pełny przegląd wszystkich dodatkowych systemów i funkcji wspomagania operatora STILL w ramach Asystenta Jazdy.

 
Prędkość pełzająca dla określonej wysokości podnoszenia

Wózek widłowy porusza się z prędkością pełzania (5 km/h) od określonej wysokości podnoszenia. Zmniejsza to zdecydowanie ryzyko wypadku, ponieważ operator ma wystarczająco dużo czasu na szybką reakcję w razie wystąpienia niebezpiecznej sytuacji.

 
Redukcja prędkości przy podniesionych widłach

Widły w górę, prędkość w dół:

Większe bezpieczeństwo, mniej uszkodzeń ładunku i zapewnienie prawidłowego użytkowania pojazdu - to zalety oferowane przez system redukcji prędkości przy podniesionej karetce wideł. Gdy tylko widły osiągną wysokość 500 mm (lub inny określony próg), prędkość wózka jest automatycznie zmniejszana. Nawet jeśli operator zapomni, że nie powinien jeździć z podniesionym ładunkiem, system wspomagania go spowalnia, gwarantując bezpieczną obsługę ładunku i pojazdu.

 
Piesza obsługa wózka

Na każdym kroku: opcjonalna obsługa piesza umożliwia operatorowi bardzo wydajną pracę, ponieważ wyeliminowana jest ciągła potrzeba wchodzenia i schodzenia podczas transportu towarów do różnych miejsc. Maksymalna prędkość podczas obsługi pieszej wynosi 4 km/h.

 
Programy jazdy

Właściwy program jazdy dla wszystkich wymagań: operator ma możliwość wyboru pomiędzy trzema predefiniowanymi i dwoma dowolnie konfigurowalnymi programami jazdy w trzech trybach pracy: Blue-Q, tryb normalny i sprint. Programy jazdy można wybierać w zależności od sytuacji, aby osiągnąć maksymalną wydajność lub efektywność energetyczną.

Inteligentny autopilot: tryb wydajności wózka widłowego Blue-Q (niebieski przycisk) jest aktywowany jednym naciśnięciem. Inteligentna optymalizacja charakterystyki napędu umożliwia redukcję zużycia energii bez uszczerbku dla procesu pracy.

Do 10% oszczędności w zużyciu energii w zależności od profilu zastosowania i wyposażenia wózka.

 
Niezależna od podnoszenia redukcja prędkości

Dla poprawy bezpieczeństwa podczas operacji składowania i pobierania, prędkość jazdy zmniejsza się automatycznie od wysokości podnoszenia 300 mm. Jeśli podczas jazdy widły zostaną podniesione powyżej 300 mm, prędkość wózka widłowego zostanie również automatycznie zredukowana.

 
Dyszel combi

Praca bez zmęczenia dzięki elektrycznemu układowi kierowania: łatwa regulacja odległości między operatorem i wózkiem przez regulację długości dyszla. Poprawia to zdecydowanie bezpieczeństwo operatora oraz skutkuje bardziej efektywnym przepływem pracy. Po rozłożeniu dyszla maksymalna prędkość jazdy zwiększa się do 6 km/h.

 
Assistant Truck Control

Kompaktowy pakiet bezpieczeństwa podstawowego: inteligentny system wspomagania operatora Assistant Truck Control posiada wiele funkcji, które rozpoznają potencjalnie krytyczne sytuacje podczas jazdy i informują o nich operatora lub działają samodzielnie.

Ten system wspomagania operatora obejmuje następujące funkcje:

  1. Bezpieczny opuszczanie/parkowanie: sygnalizacja dźwiękowa opuszczenia wózka bez uruchomienia hamulca postojowego. Zapobiega to parkowaniu niezabezpieczonego wózka.
  2. Kontrola pasów bezpieczeństwa: automatyczna redukcja prędkości jazdy w przypadku niezapiętego pasa bezpieczeństwa. W wózkach z kabiną system uruchamia się tylko wtedy, gdy drzwi kabiny są otwarte. Pojawia się również przypomnienie dla operatora o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa.
  3. Ograniczenie prędkości w zależności od kąta skrętu kierownicy (Regulacja Prędkości na Zakrętach): automatyczne dostosowywanie prędkości jazdy przy pokonywaniu zakrętów. Ograniczenie prędkości zależne od kąta skrętu zmniejsza ryzyko uszkodzenia towaru dzięki dostosowaniu prędkości na zakrętach.
  4. Ogranicznik prędkości z podniesionymi widłami: jeśli podczas jazdy widły zostaną podniesione powyżej 500 mm, prędkość wózka zostaje automatycznie zredukowana. Rozwiązanie to umożliwia bezpieczną jazdę nawet przy podniesionych widłach.
 
Wykrywanie korytarzy

Inteligentna orientacja: wózki widłowe, które poruszają się z wymuszonym sterowaniem indukcyjnym lub mechanicznym rozpoznają, czy znajdują się we właściwym korytarzu magazynu, dzięki bezdotykowej detekcji korytarza.

 
OptiSpeed 3.0, 3.1, 3.3 do wózka wysokiego składowania

Maksymalna wydajność przeładunkowa: STILL OptiSpeed

Pakiet obejmuje kompleksowe systemy wspomagania sprzętowego i programowego, które optymalizują przemieszczanie się wózków niezależnie od obciążenia. Zwiększa to znacznie wydajność przeładunkową. OptiSpeed wykorzystuje oprogramowanie do określenia optymalnych ruchów wideł i jazdy w zależności od wysokości podnoszenia. System umożliwia płynną regulację prędkości jazdy w korytarzu, niezależnie od wysokości podnoszenia. Umożliwia to obsługę większego wolumenu, poprawia komfort i bezpieczeństwo.

Wariant OptiSpeed 3.3 łączy zalety poprzednich wariantów z czujnikiem masy: oprócz sygnałów wizualnych i akustycznych w przypadku osiągnięcia określonych wartości granicznych, przekroczenie dopuszczalnej masy ładunku uruchamia zatrzymanie jazdy i podnoszenia. System oblicza idealne ruchy transportowe i optymalizuje je na podstawie wysokości podnoszenia i ładunku. Dzięki temu osiągane są większe prędkości przy pustych przejazdach lub podczas załadunku i kompletacji.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Zapytaj o naszą ofertę w sklepie internetowym STILL:

+48 61 66 86 100

Zapytaj o: Asystent Jazdy

Wypełnij formularz poniżej, skontaktujemy się z tobą.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.