Pociąg do przyszłosci

Automatyzacja z zestawami transportowymi

To, co w branży jest niejasno określane jako „Przemysł 4.0”, często zaczyna się od indywidualnych rozwiązań automatyzacji, takich jak systemy transportu bezzałogowego (DTS), a zwłaszcza zautomatyzowane zestawy transportowe.

A jak wygląda droga do zautomatyzowanych zestawów transportowych w Twojej firmie? Każda automatyzacja zestawami transportowymi jest indywidualna i zależy od różnych czynników, takich jak posadzka, szerokości korytarzy, ruch na drogach wewnętrznych, różnorodność kontenerów oraz infrastruktura IT. Początkowo obejmuje to również automatyzację poszczególnych tras lub podobszarów w procesie, takich jak jazda, załadunek i rozładunek.


Karta danych technicznych automatyzacji zestawów transportowych.

Whitepaper

Nasza karta danych technicznych zawiera informacje na wszystkie istotne tematy związane z tym, w jaki sposób, co konkretnie i dlaczego jest automatyzaowane.

Czy jesteś przygotowany na przyszłość?

Zapisz się do newslettera STILL już teraz, a otrzymasz kartę danych technicznych na temat automatyzacji zestawów transportowych!

Polityka prywatności

Automatyzowanie zestawów transportowych wspólnie ze STILL

Wiedza i doświadczenie są kluczowymi czynnikami sukcesu Twojego projektu automatyzacji. Zrównoważony rozwój logistyki produkcji w firmie wymaga całościowego spojrzenia i sieci silnych partnerów.

Właśnie dlatego STILL jest idealnym partnerem w zakresie automatyzacji zestawów transportowych:

 • kompleksowy dostawca systemu - od wstępnej konsultacji do wdrożenia
 • 20 lat doświadczenia we wdrażaniu systemów zestawów transportowych
 • wynalazca LiftRunner: najlepszy w branży od 10 lat
 • nasze zestawy transportowe produkujemy we własnym zakresie

Rozpocznij swój projekt automatyzacji

Zautomatyzowane zestawy transportowe są wprowadzane systematycznie i zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Rozwiązania automatyzacji są zawsze szyte na miarę. Pierwsze kroki w kierunku automatyzacji koncentrują się na analizie, określeniu wymagań oraz przygotowaniu koncepcji i specyfikacji.

1. Analiza potencjału:

 • kompleksowa analiza danych i procesów na miejscu
 • określenie wymagań dotyczących ładowności i wydajności
 • analiza technicznej i ekonomicznej wykonalności DTS

2. Opracowanie koncepcji:

 

 

 • opracowanie docelowej koncepcji w ścisłej współpracy z Tobą
 • propozycje układu i adaptacji do zastanego otoczenia
 • obliczenie oczekiwanych wymagań dla wózków
 • ustalanie budżetu

3. Opracowanie listy wymagań:

 • szczegółowy opis projektu i procesu (koncepcja docelowa)
 • zdefiniowanie wymagań (w tym IT, bezpieczeństwo, otoczenie operacyjne)
 • opracowanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych jako podstawy wdrożenia

Analiza potrzeb

Nasza oferta wspólnego przygotowania koncepcji i listy wymagań

Wspólnie z Tobą odpowiadamy na następujące pytanie: Jaki potencjał automatyzacji można odkryć w magazynie i logistyce produkcji - i co ostatecznie musi osiągnąć Twój system automatyzacji?

Rezultat: indywidualna lista wymagań oparta na Twoich potrzebach, którą możesz wykorzystać do zaproszenia do przetargu. Lista wymagań jest techniczną podstawą koncepcji automatyzacji.

Automatically succesful

Tematy związane z automatyzacją zestawów transportowych


Jakim poziomem automatyzacji jesteś zainteresowany?

Poziomem automatyzacji
Nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie wstępne pytania.
Skontaktuj się z nami aby umówić się na niezobowiązującą konsultację!

+48 664 138 913
Polityka prywatności