Pociąg do przyszłosci

Automatyzacja z zestawami transportowymi

To, co w branży jest niejasno określane jako „Przemysł 4.0”, często zaczyna się od indywidualnych rozwiązań automatyzacji, takich jak systemy transportu bezzałogowego (DTS), a zwłaszcza zautomatyzowane zestawy transportowe.

A jak wygląda droga do zautomatyzowanych zestawów transportowych w Twojej firmie? Każda automatyzacja zestawami transportowymi jest indywidualna i zależy od różnych czynników, takich jak posadzka, szerokości korytarzy, ruch na drogach wewnętrznych, różnorodność kontenerów oraz infrastruktura IT. Początkowo obejmuje to również automatyzację poszczególnych tras lub podobszarów w procesie, takich jak jazda, załadunek i rozładunek.


Karta danych technicznych automatyzacji zestawów transportowych.

Whitepaper

Nasza karta danych technicznych zawiera informacje na wszystkie istotne tematy związane z tym, w jaki sposób, co konkretnie i dlaczego jest automatyzaowane.

Czy jesteś przygotowany na przyszłość?

Zapisz się do newslettera STILL już teraz, a otrzymasz kartę danych technicznych na temat automatyzacji zestawów transportowych!

Polityka prywatności
This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Automatyzowanie zestawów transportowych wspólnie ze STILL

Wiedza i doświadczenie są kluczowymi czynnikami sukcesu Twojego projektu automatyzacji. Zrównoważony rozwój logistyki produkcji w firmie wymaga całościowego spojrzenia i sieci silnych partnerów.

Właśnie dlatego STILL jest idealnym partnerem w zakresie automatyzacji zestawów transportowych:

 • kompleksowy dostawca systemu - od wstępnej konsultacji do wdrożenia
 • 20 lat doświadczenia we wdrażaniu systemów zestawów transportowych
 • wynalazca LiftRunner: najlepszy w branży od 10 lat
 • nasze zestawy transportowe produkujemy we własnym zakresie

Rozpocznij swój projekt automatyzacji

Zautomatyzowane zestawy transportowe są wprowadzane systematycznie i zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Rozwiązania automatyzacji są zawsze szyte na miarę. Pierwsze kroki w kierunku automatyzacji koncentrują się na analizie, określeniu wymagań oraz przygotowaniu koncepcji i specyfikacji.

1. Analiza potencjału:

 • kompleksowa analiza danych i procesów na miejscu
 • określenie wymagań dotyczących ładowności i wydajności
 • analiza technicznej i ekonomicznej wykonalności DTS

2. Opracowanie koncepcji:

 

 • opracowanie docelowej koncepcji w ścisłej współpracy z Tobą
 • propozycje układu i adaptacji do zastanego otoczenia
 • obliczenie oczekiwanych wymagań dla wózków
 • ustalanie budżetu

3. Opracowanie listy wymagań:

 • szczegółowy opis projektu i procesu (koncepcja docelowa)
 • zdefiniowanie wymagań (w tym IT, bezpieczeństwo, otoczenie operacyjne)
 • opracowanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych jako podstawy wdrożenia

Analiza potrzeb

Nasza oferta wspólnego przygotowania koncepcji i listy wymagań

Wspólnie z Tobą odpowiadamy na następujące pytanie: Jaki potencjał automatyzacji można odkryć w magazynie i logistyce produkcji - i co ostatecznie musi osiągnąć Twój system automatyzacji?

Rezultat: indywidualna lista wymagań oparta na Twoich potrzebach, którą możesz wykorzystać do zaproszenia do przetargu. Lista wymagań jest techniczną podstawą koncepcji automatyzacji.

Automatically succesful
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Tematy związane z automatyzacją zestawów transportowych


Jakim poziomem automatyzacji jesteś zainteresowany?

Nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie wstępne pytania.
Skontaktuj się z nami aby umówić się na niezobowiązującą konsultację!

+48 664 138 913
Polityka prywatności
This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.