[Translate to Poland (Polish):] Warum sich der Einsatz von Routenzügen lohnt

Zalety zestawów transportowych

Dlaczego warto korzystać z zestawów transportowych

Od początku produkcji opartej na koncepcji LEAN w Japonii w latach 60-tych XX w. systemy zestawów transportowych są synonimem szczupłych procesów, pracującej w określonym rytmie logistyki oraz uspokojenia ruchu w ramach intralogistyki. W strefie produkcji ciągniki z wózkami transportowymi umożliwiają zaopatrywanie i odbieranie materiałów dostosowane do zapotrzebowania zgodnie z tzw. zasadą mleczarza (milk run).

Ponieważ można je porównać do systemu pociągów w publicznym transporcie pasażerskim, określa się je także jako pociągi logistyczne lub pociągi holownicze. W każdej branży – od motoryzacyjnej po logistyczną – firmy coraz chętniej sięgają po zestawy transportowe do realizacji transportu wewnątrzzakładowego.

Przykładowy rozkład jazdy zestawu platform transportowych kursującego pomiędzy dworcem kolejowym a zaopatrywanymi miejscami.

Zalety zestawów transportowych w skrócie

Zmiana konwencjonalnej logistyki produkcji na nowoczesny system zaopatrzenia wewnątrzzakładowego przy użyciu systemu zestawów transportowych niesie ze sobą wiele korzyści.

  • Uspokojenie ruchu transportowego
  • Większe bezpieczeństwo w ruchu magazynowym
  • Zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia
  • Wzrost produkcji przy zachowaniu tej samej powierzchni produkcji
  • Indywidualna produkcja umożliwiająca większą zmienność produktów
  • Korzyści finansowe
  • Ergonomiczna praca
Vorteile

Konsultacja dotycząca zestawów transportowych

5 pytań dotyczących wprowadzania zestawów platform transportowych – rozpocznij swoją konsultację internetową!

Uspokojenie ruchu transportowego

Zestaw transportowy oznacza znacznie mniejszy ruch transportowy w porównaniu z kilkoma wózkami widłowymi. Emituje mniej hałasu, zużywa mniej energii i generuje mniej kosztów eksploatacyjnych i serwisowych. Ze względu na cykliczny sposób pracy uzyskuje się stabilizację i ciągłość wewnątrzzakładowych procesów transportowych.

[Translate to Poland (Polish):] Sicherheit im Lagerverkehr

Większe bezpieczeństwo w ruchu magazynowym

Unikanie wypadków podczas eksploatacji to istotny aspekt sprawnie funkcjonującej intralogistyki. To zrozumiałe, że jeden zestaw transportowy oznacza większe bezpieczeństwo niż kilka pojedynczych pojazdów, które krążą po strefie produkcji. Oznacza to większe bezpieczeństwo w kontekście samego magazynku (np. regałów), transportowanych towarów, a przede wszystkim pracowników. Zastosowanie zestawów transportowyh przekłada się na lepiej ureglowany, skoordynowany ruch transportowy w przedsiębiorstwie.

[Translate to Poland (Polish):] Erhöhung Versorgung

Zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia i bezpieczeństwa procesów

Stabilne i zsynchronizowane z produkcją zaopatrzenie w materiały jest determinowane przez rytm produkcji. Narzucony rytm produkcji wyznacza czasy dostaw materiału do miejsc przeznaczenia. W efekcie określone zostają liczba przejazdów oraz czas przejazdów zestawów transportowych.

Bezpieczeństwo procesu oznacza stworzenie możliwie jak najprostszego, łatwo odtwarzalnego procesu, w którym bez trudu można ustalić błędy i który przebiega z zachowaniem norm bezpieczeństwa.

[Translate to Poland (Polish):] Produktionssteigerung

Wzrost produkcji przy zachowaniu tej samej powierzchni produkcyjnej

Typowa potrzeba nabycia zestawów platform transportowych powstaje z konieczności zwiększenia produkcji – przy zachowaniu tej samej powierzchni produkcyjnej. Zestawy transportowe są wykorzystywane w szczególności do zaopatrywania obszarów montażu, na których niewielkiej powierzchni konieczne jest dostarczanie wielu różnych materiałów o małym zasięgu oraz szybkie i regularne uzupełnianie brakującego materiału.

[Translate to Poland (Polish):] Individualisierung

Indywidualna produkcja umożliwiająca większą zmienność produktów

W Twoim obszarze produkcji potrzeba więcej części, wielu różnych części, większej różnorodności – na przykład w odniesieniu do wariantów lub kolorystyki. Sterowany cyfrowo zestaw transportowy może okazać się pomocny, ponieważ przywozi do strefy produkcji drobne ilości we właściwym czasie oraz we właściwej kolejności.

[Translate to Poland (Polish):] Kostenreduzierung

Korzyści finansowe

Wraz z przejściem na zestawy platform transportowych zmniejsza się także zaangażowanie kapitału. Potrzeba mniej pojazdów oraz powiązanych środków, aby zapewnić ciągłość produkcji. W porównaniu z typową eksploatacją wózków widłowych w przypadku transportu materiałów przy użyciu zestawów transportowych czynności ręczne ulegają redukcji. Przy optymalnym planowaniu zestawy transporowe poruszają się po ustalonych trasach, tworząc przejrzyste procesy. W wymiernym czasie zawsze wracają do tego samego punktu wyjściowego, dzięki czemu można obliczyć przybycie następnej dostawy do miejsca produkcji.

[Translate to Poland (Polish):] Ergonomie

Ergonomiczna praca

Transport przy użyciu zestawu transportowego jest bardzo ergonomiczny, ponieważ pracownicy spędzają mniej czasu na siedząco. Dodatkowe wyposażenie, takie jak ergonomiczna nadstawka wózka z funkcją przechyłu marki STILL, zapewnia ergonomiczną pracę dzięki optymalnej wysokości roboczej i łatwemu dostępowi do pojemników.


Podsumowanie: Zastosowanie zestawów transportowych w obszarze produkcji i logistyki oprócz wydajnego zaopatrzenia w materiały niesie z sobą wiele korzyści z zakresu bezpieczeństwa, optymalizacji procesów oraz bieżących kosztów.Masz pytania ?

Pomocy konsultacyjnej we wszystkich kwestiach dotyczących wprowadzania zestawów transportowych udzieli Ci wykwalifikowany doradca STILL. Zadzwoń do nas lub poproś o kontakt.

Zapytaj o: Zalety zestawów transportowych

Zwrot grzecznościowy*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Zestaw na miejscu? No to w drogę!


Więcej na ten temat