[Translate to Poland (Polish):] Die strategische Frage der Routenplanung

Prowadzenie zestawu transportowego: trasa statyczna czy dynamiczna?

Pytanie strategiczne dotyczące planowania tras

W zależności od zastosowanego systemu zestawu platform transportowych oraz jego zadań możliwe są różne koncepcje tras w ramach przepływu materiałów. Zasadniczo rozróżnia się statyczne i dynamiczne rozplanowanie tras.


Trasa statyczna

Trasa statyczna przebiega według ustalonego na stałe planu jazdy, w którym dokładnie zadane są czas i odcinek do przebycia.

Zalety

 • Dające się zaplanować czasy ponownego zaopatrzenia
 • Duża stabilność procesów
 • Łatwe śledzenie błędów
 • Możliwość stosowania bez sterowania cyfrowego, m.in. przy użyciu kart Kanban

Wady

 • Ekonomiczność tylko w przypadku stałego poziomu wykorzystania
 • Gorsze wykorzystanie systemu zestawów platform transportowych w porównaniu z trasami dynamicznymi w razie wahań ilości produkcji
 • Brak pierwszeństwa przystanków w procesie dostawy
 • Brak elastycznego rozplanowania tras i możliwość tylko jednostronnego załadunku i rozładunku
 • Średnio potrzeba więcej zestawów transportowych, ponieważ wykorzystanie pojedynczego zestawu jest mniejsze.
Trasa statyczna przebiega według ustalonego na stałe planu jazdy, w którym dokładnie zadane są czas i odcinek do przebycia.

Trasa dynamiczna

Synchronizacja procesów produkcyjnych i logistycznych z systemami zestawów transportowych wymaga zaopatrywania obszarów produkcji zgodnie z zapotrzebowaniem w małe partie towaru. Tylko w ten sposób można zrealizować niewielkie zapasy w obszarze produkcji.

W idealnym przypadku zaopatrzenie jest realizowane odpowiednio do zużycia i zapotrzebowania. Właśnie to umożliwia dynamiczne rozplanowanie tras, w którym nie jest ustalony ani plan jazdy w określonym rytmie, ani przebieg odcinków trasy. Rozplanowanie tras następuje w zależności od czasu, długości trasy oraz następnego pilnego zapotrzebowania na linii.

Dynamische Routenführung
Dynamiczne prowadzenie po trasie jest elastyczne pod względem trasy i czasu trwania.

Zalety

 • Duże wykorzystanie zestawu transportowego
 • Duża elastyczność pod względem pierwszeństwa różnych transportów towaru
 • Wyrównanie wahań objętościowych (różny zapas towaru i różna ilość towaru)
 • Elastyczny dojazd do stacji oraz możliwość obustronnego załadunku i rozładunku

Wady

 • Poczatkowo zwiększone nakłady związane z planowaniem i inwestycją
 • Możliwość obustronnego załadunku i rozładunku tylko z odpowiednim wyposażeniem (urządzenia i oprogramowanie)

Podsumowanie: Decyzję o dynamicznym lub statycznym rozplanowaniu tras należy podjąć indywidualnie. Oba warianty mają wady i zalety. Dynamiczna trasa gwarantuje większą elastyczność, natomiast trasa statyczna jest optymalna w przypadku bardzo stabilnego wykorzystania.


Konsultacja dotycząca zestawów transportowych

5 pytań dotyczących wprowadzania zestawów transportowych – rozpocznij swoją konsultację internetową!


Masz pytania ?

Pomocy konsultacyjnej we wszystkich kwestiach dotyczących wprowadzania zestawów transportowych udzieli Ci wykwalifikowany doradca STILL. Zadzwoń do nas lub poproś o kontakt.

Zapytaj o: Prowadzenie zestawu platform transportowych: Trasa statyczna czy dynamiczna?

Zwrot grzecznościowy*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Zestaw na miejscu? No to w drogę!


Więcej na ten temat