[Translate to Poland (Polish):] Der Weg zur schlanken Produktion

Krok po kroku do koncepcji LEAN

Droga do wdrożenia zestawów transportowych

Potencjał logistyki opartej na koncepcji LEAN jest aktualnie jeszcze słabo wykorzystywany. Zalety są przy tym oczywiste i obiecują znaczną przewagę nad konkurencją.

„Utrzymuje się tylko to, co się zmienia” – to podejście przedsiębiorców chcących zachować elastyczność na rynku oraz konkurencyjność. Logistyka oparta na koncepcji LEAN wykorzystuje klasyczne metody LEAN i wplata je do optymalizacji procesów logistycznych, np. poprzez rezygnację ze zbędnych czynności zawiązanych z transportem towarów.


Zalety logistyki opartej na koncepcji LEAN

Możliwość dokładnego rytmicznego zaopatrywania w materiał: „just in time” lub „just in sequence”:

  • Just in time: niezbędny towar jest dostarczany punktualnie i we właściwej ilości do konkretnego stanowiska pracy w celu dalszej obróbki
  • Just in sequence: towar jest dostarczany dodatkowo we właściwej, niezbędnej do produkcji kolejności, co jest nieodzowne w kontekście rosnącej zmienności i indywidualizacji produktów.

Produkcja bez wykorzystywania wózków widłowych redukuje liczbę koniecznych pojazdów w ramach przepływu materiałów, dzięki czemu możliwe są oszczędności inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Czas transportu materiałów redukuje się do minimum.

Procesy robocze są realizowane szybciej, wydajniej i bezpieczniej.

 

Całościowa argumentacja przemawiająca za wdrożeniem zestawów platform transportowych w ramach logistyki opartej na koncepcji Lean Management została przedstawiona tutaj: Zalety systemów zestawów holowniczych.


Na ile Twoje zaopatrzenie w materiał odpowiada koncepcji LEAN?

Jeżeli na poniższe pytania o aktualny stan Twojej logistyki magazynowej i logistyki transportu odpowiesz twierdząco, musisz rozważyć wdrożenie koncepcji LEAN:

1. Czy regularnie zdarza się nadprodukcja?

2. Czy posiadasz zbędne zapasy magazynowe?

3. Czy występują opóźnienia w łańcuchu procesów?

4. Czy dostrzegasz możliwości wydajniejszej organizacji procesów w Twojej firmie?

5. Czy Twoi pracownicy wyrażają niezadowolenie z ergonomii, bezpieczeństwa pracy lub innych procesów związanych z ich stanowiskiem pracy?

Konsultacja dotycząca zestawów transportowych

5 pytań dotyczących wprowadzania zestawów transportowych – rozpocznij swoją konsultację internetową!


Przebieg wdrożenia koncepcji LEAN:
krok po kroku do koncepcji zestawów platform transportowych

Lean-Idee

1. Idea LEAN

Wiesz już, jaki jest Twój cel: aby Twoja produkcja była przystosowana do wymagań przyszłościowych. Gdy zrodzi się pierwsza myśl o wdrożeniu koncepcji LEAN, zewnętrzny doradca może pomóc w podjęciu pierwszych kroków. Dotyczy to przede wszystkim motywacji, uwzględnienia niezbędnych uczestników w firmie oraz wspólnego zrozumienia, ponieważ istotnym czynnikiem sukcesu wdrożenia koncepcji i narzędzi LEAN jest akceptacja przez pracowników.

Analyse

2. Analiza aktualnego stanu

Ekspert w dziedzinie koncepcji LEAN bardzo dokładnie przygląda się procesom i bada aktualny status quo: Jaką strukturę ma łańcuch wartości produktu? Jak są zorganizowane procesy? Z ilu pojazdów składa się flota? Jak jest zorganizowany proces przepływu materiałów? Gdzie występują zbędne czynności, transporty itp.?

Zielprüfung

3. Analiza celu

Bez celu nie ma strategii. Dlatego ważne jest, aby móc połączyć cele firmy oraz cele zarządzania zgodnie z koncepcją LEAN: Jakie są krótko-, średnio- i długoterminowe cele firmy? Jak można zrealizować te cele, wykorzystując metodę LEAN?

Schritt 4

4. Opracowanie koncepcji

Ekspert w dziedzinie LEAN dostrzega konkretne możliwości racjonalizacji. Chodzi tutaj o wspólne opracowanie koncepcji, np.: Jakie metody LEAN pozwolą na rozwój firmy? W jaki sposób można zoptymalizować procesy, drogi transportu itp.? Jaki rodzaj logistyki zaopatrzenia najlepiej się sprawdzi – „just in time” czy „just in sequence”? Czu system Kanban ma sens? Czy zestaw transportowy będzie opłacalny? Jeżeli tak – jaki zestaw transportowy będzie najbardziej odpowiedni?

Soll-Zustand

5. Definicja stanu, do którego dąży firma

Stan idealny, do którego aspiruje firma, zostaje sformułowany jako wizja przed przystąpieniem do opracowania koncepcji: np. „Dostarczenie możliwie jak najwięcej towaru najkrótszą drogą we właściwym czasie dokładnie tam, gdzie jest on wymagany. Do realizacji tego zadania zamiast x wózków widłowych potrzebny jest tylko jeden zestaw holowniczy. Suma xy powinna zostać zaoszczędzona do czasu xy.” W celu osiągnięcia zamierzeń zostaje opracowany harmonogram oraz plan działań.

RZ Einführung

6. Wdrażanie zestawów platform transportowych i włączenie do tego procesu pracowników

W procesie decyzyjnym dotyczącym zestawu transportowego jesteśmy brani pod uwagę jako wieloletni ekspert. W projektach pilotażowych na poszczególnych drogach transportowych następuje zastąpienie wózków widłowych zestawem transportowym – jako kompetentny partner zapewniamy nasze wsparcie na każdym etapie tego procesu. Pracownicy mogą przekonać się do sposobu działania oraz korzyści koncepcji i uczestniczą w odpowiednich szkoleniach. Akceptacja wdrożenia zmodyfikowanych procesów ze strony pracowników ma istotne znaczenie dla powodzenia wdrażania.

Implementierung

7. Pełne wdrożenie

Koncepcja LEAN zostaje rozszerzona na całą firmę i jest stale udoskonalana. Staje się ona stałym elementem filozofii firmy i jest urzeczywistniana przez wszystkich pracowników.


Przebieg planowania wdrożenia zestawów transportowych

Wdrożenie zestawu platform transportowych stanowi istotny element wprowadzenia koncepcji LEAN. Jeżeli w ramach analizy ekspert w dziedzinie koncepcji LEAN stwierdził zasadność wprowadzenia zestawu transportowego, przystępujemy do działania i udzielamy wsparcia w trakcie całego procesu wdrażania.

W pierwszej kolejności analizowany jest cały przepływ materiałów. Analiza ta obejmuje rodzaj i ilość nośników ładunku, stosunek źródła/ujścia oraz dystans przebyty przez pojazdy transportu bliskiego. Te informacje mają podstawowe znaczenie dla zaplanowania i wdrożenia zestawów transportowych, a w efekcie dla wyboru odpowiednich wózków i pojemników.

1. Rodzaj i ilość nośników ładunku / towaru: Jakie rodzaje nośników ładunku są aktualnie wykorzystywane? Dokąd są transportowane poszczególne rodzaje nośników ładunku? Towary o jakiej wielkości i masie są transportowane?

2. Częstotliwość przejazdów / stosunek źródła/ujścia:
Które ujście jest zaopatrywane przez które źródło i z jaką częstotliwością? Analiza częstotliwości dostaw dostarcza informacji o tym, jak często oraz w jakiej ilości towar jest transportowany w określonym czasie. Na podstawie tego można np. wywnioskować, że do towaru charakteryzującego się dużym popytem nadają się odpowiednio duże pojemniki do zestawu transportowego.

3. Przebyty dystans:
Przebyta droga między poszczególnymi stacjami lub między punktem przyjęcia towaru a liniami produkcji to miarodajny wskaźnik tego, który system zestawów transportowych jest najodpowiedniejszy do transportu towaru.


Podsumowanie: Wdrożenie logistyki opartej na koncepcji LEAN zawsze jest korzystne, ale wymaga obszernej ekspertyzy. W ramach analizy ustala się, czy system zestawów platform transportowych jest opłacalny w kontekście potrzeb Twojej firmy. Jeśli tak, jesteśmy właściwym partnerem do wdrożenia indywidualnego, dostosowanego do Twoich potrzeb, systemu zestawów transportowych i możesz na nas liczyć w każdym aspekcie.Masz pytania ?

Pomocy konsultacyjnej we wszystkich kwestiach dotyczących wprowadzania zestawów transportowych udzieli Ci wykwalifikowany doradca STILL. Zadzwoń do nas lub poproś o kontakt.

Zestaw na miejscu? No to w drogę!

Zapytaj o: Wprowadzenie koncepcji Lean - droga do szczupłej produkcji

Zwrot grzecznościowy*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Więcej na ten temat