[Translate to Poland (Polish):] Was einen Routenzug ausmacht

Elementy składowe i sposób działania zestawów transportowych

Czym jest zestaw platform transportowych

Zestawy transportowe służą do poziomego transportu materiałów. Zestawy transportowe składają się z ciągnika oraz jednej lub kilku ram służącyh do przewozu platform. Zarówno jazda, jak i transport materiałów mogą odbywać się w trybie ręcznym, częściowo lub całkowicie automatycznym.

Istotną zaletą zestawów transportowych jest wydajność, ponieważ zależnie od specyfiki różne miejsca wymagają zaopatrywania w różne materiały oraz odbierania różnych materiałów w trakcie jednego przejazdu.

Bestandteile Einleitung

W obszarach nieprodukcyjnych (np. lotniska, dworce kolejowe, logistyka) zestawy transportowe są stosowane już od dłuższego czasu w ramach koncepcji przyczep. Aktualnie wykorzystuje się je również do zaopatrywania linii produkcyjnych, gdzie zasilają w materiał poszczególne etapy produkcji.

Pozostałe zakresy zastosowania zestawów transportowych to szeroko pojęty transport wewnętrzny służący do regularnego dostarczania i/lub odbierania towaru.


Elementy składowe zestawu transportowego

Zestawy transportowe z systemem wsuwanym składają się z ciągnika oraz kilku ram. Na nich umieszczone są właściwe nośniki ładunku, tzw. platformy.

Ciągniki holownicze

Jako ciągniki holownicze wykorzystywane są zwykłe ciągniki – od prostych ciągników obsługiwanych na stojąco po zautomatyzowane ciągniki elektryczne.

Wskazówki dotyczące wyboru ciągnika:

 • Długi dystans – z fotelem operatora
 • Częste zatrzymywanie – z platformą do stania
 • Nieregularne zatrzymywanie lub krótki dystans – z platformą do stania i siedzenia
 • Trasy przebiegające w obszarze zewnętrznym – z fotelem operatora oraz zniesieniem ograniczenia prędkości
tugger train

Przyczepy / ramy

Różnorodność ram jest ogromna i nie wytworzyła się jeszcze ich wersja standardowa. To, czy rama typu E, C, U, H lub B jest najbardziej odpowiednia, zależy od indywidualnego przypadku zastosowania. Zestaw transportowy może holować kilka ram, przy czym możliwe jest łączenie różnych ich typów. Wybór odpowiedniej ramy jest uzależniony od wielkości i masy ładunku oraz warunków eksploatacji.

[Translate to Poland (Polish):] E-Rahmen

Ramy typu E

 • załadunek i rozładunek następuje z jednej strony
 • można transportować towary różnej wielkości
 • wymaga dużej złożoności planowania tras
 • jest zasilana pneumatycznie, hydraulicznie, elektrycznie lub działa samowystarczalnie
 • niewielkie lub średnie nakłady na utrzymanie prawidłowego stanu technicznego przyczep (w zależności od napędu, rolek, ewentualnych instalacji specjalnych)
 • konieczna platforma


Samowystarczalne ramy E, które wytwarzają energię niezbędną do procesu podnoszenia bez zasilania energetycznego z zewnątrz podczas jazdy, są wykorzystywane na przykład w LiftRunner® marki STILL.

Ramy typu C

 • duże możliwości indywidualnego dostosowania
 • możliwość transportu dużych ciężarów
 • załadunek i rozładunek z jednej strony
 • możliwość transportu różnych wielkości
 • niewielkie lub średnie nakłady na utrzymanie prawidłowego stanu technicznego przyczep
[Translate to Poland (Polish):] C-Rahmen
[Translate to Poland (Polish):] B-Rahmen

Ramy typu B

 • załadunek i rozładunek towaru z obu stron
 • możliwość transportu dużych ciężarów
 • dynamiczne planowanie tras
 • niezbędne platformy-e
 • zasilanie w energię: pneumatyczną, hydrauliczną lub elektryczną

Rama typu H

 • załadunek obustronny; strona załadunku określa stronę rozładunku
 • wielkość transportowanych towarów musi być jednolita
 • ograniczona złożoność planowania tras
 • niewielkie nakłady na utrzymanie prawidłowego stanu technicznego przyczep

Ramay typu U

 • załadunek i rozładunek możliwy z obu stron
 • zależnie od producenta można transportować towar o różnej lub takiej samej wielkości
 • mała elastyczność przy planowaniu tras
[Translate to Poland (Polish):] Trolleys

Platformy

Platformy są nazywane także trolley'ami lub wózkami do ręcznego przepychania. Stanowią one nośnik ładunku dla transportowanego materiału. Dostępne są różne rodzaje platform w zależności od transportowanego materiału. Trolley'e są często zaprojektowane do transportu z określonymi przyczepami. Z reguły załadunek i rozładunek przyczep odbywa się nadal ręcznie, ale poszczególne systemy umożliwiają już zautomatyzowane przemieszczanie materiału.

Dzięki różnorodnym możliwościom rozbudowy zakres nośników ładunku jest bardzo duży. Dostępne są nadstawki do platform, które można wykorzystywać zależnie od rodzaju i wymiarów towaru. Są to palety wspomagające, stanowiące dodatkową pomoc podczas rozdzielania ładunku w postaci dolnej palety umieszczanej na wózku, regały na skrzynie i pojemniki na śruby oraz nadstawki z funkcją przechyłu (oferowane także przez STILL).

Konsultacja dotycząca zestawów transportowych

5 pytań dotyczących wprowadzania zestawów transportowych – rozpocznij swoją konsultację internetową!


Sposób działania zestawów transportowych

Zestaw transportowy porusza się po ustalonej trasie i transportuje materiał z i do określonych stacji odbiorczych i transferowych. Możliwy jest przy tym jednoczesny załadunek i rozładunek różnych towarów gwarantujący zaopatrywanie w materiał i odbieranie towaru zależnie od potrzeb.

Rozróżnia się tutaj trasę statyczną i dynamiczną. Trasa statyczna działa podobnie jak linia autobusowa: Droga jest ustalona. Trasa dynamiczna zapewnia więcej elastyczności dzięki możliwości zmiany drogi oraz obustronnego załadunku i rozładunku.


Przegląd koncepcji zestawów transportowych

Istotne różnice między systemami polegają na typach przyczep, przy czym koncepcje różnią się od siebie sposobem transportu ładunku:

 • Koncepcja wózkowa: ładunek zostaje załadowany bezpośrednio na przyczepę
 • Koncepcja taksówkowa: nośnik ładunku jest nasuwany na przyczepę z boku za pomocą zamocowanej rampy i tak przewożony
 • Koncepcja wsuwana: nośnik ładunku jest wsuwany w przyczepę

Koncepcje różnią się pod względem technicznym, ale także nakładów i kosztów związanych z ich wprowadzeniem oraz bieżącą eksploatacją. Zasadnicze pytanie dotyczy jednak tego, do jakich zadań zestaw transportowy ma być wykorzystywany obecnie i w przyszłości.

Często na początek stosowane są koncepcje wózkowe, które jednak uniemożliwiają perspektywiczne korzystanie z systemu wsuwanego. Systemy wózkowe są stosunkowo mało elastyczne i nie można ich łączyć z cyfrowymi systemami informatycznymi.

Systemy wsuwane natomiast można wykorzystywać elastycznie i w przypadku stosowania określonych, prowadzonych elektrycznie ram stanowią podstawę do cyfryzacji i automatyzacji przepływu materiału.


Zestawy transportowe od STILL

Firma STILL oferuje różne systemy zestawów transportowych niezależnie od branży w której bedą zastosowane.

Możliwe jest tutaj łączenie zarówno różnych ciągników, przyczep i wózków, jak i różnych koncepcji podstawowych lub systemów wózków.

Do sprzęgania i obsługi przyczep może być wykorzystywane zasilanie hydrauliczne, elektryczne, pneumatyczne lub w najprostszym przypadku – niezależne.

Podstawę systemu zestawów transportowych firmy STILL stanowi STILL LiftRunner® . System ten od 10 lat wyznacza standardy w branży.


Podsumowanie: zestawy transportowe to ciągniki holownicze z kilkoma ramamii. Poruszają się po ustalonej trasie i transportują materiał z i do określonych stacji odbiorczych i transferowych.Masz pytania ?

Pomocy konsultacyjnej we wszystkich kwestiach dotyczących wprowadzania zestawów transportowych udzieli Ci wykwalifikowany doradca STILL. Zadzwoń do nas lub poproś o kontakt.

Zapytaj o: Elementy składowe oraz sposób działania zestawów platform transportowych

Zwrot grzecznościowy*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Zestaw na miejscu? No to w drogę!


Więcej na ten temat