24.11.2022

Strategiczny zwrot firmy STILL

Przyszłościowa strategia firmy STILL

Automatyzacja, wózki widłowe w dwóch liniach produktowych, systemy energetyczne, cyfryzacja i sustainability - to najważniejsze elementy strategii STILL.

Firma STILL zadeklarowała jeszcze głębsze niż dotąd zaangażowanie w poszukiwanie i dostarczanie inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań magazynowych. Wyodrębniła dodatkowo dwie linie produktowe zaspokające zróżnicowane potrzeby intralogistyczne.

Dynamicznie zmieniające się współcześnie otoczenie rynkowe wymaga zdecydowanych i szybkich działań. Identyfikując kluczowe potrzeby klientów intralogistycznych, firma STILL redefiniuje swoją ofertę i umacnia pozycję w obszarze magazynowych rozwiązań automatyzacyjnych i energetycznych. Jeszcze bardziej istotne niż dotąd będą w działalności firmy także zrównoważone rozwój i usługi serwisowe. Strategiczne założenia firmy STILL na najbliższą przyszłość obejmują:

 • wyodrębnienie dwóch linii produktowych:
 • standardowej, o dobrym stosunku jakości do ceny zakupu
 • oraz specjalnej, pozwalającej minimalizować TCO przy intensywnej eksploatacji dzięki innowacyjności i ponadprzeciętnej efektywności;
 • rozwój oferty automatyzacji i systemów energetycznych, w tym m.in.:
 • samouczące się wózki przemysłowe,
 • inteligentne ładowarki do wózków widłowych,
 • uruchomienie własnej produkcji wodorowych ogniw paliwowych;
 • poszerzenie oferty i zwiększenie stopnia cyfryzacji usług;
 • oraz jeszcze silniejsze akcentowanie zrównoważonego rozwoju – włącznie z koncepcją produkcji wózka widłowego zgodnie z ideą gospodarki cyrkularnej.

Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia firmy STILL w każdym z tych obszarów.

Nowe wózki widłowe STILL kwalifikowane do linii Xcellence bądź Classic

W przyszłości wózki widłowe STILL będą optymalizowane albo z perspektywy kosztu zakupu, albo też wydajności oraz opłacalności przy intensywnej eksploatacji. W ramach linii Xcellence (X) oferowane będą zaawansowane technologicznie, zróżnicowane i indywidualizowane rozwiązania. Tak jak w przypadku wózka czołowego RXE, pojazdy będą projektowane tak, żeby wyróżniać się na tle konkurencji wydajnością i pozwalać uzyskać niski wskaźnik TCO w wymagających zastosowaniach. W ramach linii Classic (C) priorytetami będą natomiast standaryzacja oraz ekonomiczna dostępność produktów. Docelowo w obu wariantach dostępne będzie całe portfolio firmy STILL.

Rozwiązania automatyzacyjne – także do istniejących magazynów

Firma STILL obserwuje wśród klientów rosnące zapotrzebowanie na skalowalne rozwiązania automatyzacji procesów magazynowych. Trend ten jest napędzany przez ciągły niedobór wykwalifikowanych pracowników. Inteligentne rozwiązania automatyzacyjne mają pomóc w wypełnieniu luk kadrowych. Mając świadomość ograniczeń związanych z wprowadzeniem pojazdów autonomicznych do istniejących magazynów, firma STILL będzie stawiać na samouczące się wózki przemysłowe, które są w stanie skutecznie współpracować z operatorami wózków ręcznych.

Inteligentne ładowanie wózków widłowych pozwalające zmniejszyć zużycie energii

Stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych stanowi o zwrocie ku wózkom napędzanym elektrycznie, szczególnie z bateriami litowo-jonowymi. Całkowite przejście na prąd oraz Li-Ion wiąże się jednak z nowymi wyzwaniami – jak na przykład skoki mocy przy jednoczesnym ładowaniu wielu pojazdów.

Odpowiedzią firmy STILL na nowe potrzeby są inteligentne systemy zarządzania energią. Nowe ładowarki będą w stanie wspomóc klientów w kontrolowaniu procesów ładowania, równomiernym rozkładaniu obciążeń oraz redukcji występowania jednorazowych skoków poboru mocy. Umożliwi to uzyskanie znacznych oszczędności z tytułu kosztów energii elektrycznej przy zachowaniu pełnej dostępności wózków widłowych.

Wózki wodorowe – od teraz z własnymi ogniwami paliwowymi STILL

Firma STILL ma obecnie niemal 20-letnie doświadczenie w realizacji i współtworzeniu projektów związanych z technologią Fuel Cell. Bazując na zgromadzonym w tym czasie know-how, przedsiębiorstwo planuje oddać do użytku własne, produkowane w Hamburgu wodorowe ogniwa paliwowe do wózków widłowych. W efekcie firma STILL stanie się pierwszym europejskim producentem pojazdów magazynowych z własnymi ogniwami paliwowymi. W niedalekiej przyszłości klienci zainteresowani zasilaniem floty wodorem będą w stanie uzyskać od jednego dostawcy nie tylko sam wózek, ale także ogniwa paliwowe i profesjonalny, całościowy serwis.

Inteligentny serwis wózków widłowych sercem intralogistyki

Ewoluują także usługi serwisowe STILL. Jasnym jest, że obsługa klientów nie sprowadza się dziś do prowadzenia napraw i sprowadzania części zamiennych. Firma dąży do całościowego wsparcia partnerów biznesowych w redukcji śladu węglowego łańcuchów dostaw oraz ograniczaniu kosztów procesów magazynowych. Istotnymi elementami są tu:

 • minimalne czasy trwania przestojów i konserwacji,
 • maksymalna dostępność wózków widłowych,
 • prostota kontaktu z dostawcą i szybkość jego reakcji,
 • fachowe doradztwo w zakresie wyposażenia.

Dzięki zastosowaniu narzędzi cyfrowych, kompleksowego szkolenia oraz inteligentnej organizacji obsługi posprzedażowej, firma STILL zamierza w dalszym ciągu budować na tych obszarach swoją przewagę konkurencyjną.

Usługi dla floty transportu wewnętrznego wykraczające poza jedną markę

Bycie inteligentnym w podejściu do serwisu i współpracy z klientem oznacza również myślenie poza własną marką. Mając świadomość, że kluczowi klienci korzystają również z flot mieszanych, STILL nie ogranicza się we wsparciu partnerów do swoich produktów. Firma dąży do tego, by całościowo i wyczerpująco doradzać klientom w zakresie optymalizacji procesów magazynowych – także bazując na zastanych rozwiązaniach. W tym obszarze zamierza zwiększyć stopień wykorzystania inteligentnych narzędzi analizy floty do zwiększenia wydajności stosowanych pojazdów i systemów energetycznych.

Koncepcja, wpisująca dostarczanie i eksploatację wózków widłowych w gospodarkę cyrkularną

W środowisku biznesowym i administracyjno-prawnym rośnie zainteresowanie zrównoważonym rozwojem. W efekcie dostawcy są coraz częściej włączani w tworzenie zielonych strategii klientów. W niektórych branżach normą staje się oczekiwanie dowodów ekologiczności proponowanych rozwiązań. STILL wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Firma będzie dążyć do realizacji nowej strategii cyrkularnej. Zakłada ona konsekwentne unikanie tworzenia odpadów, a także recykling zasobów we wszystkich obszarach, które mają związek z tworzeniem, użytkowaniem i powtórnym wykorzystaniem produktów STILL. Pierwszym krokiem firmy do cyrkularności jest studium koncepcyjne, zgodnie z którym elektryczny wózek widłowy RXE nowej generacji ma być pierwszym urządzeniem, które od samego początku zostało zaprojektowane z uwzględnieniem idei gospodarki cyrkularnej – od projektu, poprzez łańcuch dostaw i produkcję wózka, aż po jego użytkowanie przez klienta. Planowane ograniczenie emisji CO2 w związku z tą koncepcją wynosi według szacunków:

 • 15% niższy ślad węglowy w łańcuchu dostaw,
 • ograniczenie o 50% emisji CO2 w związku z produkcją,
 • a także zmniejszenie o 25% śladu węglowego użytkowania wózka.