04.07.2023

Automatyzacja magazynów STILL coraz bardziej inteligentna

Dopasowane do potrzeb, modułowe, skalowalne i powszechne – rozwiązania automatyzacji magazynów STILL

Zautomatyzowane wózki podnośnikowe STILL EXV iGo systems sprawdzają się znakomicie w zaopatrzeniu produkcji oraz w obsłudze ładunków na styku stref przyjęć i składowania.

Firma STILL wychodzi naprzeciw wynikającym ze zmian na rynku pracy potrzebom w obszarze upowszechnienia automatyzacji magazynów. Proponowane przez nią rozwiązania znajdują zastosowanie w istniejących obiektach; są proste do zindywidualizowania, szybkie we wdrożeniu i skalowalne.

Ze względów demograficznych zmniejsza się ogólna liczba dostępnych pracowników. To powoduje rosnącą od lat lukę kadrową, a w efekcie także – presję płacową. Jednocześnie dynamicznie rozwijają się technologie automatyzacji magazynu. Coraz skuteczniej i z coraz krótszym czasem zwrotu z inwestycji można wdrażać je w coraz większej liczbie zadań intralogistycznych. – Automatyzacja jest odpowiedzią na występujący w wielu branżach niedobór wykwalifikowanych pracowników, który najpewniej będzie się pogłębiał wraz z odchodzeniem na emeryturę grup wyżu demograficznego – mówi Frank Müller, Senior Vice President STILL ds. Brand Management. – Widzimy, że dążenie do automatyzacji przestaje być domeną jedynie najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Coraz częściej staje się ona domyślnym sposobem radzenia sobie z presją na wydajność. Decydujący się na wdrożenie klienci oczekują, że będzie ono szybkie i proste, a zastosowane rozwiązania – niezawodne. Mile widziana jest także jak najmniejsza ilość modyfikacji istniejącej infrastruktury – relacjonuje Müller.

Inteligentne rozwiązania automatyzacyjne dla istniejących magazynów

Wdrożenia automatyzacyjne w obiektach budowanych od podstaw, z możliwością zaprojektowania całkowicie wydzielonych, w pełni przewidywalnych magazynów automatycznych są stosunkowo proste. Szczególnym wyzwaniem są natomiast strefy pracy mieszanej, w której pojazdy klas AGV i AMR muszą być w stanie reagować na występowanie na trasach przeszkód, ludzi i środków transportu wewnętrznego. Wyróżnikiem oferty firmy STILL jest szeroka dostępność rozwiązań, które można integrować z istniejącymi strukturami magazynowymi. W zastosowaniach tego typu sprawdzają się samouczące się wózki przemysłowe będące w stanie bezpiecznie i efektywnie przemieszczać się i wykonywać zadania transportowe również w ciasnych alejkach roboczych z ludzką obsługą i nieoczekiwanymi obiektami na trasach przejazdu.

Automatyzacyjna specjalizacja: od AMR po autonomiczne wózki systemowe

Planując wdrożenia u klientów, eksperci STILL Polska korzystają z różnorodnego portfolio zautomatyzowanych urządzeń transportu wewnętrznego. Będąc w stanie optymalnie dobrać pojazdy do specyfiki zadań, można osiągać maksymalne wskaźniki wydajności. Od kompaktowych autonomicznych robotów mobilnych po zdolne komunikować się ze sobą i obsługiwać regały wysokiego składowania wózki systemowe VNA i kompletacji pionowej – firma STILL jest w stanie zaproponować precyzyjnie dobrane do potrzeb pojazdy autonomiczne. O możliwości ich zastosowania w pracy mieszanej i w istniejących magazynach decydują sprawdzone systemy nawigacji i rozpoznawania otoczenia. Dzięki nim przeszkody na trasie przejazdu mogą być omijane. W przypadku zablokowania alejki pojazdy AGV i AMR STILL są w stanie całkowicie zmienić wcześniej zaplanowaną trasę i znaleźć alternatywne drogi do celu.

Skalowalny magazyn automatyczny dzięki podejściu modułowemu

Celem sprostania wymaganiom klientów w zakresie szybkości i niezawodności wdrożeń automatyzacyjnych firma STILL buduje swoją ofertę w oparciu o modułowe rozwiązania – zarówno w obszarze hardware, jak i software. – Chcąc nadążyć za wymaganiami klientów wobec tempa dostaw i wdrożeń zautomatyzowanych pojazdów, stosujemy znormalizowane moduły, których połączenia dają zindywidualizowane rozwiązania – wyjaśnia Frank Müller, Senior Vice President STILL ds. Brand Management. Standardowe moduły umożliwiają projektowanie i szybkie dostarczanie skalowalnych rozwiązań automatyzacyjnych. Co więcej, usprawniają i pozwalają redukować koszty konserwacji, napraw i modernizacji. Modułowa konstrukcja umożliwia także sprawną integrację dodatkowych funkcji, a tym samym bardziej elastyczne reagowanie na trendy, życzenia klientów i nowe wymagania.

Automatyzacja magazynu z użyciem produktów wielu dostawców dzięki VDA 5050

Do dalszego upowszechniania rozwiązań automatyzacyjnych niezbędny jest uniwersalny język umożliwiający współdziałania urządzeń i systemów różnych producentów. Odpowiedzią na tę potrzebę jest protokół VDA 5050. Tworzony wspólnie przez grupę dostawców interfejs umożliwia wymianę danych we flotach mieszanych. Skuteczności tego ciągle rozwijanego rozwiązania dowiedziono już niejednokrotnie, w tym roku między innymi podczas IFOY Test Days 2023 oraz targów automatica. W przyszłości standard ten ma być integralną częścią automatycznych pojazdów transportowych STILL.

Elementy potrzebne do tego, by automatyzacja wyszła z niszy i stała się rozwiązaniem głównego nurtu, są już dostępne. Dzięki modułowej budowie urządzeń i oprogramowania oraz uniwersalnym interfejsom komunikacyjnym wdrożenia mogą być szybkie i skalowalne. Technologiczna gotowość na wplatanie AGV i AMR w istniejące procesy poszerza spektrum zastosowań o firmy nieplanujące w najbliższym czasie wznoszenia nowych, w pełni zautomatyzowanych obiektów logistycznych. Wszystko to sprawia, że automatyzacja jest coraz bardziej inteligentna, przystępna i uzasadniona ekonomicznie. Już dziś warto skontaktować się z ekspertami STILL Polska i dowiedzieć się, jak rozwiązania automatyzacyjne mogą przyczynić się do poprawy efektywności procesów magazynowych.