21.07.2022

Środki transportu wewnętrznego – kompleksowa oferta STILL

Firma STILL kompleksowo zaopatruje klientów w infrastrukturę magazynową i środki transportu wewnętrznego: wózki widłowe, przenośniki, AMR i AGV.

Wózki elektryczne, wózki podnośnikowe i wiele więcej – STILL Polska oferuje zróżnicowane środki transportu wewnętrznego.

Chcąc sprawić, by transport wewnętrzny w magazynie i na produkcji był maksymalnie wydajny, niejednokrotnie trzeba sięgnąć po zróżnicowane urządzenia i maszyny intralogistyczne. Firma STILL zaspokaja potrzeby klientów w tym zakresie całościowo, oferując nie tylko wózki widłowe, ale także inne środki transportu wewnętrznego.

Transport wewnętrzny stanowi jeden z elementów działalności przedsiębiorstw produkcyjnych oraz logistycznych. Nazywany inaczej transportem wewnątrzzakładowym, bliskim czy przemysłowym, opisuje system zadań, w toku których ładunki są przemieszczane w granicach jednego obiektu lub kompleksu obiektów – od momentu odbioru towaru lub surowców po załadunek zamówień dla klientów. Termin „transport wewnętrzny” dotyczy zarówno transferu ładunków w obrębie magazynu, jaki ich przekazywanie pomiędzy kolejnymi stanowiskami i wydziałami procesu produkcyjnego. W zależności od specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa, stosuje się zróżnicowane rozwiązania. Jak przedstawia się klasyfikacja środków transportu wewnętrznego, jakie podstawowe urządzenia intralogistyczne się wyróżnia, w jakich zadaniach zastosowanie znajdują maszyny określonych typów oraz w jakim stopniu potrzeby klientów w zakresie transportu wewnętrznego jest w stanie zaspokoić firma STILL Polska?

Rodzaje transportu wewnętrznego

Podstawowym kryterium podziału transportu wewnętrznego na rodzaje jest typ procesów, których realizację wspomaga. Na tej podstawie wyróżnia się:

 • transport wewnętrzny składowo-magazynowy;
 • transport wewnętrzny produkcyjny.


Transport wewnętrzny w magazynie ma miejsce na każdym etapie procesu magazynowego – od przyjęcia towaru, przez jego składowanie, kompletację i wydawanie. Obejmuje więc ogół zadań polegających na przemieszczeniu ładunków pomiędzy poszczególnymi strefami i w ich obrębie. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku wewnętrznego transportu produkcyjnego – z tą różnicą, że tu transfer surowców i towarów prowadzi na linie produkcyjne i stanowiska robocze (oraz pomiędzy nimi). Szczególna presja na takt transportu wewnętrznego i jego koordynację z procesami logistycznymi ma miejsce w organizacji produkcji na zasadzie just-in-time. Zgodnie z nią materiały muszą znajdować się w określonych punktach węzłowych w konkretnych ilościach dokładnie o wyznaczonym czasie.

Co to są środki transportu wewnętrznego?

Środkami transportu wewnętrznego nazywa się ogół urządzeń i pojazdów, z użyciem których realizowane jest przemieszczanie ładunków w obrębie zakładu. Określone środki transportu wewnętrznego wykorzystuje się do transportu w poziomie i w pionie. Część rozwiązań najlepiej sprawdza się na placach, a część w halach, obiektach produkcyjnych i magazynowych. Do środków transportu wewnętrznego zalicza się zarówno różnego rodzaju przenośniki i dźwignice, jaki i wózki widłowe, ciągniki itp.

Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego

Środki transportu wewnętrznego można klasyfikować zarówno ze względu na przydatność w realizacji zadań typowych dla podstawowych rodzajów transportu wewnętrznego (składowo-magazynowy vs produkcyjny), jak i ze względu na techniczną specyfikę maszyn oraz rodzaj przemieszczeń, na które pozwalają. Z tej perspektywy wyróżnia się:

 • wyspecjalizowane w załadunku materiałów przechowywanych luzem ładowarki;
 • pozwalające na transport pionowy dźwigi i dźwignice;
 • przenośniki służące przede wszystkim do ciągłego transportu poziomego i pod kątem (rzadziej pionowo);
 • wózki widłowe służące zarówno do transportu poziomego, jak pionowego.


Podczas gdy dźwigi i przenośniki pozwalają na efektywne przenoszenie ładunków na stałych trasach, mobilne wózki widłowe pozwalają dostosowywać przepływ materiałów do zmieniających się dynamicznie potrzeb.

Wózki widłowe jako uniwersalne środki transportu wewnętrznego

Jako klasa produktów wózki widłowe wyróżniają się szerokim asortymentem dostępnych w jej ramach rozwiązań. Wykorzystywane są zazwyczaj do obsługi towarów spaletyzowanych. Jednak dzięki wyposażeniu dodatkowemu, a w przypadku ciągników także różnym ramom i przyczepom, mogą zostać dostosowane także do przewozu ładunków innych typów. W szerokim ujęciu wózki widłowe to zarówno uniwersalne pojazdy sprawdzające się w wielu zróżnicowanych zadaniach, jak i specjalistyczne urządzenia pozwalające na wydajną pracę w konkretnych zastosowaniach:

 • czołowe wózki widłowe elektryczne i spalinowe pozwalają na transport poziomy i podnoszenie ładunków kilka metrów wzwyż – także w przypadku palet stosunkowo dużej masy;

 • wózki unoszące sprawdzają się w wydajnym transporcie poziomym;

 • ciągniki elektryczne służą do transportu poziomego i efektywnego zaopatrzenia linii produkcyjnych (oraz odbierania z nich pustych nośników ładunku); odpowiednio dobierając do nich przyczepy, wózki i troleje łatwo dostosować je do przewozu specyficznych towarów;

 • wózki podnośnikowe wyróżniają się kompaktową konstrukcją i sięgającym kilka metrów wzwyż zasięgiem;

 • wózki wysokiego składowania umożliwiają efektywną obsługę systemów regałowych wysokiego składowania;

 • wózki systemowe VNA sprawdzają się w wydajnej pracy w bardzo wąskich alejkach i na dużych wysokościach;

 • wózki do kompletacji pozwalające na optymalizację wydajności wykonywania zadań z zakresu kompletacji zamówionych towarów – czy to z jednej, czy z wielu kondygnacji.

Ze względu na swoją mobilność i szeroki wachlarz zastosowań, wózki widłowe pozwalają dostosować trasy przejazdu do zmiennych warunków i stanowią podstawowe środki transportu wewnętrznego w magazynach.

Dźwignice i przenośniki – urządzenia transportu wewnętrznego ery automatyzacji

Przenośniki magazynowe mogą być wykorzystywane zarówno do transportu materiałów spaletyzowanych, jak i pojedynczych opakowań i elementów oraz materiałów sypkich. Pracują w trybie ciągłym na zasadzie przemieszczeń mechanicznych bądź grawitacyjnych. Ze względu na wykorzystaną technologię można wyodrębnić:

 • przenośniki taśmowe wyróżniające się możliwością transportu ładunków sypkich;
 • przenośniki łańcuchowe znajdujące zastosowanie w obsłudze pojemników i palet;
 • przenośniki rolkowe
  • do transportu pojemników;
  • do transportu palet.

Dźwigi i przenośniki sprawdzają się dobrze w obiektach, w których przepływ materiałów jest stosunkowo niezmienny. Kryterium stałości procesów w czasie stanowi także rekomendację do automatyzacji zadań. Montowane na stałe i zdolne do pracy w sposób ciągły środki transportu magazynowego są więc chętnie wykorzystywane w magazynach autonomicznych lub zautomatyzowanych strefach obiektów logistycznych i produkcyjnych. Dobry przykład połączenia przenośników, mobilnych robotów transportowych i wózków widłowych stanowi wspólna realizacja STILL i Dematic w magazynie Siemens.

Na co zwrócić uwagę wybierając środki transportu wewnętrznego?

W procesie doboru środków transportu wewnętrznego należy wziąć pod uwagę wiele parametrów. Znaczenie ma zarówno charakterystyka obiektu, tryb pracy i sposób organizacji procesów, jak i szerszy kontekst transportu, logistyki i produkcji. Poniżej wymieniamy przykładowe aspekty w każdym z tych obszarów:

 • Istotne w doborze środków transportu wewnętrznego parametry związane z obiektem:
  • powierzchnia,
  • wysokość hali,
  • umiejscowienie ramp i doków;
 • Mające znaczenie dla doboru środków transportu wewnętrznego uwarunkowania trybu pracy:
  • liczba zmian,
  • dostępność pracowników,
  • uwarunkowania kadrowe;

 • Organizacja procesu składowania i transportu wewnętrznego, w których zastosowanie znajdą środki transportu wewnętrznego:
  • rodzaje towarów,
  • liczba ładunków do zmieszczenia na określonej przestrzeni,
  • pożądana szerokość korytarzy roboczych,
  • natężenie ruchu;
 • Sposób organizacji procesów logistyczno-produkcyjnych, w których wykorzystywane będą środki transportu wewnętrznego:
  • występowanie sezonowości i pików logistycznych,
  • konieczność pracy w duchu lean (np. zgodnie z zasadą just-in-time),
  • prognozy dotyczące przyszłego zapotrzebowania na środki transportu wewnętrznego.


Środki transportu wewnętrznego w ofercie STILL Polska

Firma STILL Polska przez lata wyrobiła sobie pozycję jako producent nowoczesnych i wydajnych wózków widłowych, dziś pracuje jednak w modelu „wszystko od jednego dostawcy”. Kompleksowo obsługuje wdrożenia w obiektach logistycznych i halach magazynowo-produkcyjnych klientów. Zapewnia im nie tylko całościowy projekt i doradztwo intralogistyczne, ale także dostarcza kompletną infrastrukturę. Realizacje STILL obejmują zarówno systemy regałowe i systemy zasilania, jak i środki transportu wewnętrznego: wózki widłowe, przenośniki, zautomatyzowane pojazdy klasy AGV i AMR. Firma koordynuje wdrożenia, korzystając z produktów własnych, wsparcia innych podmiotów należących do Grupy KION oraz sieci renomowanych partnerów.