27.10.2023

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o WMS

Systemy zarządzania magazynem klasy WMS ułatwiają skuteczne zarządzanie zapasami, obsługę dużej liczby zamówień i pomagają w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw logistycznych, produkcyjnych i handlowych - szczególnie tych prowadzących sprzedaż internetową i wielokanałową.

Wraz ze wzrostem potencjału automatyzacji coraz ważniejsze stają się rozwiązania pozwalające skutecznie zarządzać ładunkami i zleceniami operacji ich przewozu. Czym są systemy WMS i jaką rolę odgrywają w pracy nowoczesnych obiektów logistycznych?

Przekładająca się na wzrost znaczenia efektywności wykonywania operacji magazynowych rosnąca presja na tempo realizacji zamówień skutkuje dynamicznym rozwojem wyspecjalizowanych aplikacji pozwalających zarządzać ładunkami, ich lokalizacją i zleceniami transportu. Stworzone z myślą o optymalizacji przepływu materiałów i pracy magazynu rozwiązania informatyczne coraz częściej zastępują funkcjonujące na większym poziomie ogólności moduły systemów ERP. Znajduje to odzwierciedlenie w danych rynkowych. Według serwisu Fortune Business Insights globalny rynek WMS (ang. Warehouse Management System – System Zarządzania Magazynem) wyceniano w 2022 r. na 2,75 mld dolarów. W perspektywie 2030 r. przewidywano zwiększenie jego wartości o 5,05 mld, co jest równoznaczne z szacowaną dynamiką wzrostu na poziomie 13,2% w ujęciu r/d/r. Czym dokładnie są systemy WMS? Co odróżnia je od rozwiązań klasy ERP? Jakie jest ich znaczenie i z czego wynika ich rosnąca popularność?

System WMS – co to takiego?

WMS to anglojęzyczny skrót od terminu Warehouse Management System. Nazywane w ten sposób cyfrowe systemy zarządzania magazynem to zaawansowane narzędzie informatyczne służące optymalizacji operacji i zarządzaniu obiektami logistycznymi. Stanowią one kompleksowe rozwiązanie umożliwiające skuteczne kontrolowanie wszystkich procesów zachodzących w magazynie, począwszy od przyjęcia towarów, poprzez ich przechowywanie, kompletację zamówień, aż po wysyłkę. System WMS pomaga w zwiększeniu efektywności operacyjnej poprzez minimalizację błędów, optymalizację użycia przestrzeni oraz zoptymalizowanie przepływu towarów. Dzięki rozwiązaniom tej klasy przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać zapasami, obsługiwać większą liczbę zamówień i zwiększać swoją konkurencyjność na rynku. WMS to kluczowe narzędzie w logistyce, zwłaszcza w firmach zajmujących się dystrybucją, produkcją oraz obsługą e-commerce.

System WMS a system ERP

W przeciwieństwie do całościowych, obejmujących ogół procesów zachodzących w firmie systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), oprogramowanie klasy WMS są wyspecjalizowanymi rozwiązaniami stworzonymi z myślą o optymalizacji zadań specyficznych dla obiektów logistycznych. Do kluczowych obszarów różnic pomiędzy WMS a ERP należą:

 • Zakres funkcji:

  Systemy WMS są wyspecjalizowanymi narzędziami z funkcjami skoncentrowanymi na zarządzaniu magazynem. Mogą obejmować takie zadania jak zarządzanie lokalizacjami towarów, optymalizacja przestrzeni magazynowej, kompletacja zamówień, kontrola stanów magazynowych, śledzenie partii towarów itp.

  Logistyczne moduły w oprogramowaniu ERP są częścią większych systemów służących do całościowego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Cyfrowe kombajny do planowania zasobów przedsiębiorstwa oferują szeroki zakres funkcji, obejmujących nie tylko zarządzanie magazynem, ale także finanse, produkcję, sprzedaż, obsługę klienta, zarządzanie personelem itp.
 • Specjalizacja:

  Systemy WMS są bardziej wyspecjalizowane i skoncentrowane na konkretnej dziedzinie: zarządzaniu magazynem. Funkcje rozwiązań tej klasy są zoptymalizowane pod kątem efektywnego przyjmowania ładunków oraz przemieszczania, przechowywania, kompletacji i wydawania towarów.

  Moduły logistyczne w systemach ERP są bardziej ogólne i obejmują wiele różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem. Mogą być mniej zoptymalizowane pod kątem specyficznych potrzeb magazynowych.
 • Skalowalność:

  Systemy WMS są zazwyczaj bardziej skalowalne i elastyczne, jeśli chodzi o dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb magazynu i rozwoju firmy w obszarze logistyki.

  Logistyczne moduły w systemach ERP są często bardziej sztywne i mogą wymagać dostosowania do specyficznych wymagań magazynowych, co może być bardziej kosztowne i czasochłonne.
 • Integracja:

  Logistyczne moduły w oprogramowaniu klasy ERP są zazwyczaj elementami zintegrowanymi z nadrzędnym systemem całościowego planowania pracy przedsiębiorstwa. Może ułatwiać to zarządzanie danymi i procesami na różnych poziomach organizacji.

  Odrębne aplikacje klasy WMS mogą wymagać dodatkowej integracji z innymi systemami funkcjonującymi w firmie.

Podsumowując:

 • systemy WMS są przeznaczone do obsługi operacji magazynowych i zapewniają bardziej zaawansowane narzędzia w tej dziedzinie,
 • logistyczne moduły w systemach ERP są częścią większych platform do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i obejmują szerszy zakres funkcji, ale mogą być mniej wyspecjalizowane w obszarze magazynowania.

Wybór między nimi zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań firmy.

Jakie podstawowe funkcje obejmuje system WMS?

System WMS obejmuje zazwyczaj komplet funkcji, które pomagają w efektywnym zarządzaniu magazynem. Do tych występujących najczęściej zaliczają się:

 • Przyjęcie i wydanie towarów:

  System WMS umożliwia rejestrowanie przyjęć towarów do magazynu oraz wydań towarów z magazynu. Może także automatycznie generować etykiety i dokumenty transportowe.
 • Optymalizacja przestrzeni magazynowej:

  Oprogramowanie klasy WMS pomaga zoptymalizować wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej, minimalizując marnotrawstwo miejsca.
 • Zarządzanie lokalizacjami towarów:

  System WMS umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym lokalizacji w magazynie ładunków określonego typu i pozwala na przypisywanie towarów do konkretnych miejsc składowania w określonych strefach i na regałach magazynowych.
 • Śledzenie stanów magazynowych:

  Dane zgromadzone w WMS pozwalają na bieżące monitorowanie ilości towarów w magazynie, co ułatwia zarządzanie zapasami i unikanie niedoborów lub nadmiarów.
 • Zarządzanie partiami i numerami seryjnymi:

  WMS pozwala na śledzenie partii towarów oraz numerów seryjnych, co jest istotne w przypadku produktów podlegających regulacjom lub wymagających szczegółowej identyfikacji.
 • Kompletacja zamówień:

  Oprogramowanie WMS pomaga w efektywnym kompletowaniu zamówień poprzez wskazywanie pracownikom lub zautomatyzowanym wózkom widłowym, które produkty należy zebrać oraz gdzie i w jakiej ilości znajdują się ładunki.
 • Optymalizacja tras:

  W przypadku magazynów z dużą liczbą operacji przemieszczania towarów, system WMS może pomagać w optymalizacji tras przejazdu wózków widłowych, aby zwiększać efektywność ich pracy i skracać czas realizacji zadań.
 • Generowanie raportów i analiz:

  Oprogramowanie WMS umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów i analiz dotyczących operacji magazynowych, co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji i optymalizacji procesów.

Powyższe funkcje występują w wielu systemach WMS jako podstawa. Wiele z nich może być jednak dostosowywanych i rozbudowywanych w zależności od potrzeb konkretnego magazynu i branży, w której działa przedsiębiorstwo.

Z czego wynika popularność WMS?

Systemy WMS stanowią kluczowe narzędzie w zarządzaniu operacjami magazynowymi w nowoczesnych obiektach logistycznych. Rozwiązania te pozwalają efektywnie kontrolować procesy – od przyjęcia towarów po ich wysyłkę, optymalizując zarządzanie przestrzenią magazynową i przepływem materiałów. Efektywność w tych obszarach oraz możliwość prostego generowania zleceń przewozu samojezdnym wózkom widłowym pomaga przedsiębiorstwom sprostać presji na szybką realizację zamówień. W związku z dynamicznym rozwojem sektora logistycznego, wzrostem znaczenia e-commerce i rosnącym znaczeniem efektywności operacji magazynowych, systemy WMS odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu konkurencyjności firm na rynku. Można spodziewać się, że w najbliższych latach oprogramowanie tego typu zyskiwać będzie na znaczeniu, a wartość rynku WMS będzie to odzwierciedlać.