11.10.2022

Procesy magazynowe od A do Z

Optymalizacja procesów magazynowych dzięki doradztwu

W optymalizacji procesów magazynowych warto skorzystać z doradztwa a zakresie prawidłowego doboru infrastruktury i wózków widłowych.

Procesy magazynowe mogą funkcjonować sprawniej dzięki skorzystaniu z usług doradztwa intralogistycznego STILL i wdrożeniu zaleceń ekspertów.

Organizując pracę magazynu trzeba uwzględnić wymagania zadań specyficznych dla poszczególnych procesów przedsiębiorstwa. Lista kryteriów, które należy wziąć pod uwagę jest długa. Na szczęście w dopilnowaniu każdego szczegółu mogą pomóc doradcy STILL Polska.

Procesami magazynowymi nazywa się poszczególne etapy procesu magazynowania – kolejne fazy, w ramach których realizowane są zadania skutkujące dotarciem ładunków w odpowiednie miejsca składowania, spędzeniem przez nie tam tyle czasu, ile powinny, oraz terminowym wyjściem do klientów. Choć najważniejsze etapy pozostają takie same niezależnie od przedsiębiorstwa, organizując procesy magazynowe i dążąc do ich optymalizacji, należy wziąć pod uwagę wiele czynników specyficznych dla konkretnej sytuacji. Liczba kombinacji dostępnych na rynku rozwiązań jest niemal nieograniczona. Dlatego też w doborze najodpowiedniejszych w danym zastosowaniu narzędzi realizacji procesów magazynowych warto skorzystać z pomocy ekspertów.

Proces magazynowy zaczyna i kończy się na rampach

Choć każda firma jest inna, na procesy magazynowe składa się zazwyczaj podobny zestaw zadań. W opublikowanej w 2011 pracy „Procesy magazynowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym” zawarto rozbudowaną, 11-elementową listę zadań realizowanych w czterech strefach odpowiadających podstawowym fazom procesu magazynowania (strefa przyjęć, składowania, kompletacji, wydań). Znalazły się na niej następujące zadania: rozładunek środków transportu, przemieszczenie do strefy przyjęć, przyjęcie ilościowe i jakościowe, rozformowanie jednostek ładunkowych transportowych, sortowanie, przepakowywanie, formowanie jednostek ładunkowych magazynowych przystosowanych do kompletowania, przemieszczanie do strefy składowania, składowanie, kompletowanie w strefie składowania lub przemieszczanie do strefy kompletacji, tymczasowe składowanie w strefie kompletacji i kompletowanie ładunków do wydania, przemieszczenie skompletowanych jednostek ładunkowych do strefy wydań, wydawanie ilościowe i jakościowe, załadunek na środek transportu zewnętrznego. By optymalnie dobrać infrastrukturę i wózki widłowe do realizacji kolejnych zadań, warto wziąć pod uwagę szereg czynników determinujących, jaki sprzęt sprawdzi się najlepiej w realizacji procesów magazynowych w konkretnym warunkach.

Co wziąć pod uwagę planując procesy magazynowe

Lista uwarunkowań, które należy uwzględnić dążąc do optymalnej organizacji procesów magazynowych, ma wieloaspektowy charakter. Z jednej strony, należy wziąć pod uwagę cechy ładunków: wielkość partii przewidzianych do składowania oraz cechy techniczne towarów, ich gabaryty i masę. Istotna jest także perspektywa czasu dostępnego na wykonanie kolejnych zadań i powiązana z tą kwestią szybkość pracy i przepustowość zastosowanych rozwiązań. Informacje te mogą stać się podstawą do opracowania technologicznego modelu przepływu dóbr. Pod uwagę należy tu wziąć między innymi, jakie jednostki ładunkowe będą stosowane, jakie urządzenia najlepiej sprawdzą się w ich tworzeniu i transporcie. Równie ważne jest zapewnienie niezawodnego obiegu informacji. W tym przypadku trzeba określić rodzaj dokumentacji, sposób ewidencjonowania przepływów materiałowych i technologię stosowana do jej prowadzenia.

Eksperckie wsparcie oraz przykładowe urządzenia do obsługi procesów magazynowych

Sprawność wykonywania zadań składających się na proces magazynowy warunkuje płynną pracę przedsiębiorstwa i ma bezpośredni wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej. Dlatego też opracowując koncepcję realizacji procesów magazynowych warto sięgnąć po pomoc ekspertów. Z myślą o strategicznym wsparciu firm dążących do optymalizacji pracy magazynów i zakładów firma STILL wyodrębniła jako usługę doradztwo intralogistyczne. W jego ramach konsultanci czerpiący z bogatego know-how pozyskują dane potrzebne w procesie decyzyjnym, analizują je, przygotowują propozycje rozwiązań i – po wypracowaniu i zatwierdzeniu planu – koordynują wdrożenie. O przykładach wózków widłowych najczęściej wykorzystywanych przez nich w kolejnych fazach procesu magazynowania można w artykule conneXXt.pl pt. „Rozwiązania dla procesu magazynowania”. Zapytania o doradztwo intralogistyczne można składać za pośrednictwem poświęconego zagadnieniu formularza dostępnego na podstronie www.still.pl: doradztwo logistyczne STILL.