20.02.2024

STILL podsumował 2023 rok

Wśród premier produktowych STILL Polska z 2023 r. uwagę zwraca m.in. seria RCD 100-180, pozwalająca na efektywną obsługę kontenerów, gabarytów i ładunków o masie sięgającej 18 ton.

Zrównoważony rozwój, nowoczesne systemy zasilania wraz z systemami optymalizacji ładowania baterii, upowszechnienie rozwiązań automatyzacyjnych i rozwój linii podstawowych wózków widłowych to najważniejsze kierunki rozwoju STILL w minionym roku.

Spoglądając wstecz na premiery produktowe, ogłoszenia, wydarzenia oraz realizacje STILL w 2023 roku, można wskazać trzy główne trendy przejawiające się w działaniach firmy. Po pierwsze, znacząco rozbudowano ofertę produktową nowoczesnych systemów zasilania – zarówno rozwiązań wodorowych, jak i technologii litowo-jonowej. Wyrazem dbałości o zrównoważony rozwój własny i klientów było także uzyskanie certyfikatu EcoVadis na poziomie Platinum. Po drugie, dopisano nowe pozycje do listy zrealizowanych wdrożeń automatyzacyjnych. Tematyka AGV i AMR była również centralnym punktem dyskusji podczas organizowanego przez STILL Polska dnia innowacji. Po trzecie, miniony rok przyniósł rozbudowę Classic Line. Ta linia podstawowych produktów intralogistycznych ma w zamyśle uczynić ekonomicznie uzasadnionym korzystanie z cenionej za jakość i solidność marki wózków przez firmy, w których procesy transportu wewnętrznego charakteryzują się niską i średnią intensywnością.

Zrównoważony rozwój i rozbudowa oferty systemów zasilania

Firma STILL od lat poddaje się certyfikacji niezależnej agencji ratingowej EcoVadis, ewaluującej przedsiębiorstwa pod kątem spełniania wielowymiarowych wymogów sustainability. Uzyskany w toku ostatniego procesu oceny certyfikat na poziomie Platinum plasuje dostawcę rozwiązań intralogistycznych wśród 1 procenta najlepszych pod względem zrównoważonego rozwoju europejskich podmiotów. Podejmowane przez STILL w 2023 roku działania z obszaru systemów zasilania pozwalają ograniczać swój ślad środowiskowy również klientom firmy.

Smart Energy Unit – optymalizacja ładowania baterii litowo-jonowych

Akumulatory litowo-jonowe są od kilku lat domyślnym sposobem zasilania nowych wózków elektrycznych STILL Polska. Pozycja firmy jako dostawcy tej technologii systematycznie się umacnia, ostatnio m.in. za sprawą wdrożenia floty wózków Li-Ion we wrocławskim oddziale Raben. Jedną z nowości produktowych w tym zakresie zaprezentowanych przez STILL Polska w minionym roku jest Smart Energy Unit – jednostka inteligentnego zarządzania ładowaniem baterii w technologii litowo-jonowej. – SEU pozwala zdefiniować całkowity limit mocy przeznaczonej na proces ładowania akumulatorów litowo-jonowych. Jeśli dodatkowo zostanie zainstalowany i podłączony do urządzenia miernik poboru mocy w przedsiębiorstwie, wówczas limit mocy do ładowania Li-Ion będzie dynamicznie zwiększany lub zmniejszany, w zależności od obciążenia sieci przez inne pracujące urządzenia – tłumaczy Łukasz Komasa, inżynier serwisu i trener STILL Polska. – Możliwość ustalania priorytetów ładowania i jego kolejkowania pozwala z kolei obsłużenie większej floty wózków mniejszą liczbą prostowników. W przypadku korzystania z taryf zakupu energii różnicujących jej koszt w ciągu doby rozwiązanie umożliwia minimalizację ilości energii pobieranej w okresach, gdy jest ona droższa, i zwiększania liczby akumulatorów ładowanych z użyciem tańszego prądu – dodaje. Smart Energy Unit pozwala integrować pracę nawet 50 prostowników, unikać pików poboru i przekroczeń limitów mocy umownej i przyłączeniowej oraz minimalizować koszty energii.

Wózki widłowe na wodór – własne ogniwa i kompleksowa obsługa

Rozwinęła się także oferta STILL w zakresie technologii Fuel Cell. W listopadzie 2023 z linii zakładu produkcyjnego firmy w Hamburgu zjechały pierwsze ogniwa paliwowe. – Wytwarzanie własnych ogniw paliwowych uniezależnia nas od zewnętrznych dostawców i umożliwia objęcie produktu opieką serwisową STILL – tłumaczy Grzegorz Kurkowski, Menadżer Działu Produktu STILL Polska. – Zielony wodór – pozyskiwany w procesie elektrolizy wody zasilanym z odnawialnych źródeł energii – jest jednym z paliw przyszłości. Jako STILL dążymy do umożliwienia naszym klientom korzystania z tej technologii, gdy się upowszechni – dodaje. W duchu tych zmian STILL ogłosił w 2023 r. nawiązanie partnerstwa z przedsiębiorstwem Hydrogentle specjalizującym się w kompleksowej obsłudze instalacji wodorowych. W efekcie firma jest w stanie zaspokoić komplet potrzeb klientów związanych z zasilaniem floty intralogistycznej w technologii Fuel Cell.

Nowe doświadczenia z obszaru automatyzacji magazynu

Od lat automatyzacja procesów transportu wewnętrznego jest wiodącym trendem w intralogistyce, a firma STILL konsekwentnie rozwija swoją ofertę w tym zakresie. W oparciu o rozwiązania klasy AGV zrealizowano w ostatnim czasie wdrożenia m.in. w centrum dystrybucji Leroy Merlin, magazynie ZKW czy Vetter. Na ich przykładzie widać, że dobrze ugruntowanym jako opłacalne i proste do wdrożenia rozwiązaniem automatyzacyjnym jest zastosowanie wózków podnośnikowych i VNA w technologii STILL iGo systems. W zależności od potrzeb, łączone są one z przenośnikami, platformami mobilnymi, systemami miniload oraz integrowane z oprogramowaniem klasy WMS czy sprzyjającymi optymalizacji rozwiązaniami takimi jak STILL iGo insights. Podczas STILL Innovation Day 2023 równym zainteresowaniem gości cieszyły się sprawdzone pojazdy prowadzone automatycznie, jak i stosunkowo nowe w ofercie firmy autonomiczne roboty mobilne AXH korzystające z nawigacji w technologii SLAM. – Z uwagi na specyfikę autonomicznych robotów mobilnych serii AXH, szczególnie duże korzyści z ich wdrożenia można uzyskać: w zakładach pracujących w trybie wielozmianowym, przy obsłudze dużych wolumenów, w przypadku stosunkowo długich tras przejazdu w transporcie poziomym, w obiektach, w których istnieje duży potencjał wynikający z automatyzacji, ale trudności nastręczałoby wyizolowanie stref pracy zautomatyzowanych wózków – tłumaczył podczas wydarzenia Piotr Mańka, menadżer ds. zaawansowanych aplikacji logistycznych STILL Polska. – W pełni autonomiczne pojazdy klasy AMR mogą znacząco przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych w zakładach produkcyjnych i centrach dystrybucyjnych niemal każdej branży charakteryzującej się dużą intensywnością procesów magazynowych. Przeszkodą dla ich wdrożenia nie jest ani konieczność dzielenia przestrzeni z pieszymi i prowadzonymi ręcznie wózkami widłowymi, ani pokonywanie długich bądź skomplikowanych tras przejazdu – dodaje.

Rozbudowana linia podstawowych wózków

Jeszcze w 2022 roku firma STILL zapowiadała wyodrębnienie linii produktowych X-Line (Xcellence) oraz C-Line (Classic). Są one kierowanych do klientów – odpowiednio:

  • dla których kluczowe jest uzyskanie niskiego TCO przy intensywnej eksploatacji floty,
  • oraz tych, w których zakładach natężenie procesów magazynowych nie jest ekstremalnie wysokie, w związku z czym najważniejszym kryterium decyzji zakupowych jest dobry stosunek jakości do ceny wózka.

W minionym roku miał miejsce szereg premier rozbudowujących ofertę linii Classic. W drugim kwartale 2023 zaprezentowano elektryczne wózki widłowe STILL RCE o udźwigu od 2,5 do 3,5 tony. – Solidne, łatwe w utrzymaniu, wydajne i zorientowane na skuteczne wykonywanie podstawowych funkcji i typowych zadań pojazdy serii STILL RCE stanowią inteligentny wybór dla firm realizujących okazjonalne lub umiarkowane operacje transportowe. Wózki te są szybkie w konfiguracji i łatwo dostępne – także za pośrednictwem sklepu internetowego STILL. To dobre rozwiązanie dla firm, w których transport wewnętrzny ma charakter wspierający główną działalność biznesową – komentuje Krzysztof Pigla, specjalista ds. produktu STILL Polska. W późniejszej części roku debiutował pierwszy w ofercie firmy czołowy wózek widłowy o udźwigu nominalnym do 18 ton. Pojazdy serii RCD 100-180 pozwalają na efektywną obsługę kontenerów, gabarytów i ładunków szczególnie dużej masy. Co istotne z perspektywy firm potrzebujących wsparcia w tym zakresie jedynie sporadycznie, wózki zdolne przenosić 16-tonowe ładunki są dostępne także we flocie wynajmu STILL Polska.