30.10.2023

Automatyzacja pomaga obniżać koszty magazynowania

Technologia automatyzacji STILL iGo systems pozwala przekształcić produkowane seryjnie wózki widłowe – na przykład wózki podnośnikowe i VNA – w samojezdne pojazdy klasy AGV.

Właściwie wszystko sprzyja obecnie rozwojowi rynku robotów przemysłowych i logistycznych. Potencjalne korzyści jeszcze nigdy nie były tak duże a zwroty z inwestycji tak szybkie. W jakich obszarach logistyki automatyzacja jest szczególnie opłacalna?

Po zniżkach związanych z epidemiczną niepewnością rynek robotów przemysłowych wraca na pre-COVID-ową ścieżkę. Eksperci Interact Analytics przewidują, że wartość transakcji zakupu robotów współpracujących będzie w perspektywie 2028 r. rosła w tempie 15-20 proc. rocznie. Według raportu Research and Markets kilkunastoprocentowe wzrosty czekają także globalny rynek automatyki magazynowej w okresie 2021-2025. Wzrostom sprzyjają m.in. sytuacja kadrowa i trendy w otoczeniu konkurencyjnym.

Czynniki warunkujące popyt na automatyzację magazynów

Podstawową przesłanką dla wdrożeń z obszaru automatyzacji jest fakt, że liczba chętnych do pracy wykwalifikowanych ludzi jest niewystarczająca do obsługi zamówień. Zarówno ze względu na postpandemiczne odbicie w produkcji, jak i dynamiczny wzrost znaczenia e-commerce, popyt na pracowników magazynowych znacząco przerasta ich podaż. Problemy z obsadzeniem stanowisk ma 4 na 5 polskich firm, a 37 proc. firm sektora logistyki chciałoby zwiększyć zatrudnienie – wynika z raportów Manpower i Randstad. Automatyzacja w tej sytuacji służy z jednej strony kompensowaniu braków kadrowych i przejmowaniu przez roboty zadań, których nie ma się komu podjąć, a z drugiej – zwiększeniu komfortu pracy zatrudnionych już osób w trosce o ich utrzymanie w zespole. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi automatyzacji jest potrzeba pełniejszego wykorzystania całej kubatury magazynów. To ważny trend w sytuacji, gdy ze względu na presję na tempo dostaw w e-commerce dostawcy i firmy kurierskie są zmuszeni wznosić magazyny wysokiego składowania w lokalizacjach, gdzie cena gruntów jest znacząca. W niektórych zastosowaniach autonomiczne roboty mobilne i samojezdne wózki AGV pozwalają maksymalizować gęstość składowania, docierając w niedostępne operatorom miejsca i niwelując powierzchnię potrzebną na korytarze robocze.

Obszary, w których automatyzacja magazynu przynosi korzyści

Prócz wspomnianego wyżej zwiększania gęstości składowania, automatyzacja procesów magazynowych istotnie przyczynia się do zwiększenia produktywności pracowników. Przykłady wdrożeń udowadniają, że zarówno w odbieraniu towarów, składowaniu, zaopatrzeniu linii produkcyjnych i kompletacji zamówień przenośniki, urządzenia i wózki automatyczne są w stanie zwiększyć przepustowość zakładu nawet kilkukrotnie bez konieczności zwiększania zatrudnienia. Pomagają przy tym minimalizować liczbę błędów i zmniejszać natężenie ruchu w magazynie – co sprzyja ograniczeniu liczby potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. W efekcie czas zwrotu z inwestycji w automatyzację jest dość krótki. Przykładowo, z szacunków przytoczonych przez Noë van Bergena, Head of Automated Solutions w STILL GmbH wynika, że w zakładach produkcyjnych wypracowanie zwrotu z inwestycji w automatyzację seryjnie wytwarzanych wózków widłowych trwa zazwyczaj krócej niż 3 lata.

Więcej na temat potencjału oszczędności dostępnych dzięki automatyzacji można dowiedzieć się z opublikowanego w serwisie ConneXXt materiału „Jak automatyzacja obniża koszty magazynowania”.