15.04.2021

Automatyczne wózki widłowe a współczesna intralogistyka

Successful thanks to automated warehouse processes

Automatyczne wózki widłowe (AGV) według eksperckich analiz są najważniejszym trendem we współczesnej intralogistyce. Czym są? Co je wyróżnia?

Automatyczny wózek AGV STILL MX-X iGo systems – seryjnie produkowany wózek widłowy do pracy w bardzo wąskich alejkach z regałami wysokiego składowania wyposażony w komplet rozwiązań umożliwiających samodzielną jazdę oraz pobieranie i odkładanie ładunków zgodnie z wytycznymi sytemu WMS.

Według prognoz ekspertów zautomatyzowane systemy transportu wewnętrznego będą w najbliższym czasie cieszyć w ujęciu rok do roku dwucyfrowymi wzrostami zainteresowania. Jakie uwarunkowania stanowią o tym, że wózki AGV są coraz bardziej popularne?


Automatyczne wózki widłowe, od angielskiego sformułowania Automated Guided Vehicles (pojazdy prowadzone automatycznie) zwane skrótowo AGV, to zyskujący i mający zyskiwać na popularności obszar rozwiązań transportu wewnętrznego. Według eksperckich analiz, w okresie 2020 – 2027 automatyczne wózki widłowe będą osiągać w globalnym ujęciu dynamikę sprzedaży na poziomie 14 proc. rocznie. Czym się charakteryzują, jakie czynniki sprzyjają ich upowszechnieniu, jakie możliwości dają wózki AGV i w jakich zastosowaniach przynoszą największe korzyści?

 

Automatyczne wózki widłowe (AGV) – czym są i co je wyróżnia?

Frazy „automatyczne wózki widłowe” i „pojazdy prowadzone automatycznie” w dużej mierze mówią same za siebie. Z wózkiem AGV mamy do czynienia wówczas, gdy urządzenie transportu wewnętrznego jest w stanie samodzielnie się przemieszczać i wykonywać określone czynności – bez konieczności angażowania w nie operatora. Za sterowanie odpowiadają inteligentne układy nawigacji, w niektórych przypadkach analizujące dane z laserowych skanerów, w które wyposażono wózek samojezdny, w innych – wykorzystujące kamery, transpondery lub cewki indukcyjne. Automatyczne wózki widłowe mogą być przystosowane do komunikacji i współpracy między sobą (co pozwala w wybranych sekcjach magazynu tworzyć większe autonomiczne systemy – w ofercie STILL przypadek ten odzwierciedlają produkty STILL iGo systems) bądź do kooperacji z człowiekiem (tu dobrym przykładem są autonomiczne wózki widłowe do wsparcia kompletacji STILL iGo neo).

Co przesądza o tym, że wózki AGV są coraz to bardziej popularne?

Jeśli prognozy mówiące o tym, że automatyczne wózki widłowe będą sprzedawać się co roku średnio o 14 proc. lepiej, w 2027 roku kupowanych będzie niemal 3-krotnie więcej AGV niż w 2019 r. Na dynamikę wzrostów tego rynku wpływ ma kilka niezależnych grup czynników. Po pierwsze, wózki samojezdne pozwalają na wydajną pracę bez przerwy bez zwiększania kosztów w nocy, niedziele i święta. Po drugie, automatyczne systemy transportowe są łatwo skalowalne. W sytuacji wzrostu popytu i ruchu można zareagować natychmiast, pozyskując dodatkowe kompatybilne z funkcjonującym układem wózki AGV – z pominięciem procesów rekrutacji i wdrożenia. Po trzecie, zautomatyzowane pojazdy zawsze przestrzegają zasad bezpieczeństwa i – jeśli są dobrze zaprogramowane – nie popełniają błędów. W efekcie automatyczne wózki widłowe pozwalają ograniczyć liczbę wypadków i nieprawidłowo zrealizowanych zamówień. Analizując powyższe przesłanki można dojść do wniosku, że wózki AGV stoją w opozycji do ludzkiej siły roboczej. Prawda jest jednak taka, że wypełnią one raczej lukę zatrudnienia wynikającą ze zmian demograficznych – już dziś przecież trudno o wykwalifikowanych pracowników, a wraz ze starzeniem się społeczeństwa ten stan rzeczy będzie się pogłębiać.


Gdzie automatyczne wózki AGV przynoszą największe korzyści?

Automatyczne wózki widłowe AGV doskonale sprawdzają się we wszystkich powtarzalnych, dobrze opisanych i rzadko ulegających zmianom procesach. Kreują wartość dodaną w ciasnych przestrzeniach i w obsłudze delikatnych lub niebezpiecznych ładunków. Samojezdne wózki widłowe są kluczowe także w budowaniu przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach, w przypadku których szczególnie duża jest presja na szybkie tempo realizacji zamówień. Autonomiczne systemy transportowe mogą na przykład całkowicie wyręczać operatorów w odkładaniu towaru i pobieraniu go z regałów; zautomatyzowane zestawy transportowe znajdują zastosowanie w uniezależnieniu od ludzkiej pracy zaopatrzenia linii produkcyjnych; a autonomiczne wózki systemowe i reach trucki mogą natomiast znacząco zwiększyć wydajność pracy w magazynach wysokiego składowania – w tym w przedsiębiorstwach w branży e-commerce.