Indywidualizacja

Doskonałe dopasowanie do wszelkich wymagań

Customer Options oraz indywidualizacja

Od dnia, w którym założono firmę w 1920 r., sednem działań STILL niezmiennie pozostaje wykształcenie głębokiego zrozumienia wyzwań, przed którymi stają klienci. Efektem są dostosowane do potrzeb, podlegające indywidualizacji produkty niosące obietnicę doskonałego dopasowania do procesów intralogistycznych przedsiębiorstwa.

Henry Ford, wytwórca samochodów, który jako jeden z pierwszych zaadaptował ideę linii montażowej, miał mawiać, że klienci mogą dostać samochód w każdym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. Dla Hans Still byłoby to nie do pomyślenia.

100 Jahre maßgeschneiderte Produkte & Dienstleistungen

Nawet gdy założona w 1920 r. firma była wciąż warsztatem napraw silników elektrycznych, właściciel pogłębiał rozumienie różnorodnych wyzwań, przed którymi stawali klienci, i skutecznie mierzył się z problemami, każdorazowo stosując indywidualne podejście. Hans Still nieustannie dążył do pełnej koncentracji na kliencie. Dopasowane produkty i usługi stanowiły drogę do tego celu. Taka postawa stała się kluczową przewagą konkurencyjną i istotą marki STILL.

Atut niestandardowych rozwiązań

Adaptowanie produkowanych seryjnie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów jest głęboko zakorzenione w DNA firmy STILL. Zmieniając profil działalności z generatorów na wózki widłowe hamburskie przedsiębiorstwo nie zmieniło swoich zasad. Czy chodziło o pomalowanie pojazdów w barwy marki klienta, wyposażenie przeznaczone do pełnienia określonych funkcji czy spełnienie bardzo szczegółowej specyfikacji, dzięki dużym zdolnościom produkcyjnym i samodzielnemu wytwarzaniu pojazdów STILL zawsze oferował szeroką gamę opcji indywidualizacji wózka.

W 1947 Niemiecka Kolej Federalna złożyła duże zamówienie na ciągniki elektryczne EK 2000. Kompaktowe, zwrotne i elastyczne pojazdy zostały dopasowane do ograniczonej przestrzeni peronów i bocznic. Do dziś można spotkać następców tamtych maszyn przewożących towary na niemieckich i europejskich dworcach.

/products/Company/100_Jahre_STILL/Customer_Options/Bild_03.png

Rosnący popyt na indywidualizowane produkty

Z dekady na dekadę popyt na zindywidualizowane produkty nieustannie rósł. Lata niemieckiego cudu gospodarczego i związany z nim dobrobyt szerokich grup społecznych zapewnił temu rozwojowi dodatkowy impet. Indywidualizacja i „masowa customizacja” stają się dominującymi trendami 21 wieku i są odpowiedzią na dążenie klientów do autonomii, indywidualności i stanowienia o sobie. Koniec końców spersonalizowany produkt ma dotrzeć do grupy docelowej, w której odbiorca jest tylko jeden.

To logiczne: indywidualne wymagania wymuszają wykorzystanie dostosowanych do nich produktów, których dostarczenie z kolei wiąże się z modyfikacją procesów wytwarzania. Ma to szczególne zastosowanie w intralogistyce. Przejście ze standardowych na zindywidualizowane towary wymaga elastycznych i wydajnych łańcuchów produkcji i dostaw. Partnerzy technologiczni muszą nauczyć się włączać kupujących w proces wytwarzania swoich produktów i być w stanie dostarczyć rezultaty zgodne z podanymi przez klienta wymaganiami. Tylko w ten sposób można utrzymać lojalność odbiorców i sprawić, że oferta będzie liczyła się na rynku.

Am Ende steht das personalisierte Produkt

Customer Options – fachowcy z życia wzięci

Jak firma STILL przygotowała się do masowej indywidualizacji? Po pierwsze, stworzyła koncepcję wózków modułowych pozwalającą na daleko idące modyfikacje dobrze znanych produktów seryjnych. Po drugie, wprowadziła tzw. customer options. Jeśli klient oczekuje czegoś spoza standardowej oferty różnorodnych wariantów wózków STILL, firma sprawdza, czy prośbę da się spełnić na drodze indywidualizacji zaraz po otrzymaniu zamówienia. Jeśli nowopowstałe rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w innych przedsiębiorstwach, zostaje włączone do standardowego katalogu opcji.

Odważnie do przodu

Istotnym czynnikiem wzrostu popularności indywidualizacji jest digitalizacja i usieciowienie – zarówno w życiu, jak i przemyśle. Poprzez takie formy finansowania inwestycji jak crowdsourcing klienci są włączani w proces wytwarzania i następujące po nim etapy życia produktu. Co więcej, sieci kontaktów tworzą się nie tylko pomiędzy ludźmi, ale też między ludźmi a maszynami. Bez wątpienia cyfryzacja i powszechna łączność mają istotny wpływ na kwestię dostępności opcji konsumenckich w intralogistyce.

W obliczu postępującej specjalizacji świata biznesu, jest wysoce prawdopodobne, że dostępność opcji konsumenckich będzie zyskiwać na znaczeniu. Klucz do sukcesu leży we wdrażaniu indywidualnych rozwiązań tak ekonomicznie, jak to tylko możliwe – tak, by wartość dodana dla klienta przewyższała cenę zakupu i inwestycja się opłacała. Rosnąca modułowość poszczególnych serii produktów będzie odgrywała tu istotną rolę. Ważne będzie także wdrażanie tego typu rozwiązań w kontekście zyskującej na popularności automatyzacji. Jeśli zindywidualizowane rozwiązania będą mogły być wdrażane poprzez łączenie zróżnicowanych modułów, wzrośnie efektywność kosztowa dla klienta w porównaniu z konstrukcją specjalnej maszyny od podstaw. Jednocześnie ważne jest, by mieć odwagę podejmowania nawet tych wyzwań, które początkowo są onieśmielające.

/products/Company/100_Jahre_STILL/Customer_Options/Bild_07.png
2016 präsentiert STILL das autonome Kommossionierfahrzeug vGo neo CX20

 

Dając odwagę

Gdyby dwadzieścia lat temu ktoś zażyczył sobie wózka do kompletacji, który rozpoznaje otoczenie i samodzielnie planuje trasy przejazdu przez magazyn, zawsze ustawia się optymalnie względem pozycji operatora i jest w stanie odróżnić go od innych osób znajdujących się w obiekcie, wielu pomyślałoby, że zwariował. Inżynierowie i eksperci produkcji STILL mocno wierzyli w to rozwiązanie i po prostu je stworzyli.

W 2016 roku STILL zaprezentował autonomiczny wózek do kompletacji iGo neo CX 20 zaprojektowany tak, by zaspokajać potrzeby przedsiębiorstw potrzebujących wydajnej kompletacji – na przykład w przemyśle spożywczym. Zanim powstał podążający samodzielnie za operatorem iGo neo, operator musiał wchodzić na platformę i schodzić z niej nawet co kilka metrów. W ciągu 8-godzinnej zmiany miało to miejsce nawet 1,5 tys. razy. Kroków wystarczyłoby, żeby wejść na szczy Empire State Building i z powrotem. Dzięki produktom powstałym na bazie głębokiego zrozumienia klienta, powstało uniwersalne rozwiązanie, które w toku konfiguracji i doboru customer options może zostać jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb.


Co mówią klienci


Doskonałe dopasowanie do wszelkich wymagań

W przypadku pytań dotyczycących indywidualnych realizacji zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.