Grafik mit Claim "Making intralogistics smart together"

Dziękujemy za udział w naszym briefingu prasowym w dniach 21/22 września 2022 r. w Hamburgu. Mamy nadzieję, że udało się nam pokazać, w jaki sposób staramy się sprawić, by świat był coraz bardziej smart. Aby jeszcze skuteczniej zoptymalizować przyszłe briefingi prasowe, chcielibyśmy prosić Państwa o opinie do 31.10.2022 r.

Dziękujemy za poświęcony czas i pomoc!

Formularz informacji zwrotnej

1 Ocena organizacji i przebiegu

2 Ocena wykładów (inauguracja briefingu prasowego STILL /przemówienie)

3 Ocena wykładów (stacje tematyczne)

4 Ocena inscenizacji produktu (widowisko muzyczne)

5 Ocena pytań i odpowiedzi

6 Ocena materiału informacyjnego

7 Ocena ogólna

8 Dane socjodemograficzne

8.1 Z jakich dokumentów głównie korzystają Państwo w swojej pracy?
8.2 W jakich mediach publikują Państwo swoją pracę?
8.3 W jakich krajach publikują Państwo swoją pracę?
This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.