Grafik mit Claim "Making intralogistics smart together"

Dziękujemy za udział w naszym briefingu prasowym w dniach 21/22 września 2022 r. w Hamburgu. Mamy nadzieję, że udało się nam pokazać, w jaki sposób staramy się sprawić, by świat był coraz bardziej smart. Aby jeszcze skuteczniej zoptymalizować przyszłe briefingi prasowe, chcielibyśmy prosić Państwa o opinie do 31.10.2022 r.

Dziękujemy za poświęcony czas i pomoc!

Formularz informacji zwrotnej

1 Ocena organizacji i przebiegu

1.1 Organizacja (otrzymanie zaproszenia i informacji, procedura rejestracji, wiadomość potwierdzająca) była zadowalająca.
1.2 Zakwaterowanie było odpowiednie.
1.3 Byłem(-am) zadowolony(-a) z miejsca, w którym odbywała się impreza (pomieszczenia, wyżywienie i atmosfera).
1.4 Czas został dobrze rozplanowany (początek, przerwy i koniec).

2 Ocena wykładów (inauguracja briefingu prasowego STILL /przemówienie)

2.1 Wykłady były zrozumiałe.
2.2 Wykłady zawierały istotne dla mnie informacje.
2.3 Czas trwania wykładów był odpowiedni.

3 Ocena wykładów (stacje tematyczne)

3.1 Wykłady były zrozumiałe.
3.2 Wykłady zawierały istotne dla mnie informacje.
3.3 Czas trwania wykładów był odpowiedni.

4 Ocena inscenizacji produktu (widowisko muzyczne)

4.1 Prosimy o ogólną ocenę inscenizacji produktu.
4.2 Inscenizacja produktu była interesująca.
4.3 Inscenizacja produktu była bogata w informacje.
4.4 Inscenizacja produktu była łatwa w zrozumieniu.
4.5 Inscenizacja produktu była przekonująca.
4.6 Czas trwania inscenizacji produktu był odpowiedni.

5 Ocena pytań i odpowiedzi

5.1 Odpowiedzi były zrozumiałe.
5.2 Odpowiedzi zawierały istotne dla mnie informacje.
5.3 Wybór osób do kontaktu był właściwy.

6 Ocena materiału informacyjnego

6.1 Proszę ocenić zawartość pamięci USB.
6.2 Proszę ocenić długość komunikatu prasowego.
6.3 Proszę ocenić strukturę komunikatu prasowego.
6.4 Proszę ocenić treść komunikatu prasowego.
6.5 Proszę ocenić dokument z opisami zdjęć.
6.6 Proszę ocenić przydatność udostępnionej przez nas ekskluzywnej strony internetowej STILL Press Conference 2022: www.still.de/PK
6.7 Proszę ocenić fakt udostępnienia informacji prasowych wyłącznie w postaci cyfrowej (komunikat prasowy, opisy zdjęć).

7 Ocena ogólna

7.1 Ogólnie podobało mi się wydarzenie prasowe.
7.2 Mogę polecić wydarzenie prasowe innym osobom.

8 Dane socjodemograficzne

8.1 Z jakich dokumentów głównie korzystają Państwo w swojej pracy?
8.2 W jakich mediach publikują Państwo swoją pracę?
8.3 W jakich krajach publikują Państwo swoją pracę?