24.08.2022

Automatyzacja kompletacji w Migros dzięki OPX iGo neo

Automatyczne wózki do kompletacji w Migros | STILL

Branża: Logistyka dla branży retail
Firma: Migros Verteilbetrieb AG
Wyzwanie: Zwiększenie wydajności pracy i przepustowości w centrum logistycznym zaopatrującym markety Migros w produkty kategorii non-food
Rozwiązanie: Częściowa automatyzacja kompletacji w oparciu o mobilne roboty kooperacyjne
Produkty: Autonomiczni partnerzy kompletacji STILL OPX iGo neo, system Pick-by-Voice

Dzięki współpracy z kooperacyjnymi robotami rosną: komfort pracy i produktywność operatorów. Spada natomiast liczba powtarzalnych czynności i fizyczne obciążenie pickerów– wynika z wdrożenia w centrum logistycznym Migros wózków STILL OPX iGo neo.

Szwajcarski gigant handlu detalicznego – działająca od 1925 r. w modelu spółdzielczym grupa Migros – to dziś skonsolidowane konsorcjum, zajmujące się produkcją, skupem i handlem w sektorze FMCG. W strukturach organizacji funkcjonują zarówno supermarkety, restauracje, księgarnie i stacje benzynowe. Firma ma w ofercie także MVB Home Service – sprzedaż z dostawą do domu konsumenta. Po rozbudowie i reorganizacji platformy logistycznej Migros w bazach danych znajduje się około 105 000 rodzajów artykułów, a każdego roku obsługiwanych jest około 200 milionów jednostek transportowych. Wraz ze zwiększeniem w ofercie udziału produktów non-food, przedsiębiorstwo stanęło przed wyzwaniem wydajnej organizacji pracy w obsługującym ten typ ładunków centrum logistycznym.

Charakterystyka obiektu, w którym dokonano wdrożenia

Do centrum dystrybucji produktów non-food firma Migros poszukiwała rozwiązania, które usprawni pracę w magazynie kompletacji ręcznej. Składowane są w nim towary, których w pełni automatyczna kompletacja jest problematyczna. W tej strefie obsługiwane są ładunki o niestandardowych gabarytach albo szczególnej wrażliwości na uszkodzenia, jak np. zabawki, akcesoria ogrodowe, elektronika, a także detergenty czy papier toaletowy. W fazie koncepcyjnej firma zaprosiła do rozmów i demonstracji proponowanych rozwiązań przedstawicieli 6 dostawców. Na podstawie rankingowanych testów na miejscu zdecydowano się na wdrożenie technologii STILL OPX iGo neo w połączeniu z systemem Pick-by-Voice. – Ze wszystkich testowanych przez nas dostępnych na rynku wózków OPX iGo neo jest w naszej ocenie najbardziej rozwinięty. Różnorodność opcji oferowanych przez autonomiczne wózki do kompletacji poziomej STILL zrobiła na nas wrażenie – uzasadniał wybór Rolf Urech, Project Manager Migros. Po kompleksowej fazie testów zakupiono 27 pojazdów tego rodzaju.

Rozwiązanie: kooperacyjne wózki do kompletacji STILL OPX iGo neo

Autonomiczny partner kompletacji OPX iGo neo samodzielnie podąża za pickerem podczas kompletacji. Z użyciem pilota zdalnego sterowania operator może wskazać pojazdowi stronę korytarza oraz jedną z trzech pozycji (na początku, w środku lub na końcu wideł), w których wózek ma się zatrzymać, by praca osoby wykonującej kompletację była maksymalnie wygodna – tłumaczy Dominik Jasiok, Advanced Applications Manager STILL Polska. – Regulacji podlega także odległość od regału. W dowolnym momencie można przełączać się między trybem autonomicznej asysty a trybem ręcznym. Dzięki rozbudowanym, hybrydowym systemom bezpieczeństwa z dwoma czujnikami ruchu autonomiczne wózki do kompletacji w technologii iGo neo są przystosowane do pracy w konwoju oraz intensywnym ruchu mieszanym. Pojazdy samoczynnie omijają przeszkody bądź zatrzymują się, jeśli jest to konieczne – dodaje. Jak mówi Christian Russo, pracownik zajmujący się w Migros kompletacją: – Warto również wspomnieć o sygnalizatorze LED, w który wyposażono wózek. Pokazuje on wszystkim operatorom, czy OPX działa w danym momencie w trybie autonomicznego wspomagania, czy jest sterowany ręcznie. Ponadto ruch punktów świetlnych na górze wózka pozwala natychmiast określić, którą stroną korytarza będzie się on przemieszczać – relacjonuje.

Efekt: wzrost efektywności kompletacji i ograniczenie liczby błędów

Kooperacja z autonomicznym partnerem kompletacji przypadła do gustu pickerom nie tylko ze względu na sygnalizator. Z ich punktu widzenia kluczowe korzyści wynikają z przyjazności obsługi wózka użytkownikowi, ograniczenia liczby koniecznych wejść do pojazdu i zmniejszenia obciążeń wynikających z powtarzalności ruchów. W opinii menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie po stronie Migros rozwiązanie przyniosło zauważalny niemal natychmiast wzrost produktywności. – OPX jest dokładnie dostosowany do naszych wymagań. Tryb wspomagania kierowcy otworzył szereg opcji ułatwiających naszą codzienną działalność, zapewniając natychmiastowe wyniki większej produktywności i mniejszej liczby błędów kompletacji – mówi Manfred Walther, Head of Operations w Migros. – Dzięki systemowi pick-by-voice i autonomicznym wózkom STILL mamy dostęp do najnowszej technologii, która pozwala stawiać czoła wyzwaniom przyszłości – podsumowuje.