Optymalizator floty - Nowy standard w zarzƒÖdzaniu flotƒÖ

Zarządzanie flotą

STILL neXXt fleet

Ustanawianie standardu w zarządzaniu flotą

STILL neXXt fleet jest najbardziej innowacyjną i najpotężniejszą platformą służącą do optymalizacji floty wózków widłowych.

System ustanawia nowe standardy pod względem przystępności, dostępności, przejrzystości, przyjazności dla użytkownika i środków wizualizacji.

STILL neXXt fleet łączy wszystkie istotne informacje dla użytkownika w jednym narzędziu. To koniec indywidualnego łączenia różnych rodzajów danych. neXXt fleet łączy wszystkie dane w celu szybkiej analizy i optymalizacji.

Zaloguj się do STILL neXXt fleet

Tutaj znajduje się link do strony logowania do STILL neXXt fleet, na której można zalogować się przy użyciu danych użytkownika


LOGIN

STILL neXXt fleet na pierwszy rzut oka

 • Przegląd wszystkich istotnych danych dotyczących floty i wozków w jednej aplikacji
 • Przejrzysta wizualizacja
 • Dostęp online z dowolnego urządzenia
 • Dane są bezpiecznie łączone na serwerach STILL
 • Indywidualna konfiguracja z 9 aplikacjami
 • powiadomienia - w formie wiadomości systemowych lub e-maili - ogłaszają się automatycznie, jeśli przekroczone zostaną określone wartości lub terminy

Przegląd modułów: Komponenty STILL neXXt fleet

STILL neXXt fleet składa się z 9 różnych modułów.

 • Prosty przegląd i wysoka przejrzystość floty wózków
 • Pomocne podstawowe informacje o każdym wózku są szybko dostępne
 • Bezpośredni dostęp do ważnych dokumentów związanych z wózkami
 • < / ul>

Utrzymanie porządku w zarządzaniu flotą

Przegląd floty stanowi przejrzystą prezentację całej floty wózków widłowych. Poszczególne wózki mogą być pokazywane na poszczególnych stronach. Ponadto można przechowywać informacje dotyczące wózków. Informacje te mogą być edytowane i rozszerzane przez użytkownika.

 • Pełna przejrzystość kosztów obsługi i finansowania
 • Automatyczne powiadomienie o przekroczeniu określonych limitów kosztów
 • Możliwość transferu danych za pomocą programu Excel do własnych narzędzi raportowania
 • </ ul >

Możliwości aplikacji

Aplikacja zapewnia szczegółowy przegląd wszystkich dokumentów i faktur związanych z flotą, np. koszty konserwacji i napraw, kontroli bezpieczeństwa i ubezpieczenia. Aplikacja pozwala porównać kilka wózków w różnych lokalizacjach. Odpowiednie porównania i faktury można zaimportować do programu Excel lub pobrać.

 • Wizualne podsumowanie wszystkich dat konserwacji i inspekcji w jednej aplikacji
 • Dokumentacja konserwacji i inspekcji
 • Automatyczne powiadamianie o nadchodzących datach konserwacji i inspekcji
 • < / ul>

Konserwacja floty / kontrola bezpieczeństwa w skrócie:

Dzięki aplikacji użytkownicy mają przegląd wszystkich nadchodzących dat kontroli floty wózków. Cztery tygodnie przed terminem konserwacji lub kontroli bezpieczeństwa system automatycznie wysyła komunikat. W przypadku opóźnionych terminów kontroli na ekranie wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.

 • Precyzyjna ocena wykorzystania wózka
 • Łatwa i szybka identyfikacja potencjalnych oszczędności
 • Automatyczne powiadomienie, jeśli wykorzystanie spadnie poniżej określonych limitów