Systemy regałowe Regały przesuwne - mobilne

System maksymalnego wykorzystania przestrzeni

  • Duża pojemność składowania dzięki optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni magazynu -oszczędność miejsca do 80% w porównaniu do tradycyjnych regałów
  • Regały robocze są dostosowane do wózków i procesów - w razie potrzeby można zaplanować więcej niż jeden korytarz roboczy lub otworzyć kilka wąskich korytarzy do kompletacji zamówień
  • Cała konstrukcja może być budowana etapami, przez co stopniowo zwiększać się będzie pojemność magazynu
  • Dostęp do każdego obszaru magazynowego w otwartym korytarzu roboczym
  • Krótkie odległości

Czy chcesz przechowywać swoje towary tak oszczędnie, jak to możliwe? Rzuć okiem na mobilne regały STILL. Ten system regałów wymaga tylko miejsca na jeden korytarz roboczy do odkładania i pobierania - resztę magazynu można całkowicie wykorzystać na obszar magazynowania.

Rzędy regałów montowane są na wagonach i poruszane silnikami elektrycznymi. Korytarze zostają zredukowane do minimum. Dostęp do towarów możliwy jest w każdym momencie przez wjechanie w korytarz pomiedzy regałami.

System regałów przesuwnych sterowany jest za pomocą systemu. Ruch regałów odbywa się za pomocą przycisków na pilocie sterującym lub zarządzanym przez system nadrzędny.

W celu ochrony osób stosowane są bariery zabezpieczające. Wielkość i układ regałów dopasowana jest do potrzeb klienta.

Kontakt

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.

+48 61 66 86 100

Zapytaj o: Regały mobilne

Wypełnij formularz poniżej, skontaktujemy się z tobą.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Regały mobilne - konstrukcja

Regały mobilne składają się z samego regału, wagonu, prowadnic i szyn prowadzących, a także wyposażenia kontrolnego i wyposażenia bezpieczeństwa. Bariery świetlne są instalowane w celu ochrony pieszych.

Regał jest zwykle regałem paletowym lub wspornikowym. Dlatego na regałach można przechowywać długie materiały lub różne ładunki na paletach. Długość regałów przesuwnych oraz liczba i wysokość poziomów są indywidualnie dostosowywane do Twoich wymagań. Następnie wybiera się odpowiedni wózek, który jest w stanie przenosić pożądane ładunki. Wózki poruszają się po szynach.


Regały mobilne - elementy

Szyny

System regałów przesuwnych (mobilnych) wymaga szyn w podłodze, po których mogą się poruszać regały. Istnieją szyny prowadzące z rowkami i szyny gładkie, tak zwane szyny jezdne. Górna krawędź prowadnic znajduje się na poziomie podłogi. Ponieważ podłoga nie jest jeszcze odlewana w nowo budowanych budynkach, często można zainstalować wyższe szyny dźwigowe. Wysoką szynę dźwigową można zainstalować wewnątrz górnej warstwy podłogi. Warstwa całkowicie otacza szynę dźwigu, mocno zakotwiczając ją w podłodze. W istniejących magazynach płaskie szyny można montować w wyciętym rowku lub bezpośrednio na istniejącej podłodze. Bezpośrednie instalacje na istniejącej podłodze wymagają później zbudowania nowej górnej warstwy podłogi.

Wagony

Wagon jest centralnym elementem mobilnych systemów regałowych. Regały są zamontowane na wagonie Wagony są wyposażone w silniki. Silniki te przesuwają wagony po szynach wzdłuż podłogi.

Istnieją dwu- lub czterokołowe wagony wyposażone w koła gładkie lub prowadzące. Konstrukcja wagonów zależy od planowanych obciążeń.

Ochrona ściany czołowej

Ścianka czołowa mobilnego regału jest wyposażona w bariery świetlne. Bariery świetlne służą do kontroli wejścia/dostępu w czasie ruchu regału.

Jeżeli bariery świetlne osłony czołowej zostaną przerwane przez pieszego lub wózek podczas ruchu regału mobilnego, system zostanie automatycznie zatrzymany. Ponadto system jest wyposażony w przyciski zatrzymania awaryjnego.


Regały mobilne - ważne parametry planowania

Zdjęcie pokazuje zależność między poziomami półek, wysokościami podnoszenia, wymaganymi wózkami i szerokościami korytarzy roboczych. Wózek i mobilny regał są zsynchronizowane i zaplanowane zgodnie z Twoimi wymaganiami.


Regały mobilne - akcesoria

  • Sterowanie oświetleniem:  Sterowanie mobilnego regału można rozszerzyć o dodatkowe przekaźniki, na przykład w celu włączenia oświetlenia w otwartym przejściu.
  • Nocna cyrkulacja powietrza: korytarze robocze są równo rozmieszczone między wszystkimi wagonami. Ponieważ powietrze może lepiej cyrkulować w tej pozycji, funkcja ta jest często używana w mroźniach, aby umożliwić optymalne chłodzenie towarów.
  • Pozycja kompletacji zamówień: Przejście między korytarzami roboczymi. W takim przypadku należy określić, czy przejścia mają być jednakowo sz