Regały wsuwane i przepływowe

Regały wsuwane i przepływowe są kolejną propozycją STILL  ekonomicznego rozwiązanie obrotu towarów.

Regały wsuwane: Last in - First out

Regał wsuwany działa według zasady LIFO (last in, first out). Towary rozładowuje i ładuje się tylko po jednej stronie. W wyniku pochyłu przy zdjęciu palety pozostały towar porusza się automatycznie w stronę nadania, ew. wydania. Obsługa regału następuje za pomocą wózków czołowych lub bocznych, na najniższym poziomie również za pomocą wózków podnośnych ręcznych.

Korzyści dla ciebie - Regały wsuwane

  • Idealny bufor - zasada LIFO
  • Oszczędność czasu i miejsca spowodowana automatycznym ruchem palet.
  • Samodzielne przesunięcie się towaru po wyjęciu

Regały przepływowe: pierwsze weszło - pierwsze wyszło

W regałach przepływowych palety poruszane są poprzez lekko pochyloną prowadnicę rolkową z miejsca złożenia do miejsca pobrania. Idealne do zachowania zasady FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło). System ten jest często używany jako bufor pomiędzy dwoma obszarami produkcji lub przy przygotowanie trasy (auta) i kompletacji.

Korzyści dla ciebie - Regały przepływowe

  • optymalny obrót towarów według zasady FIFO
  • oszczędność czasu dzięki automatycznemu przepływowi towarów
  • rozdzielenie załadunku i rozładunku
  • automatyczny transport palet

Potrzebują Państwo więcej informacji?
W przypadku dalszych pytań nasi doradcy są do Państwa dyspozycji.

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.