14.08.2023

Wydajne wózki do kompletacji według STILL

Firma STILL oferuje zróżnicowane wózki do kompletacji i ciągle usprawnia swoje rozwiązania. Przykładem jest nowy, ergonomiczny i nominowany do nagrody IFOY 2023 wózek do kompletacji STILL PXV.

W zależności od wielkości zamówień, rozmiarów pojedynczych produktów oraz sposobu składowania towarów optymalne są inne rozwiązania technologiczne dla procesu kompletacji. Firma STILL jest jednak w stanie kompleksowo obsłużyć wszelkie potrzeby klientów w tym zakresie.

Kompletacja ma odbywać się na najniższym poziomie magazynowania czy trzeba podnieść pickera wyżej? Czy manewry pomiędzy regałami będą odbywać się w wąskich czy szerokich korytarzach? Jaki stopień automatyzacji jest konieczny lub pożądany? Jakie towary należy skompletować – duże i nieporęczne czy małe i ciężkie? Jakie branże są obsługiwane przez dany magazyn i jakie szczególne wymagania się z tym wiążą? Na wszystkie te pytania trzeba odpowiedzieć, planując proces kompletacji i wybierając technologię, która zostanie użyta w jego realizacji. Zarazem istnieje pula kryteriów ważnych dla wszystkich klientów. Niezależnie od specyfiki działalności ich firm, menadżerom logistyki zależy na niezawodności rozwiązań, energooszczędnym napędzie oraz wysokiej wydajności i ergonomii pracy.

Wózki systemowe VNA do kompletacji na dużej wysokości i manewrowania w wąskich alejkach

Efektywna kompletacja w magazynach o wysokiej gęstości składowania, w których zastosowanie znajdują wielokondygnacyjne systemy regałowe podzielone bardzo wąskimi korytarzami roboczymi, wymaga specyficznych rozwiązań. W ofercie firmy STILL odpowiedź na tę potrzebę stanowią systemowe wózki widłowe VNA serii MX-X. Pozwalają one na pobieranie ładunków na wysokości przekraczającej 18,1 metra. Pojazdy tego typu mogą jeździć z szybkością do 14 km/h. Prędkość podnoszenia do 0,6 m/s i prędkość opuszczania do 0,45 m/s sprawiają, że składowanie i pobieranie palet z użyciem wózków systemowych STILL MX-X jest szybkie i wydajne – nawet, gdy obsługa towarów realizowana jest na dużych wysokościach. Dzięki barierom uchylnym, zapewniającym niewielką odległość między pickerem a paletą, kompletacja zamówień jest przy tym wyjątkowo ergonomiczna. Z myślą o komforcie operatora wprowadzono także szereg usprawnień ułatwiających pracę wysoko nad posadzką. Konstrukcja podnośnika zapewnia stabilność na każdym poziomie składowania. Ponadto wózek VNA serii MX-X można wyposażyć w system aktywnej kompensacji nierówności (Active Floor Compensation, AFC). Jego czujniki rejestrują względną wysokość kół bieżnych. Ich położenie jest natychmiast wyrównywane w odpowiedzi na różniące się odczyty. Dzięki szybkim procesorom wykorzystanym w systemie, reaguje on bez najmniejszych opóźnień nawet przy maksymalnej prędkości jazdy. W związku z tym rama pojazdu jest przez cały czas wypoziomowana, a maszt – w efekcie – utrzymany w idealnym pionie. System stanowi alternatywę dla kosztownego remontu posadzki.

Uniwersalne wózki do kompletacji pionowej

W standardowych magazynach, w których efektywna kompletacja ma istotne znaczenie dla minimalizacji kosztów codziennego funkcjonowania, ale maksymalna gęstość składowania nie jest kluczowa, zastosowanie znajdują wózki do kompletacji pionowej. Z myślą o tego typu wdrożeniach zaprojektowano STILL PXV. Pojazd występuje w wersjach o udźwigu do 1 oraz 1,2 t. „Większa” wersja pozwala obsługiwać ładunki do wysokości 14,5 metra. W wersji z niezawodnym i bezobsługowym silnikiem 48 V pojazdy tej serii osiągają prędkość jazdy do 13 km/h. Projektując wózek do kompletacji pionowej PXV, eksperci STILL położyli duży nacisk na ergonomię i bezpieczeństwo pracy. Kabinę skonstruowano tak, by zapewniała dobrą widoczność na ładunek oraz w kierunku jazdy. Jest ona przy tym wyjątkowo przestronna i amortyzuje wstrząsy, a wychylne bariery umożliwiają łatwy dostęp do ładunków. Co więcej, dzięki inteligentnym systemom asysty, jak np. automatycznie dobierający najwyższą bezpieczną prędkość STILL OptiSpeed, praca realizowana jest z maksymalną efektywnością

Jako alternatywę dla przedsiębiorstw, w których kompletacja pionowa realizowana jest do trzeciego poziomu regałów, a obsługiwane ładunki mają niewielką masę, zaprojektowano wózki do kompletacji STILL OCV. Z efektywną wysokością roboczą do 4,6 m oraz platformami transportową i odkładczą (udźwig odpowiednio 110 i 90 kg), rozwiązanie pozwala skuteczniej, bezpieczniej i efektywniej niż drabina czy rusztowanie jezdne odkładać i ściągać ładunki ze stosunkowo dużych wysokości.

Wydajne wózki do kompletacji na pierwszych poziomach składowania

Kluczowymi kryteriami doboru rozwiązań do kompletacji na poziomie posadzki są: duża szybkość jazdy i wydajność pracy oraz możliwość dopasowania konfiguracji wózka do specyfiki zamówień (czy to ze względu na udźwig, czy liczbę obsługiwanych jednocześnie palet). Wszechstronny wózek do kompletacji poziomej STILL OPX rozwija prędkość do 14 km/h. Jest dostępny w wariantach o ładowności od 1 200 do 2 500 kilogramów. Z odpowiednim typem wyposażenia można z jego użyciem jednocześnie transportować i kompletować dwie palety – również na ergonomicznej wysokości roboczej wideł. W przypadku, gdy w zakresie przewidzianych zadań kompletacyjnych mieści się także obsługa ładunków na 2 poziomie, polecanym przez STILL rozwiązaniem są wózki do kompletacji pionowej serii OXV. Należące do niej pojazdy są standardowo wyposażone w podnoszoną platformę, która umożliwia operatorowi kompletację bezpośrednio na paletę, gdy jest ona podniesiona. W przeciwieństwie do OPX będącego w stanie jednocześnie przewozić kilka palet, OXV zoptymalizowano pod katem obsługi pojedynczego zamówienia.

Prosta automatyzacja procesu kompletacji

Automatyzacja procesów magazynowych jest najważniejszym trendem ostatnich lat. Choć ze względu na swoją specyfikę kompletacja jest jednym z rodzajów pracy najtrudniejszych do delegowania pojazdom AGV, STILL oferuje szereg rozwiązań, które odciążają operatorów z części lub całości związanych z nią zadań. Oferta firmy obejmuje m.in. w pełni zautomatyzowane w oparciu o technologię iGo systems wózki systemowe MX-X, ale także autonomiczną wersję wózka do kompletacji poziomej OPX iGo neo. Z pomocą najnowocześniejszych czujników rozpoznaje on ludzi, sprzęt magazynowy i towary. Na podstawie wygenerowanych danych i zdefiniowanych algorytmów podejmuje decyzje: omija przeszkody lub zatrzymuje się całkowicie, jeśli dostępna przestrzeń jest zbyt mała, aby ominąć obiekt. Dzięki temu, że tego typu wózki do kompletacji przemieszczają się bez udziału operatora, wyeliminowane zostaje nawet 75 proc. męczącego i czasochłonnego wchodzenia i wysiadania z pojazdu. Pickerzy mogą w efekcie w pełni skoncentrować się na kompletowaniu zamówień. Zastosowanie OPX iGo neo znacząco zwiększa w związku z tym wydajność kompletacji i redukuje liczbę popełnianych w jej trakcie błędów – bez obaw o bezpieczeństwo.