16.05.2023

Rodzaje wózków widłowych w ofercie STILL Polska

Rodzaje wózków widłowych – klasyfikacja

Poznaj klasyfikację wózków widłowych z uwagi na napęd oraz rodzaje z uwzględnieniem ich podstawowych funkcji.

Oferta STILL Polska obejmuje ręczne, elektryczne i spalinowe wózki widłowe. W parze z różnorodnością pod względem napędu idzie duże zróżnicowanie produktów z uwagi na funkcje.

Termin „wózek widłowy” kojarzy się w pierwszym odruchu z czołowymi wózkami z przeciwwagą. Jednak spektrum mogących być opisywanych nim urządzeń jest znacznie szersze. Przedstawiamy definicję, listę i charakterystykę rodzajów wózków widłowych oferowanych przez STILL Polska.

Popularna internetowa definicja jezdniowych wózków podnośnikowych - zwanych potocznie wózkami widłowymi - ma trójczynnikowy charakter. Według niej wózki widłowe to:

 • kołowe pojazdy mechaniczne o napędzie silnikowym
 • przystosowane do przewozu materiałów o znacznej masie
 • stosowane w transporcie bliskim i magazynowaniu.

Z perspektywy UDT w definicji wymagającego dozoru technicznego „wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia” istotne są także takie kwestie jak:

 • obecność platformy, wideł lub innego urządzenia służącego do manipulowania ładunkami;
 • przystosowanie do podnoszenia ładunków na wysokość umożliwiającą ich składowanie i pobieranie;
 • napęd mechaniczny, np. spalinowy, elektryczny lub hydrauliczny, dzięki któremu podczas podnoszenia ładunku nie jest wymagane bezpośrednie działanie siły ludzkich mięśni.

W potocznym rozumieniu jako wózki widłowe kwalifikuje się jednak również pojazdy napędzane ręcznie oraz unoszące ładunki jedynie na niewielkie wysokości. Mając to na uwadze, uogólniona definicja hasła „wózek widłowy” mogłaby brzmieć następująco: stosowany w transporcie bliskim pojazd kołowy z mechanizmem umożliwiającym manipulowanie ładunkami. Jak wygląda zatem klasyfikacja wózków widłowych ze względu na napęd oraz ich podstawową funkcję?

Rodzaje wózków widłowych ze względu na napęd

W najprostszym ujęciu wózki widłowe mogą być napędzane ręcznie, silnikiem spalinowym albo silnikiem elektrycznym. Rodzaj napędu determinuje w pewnej mierze, w jakich zastosowaniach mogą być bezpiecznie wykorzystywane pojazdy określonego typu:

Ręczne wózki widłowe (zwane również ręcznymi wózkami paletowymi, lub potocznie „paleciakami”) – to dość proste i tanie urządzenia bez dodatkowego napędu stosowane do transportu stosunkowo lekkich ładunków na nieduże odległości. Według polskich przepisów BHP dotyczących transportu ręcznego dopuszczalna masa przemieszczanego z ich użyciem ładunku (łącznie z masą wózka) nie może przekraczać:

 • 350 kg dla mężczyzn i 140 kg dla kobiet przy przemieszczaniu ładunku po płaskim i twardym podłożu (jeśli wózek ma 2 koła);
 • 450 kg dla mężczyzn i 180 kg dla kobiet przy przemieszczaniu ładunku po płaskim i twardym podłożu (jeśli wózek ma 3-4 koła);
 • 250 kg dla mężczyzn i 100 kg dla kobiet przy przemieszczaniu ładunku po nawierzchni o nachyleniu większym niż 5% (jeśli wózek ma 2 koła);
 • 350 kg dla mężczyzn i 140 kg dla kobiet przy przemieszczaniu ładunku po nawierzchni o nachyleniu większym niż 5% (jeśli wózek ma 3-4 koła).

Niedopuszczalne jest także ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po pochyleniach powierzchni większych niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m. Choć więc ręczne wózki widłowe pozwalają sprawnie, legalnie i bezpiecznie przenosić ładunki znacznie większe niż w przypadku transportu ręcznego, podlegają licznym ograniczeniom.

Spalinowe wózki widłowe to wyposażone w mechanizmy służące do manipulowania ładunkiem kołowe pojazdy mechaniczne napędzane silnikiem spalinowym. Największe z nich pozwalają na transport palet o masie sięgającej kilkunastu ton. Do kategorii tej należą zarówno wózki widłowe zasilane olejem napędowym jak i na gaz płynny (LPG). Zalicza się do niej także wózki hybrydowe, które prócz silnika spalinowego posiadają silnik elektryczny, zwiększający płynność sterowania, umożliwiający odzyskiwanie energii podczas hamowania i zmniejszający ilość emitowanych zanieczyszczeń. Jednak nawet w przypadku najnowocześniejszych wózków tego typu ze względu na spaliny wykluczone jest ich użytkowanie w zamkniętych przestrzeniach bez stałej wymiany powietrza. W związku z tym, ten rodzaj wózków widłowych reprezentują przede wszystkim stosowane do prac na zewnątrz czołowe spalinowe wózki widłowe z przeciwwagą.

Elektryczne wózki widłowe to najbardziej zróżnicowana kategoria widłowych pojazdów transportu wewnętrznego. Należą do niej zarówno:

 • wyposażone w silnik elektryczny wózki paletowe z dyszlem pozwalające obsługiwać ładunki w ten sam sposób co ręczne wózki widłowe, choć bez konieczności użycia siły mięśni i bez związanych z tym ograniczeń;
 • funkcjonalne odpowiedniki spalinowych wózków czołowych – tyle że z silnikiem nieemitującym spalin i mogące w związku z tym być używane także w zamkniętych obiektach;
 • zróżnicowane wózki techniki magazynowej wyspecjalizowane w pełnieniu określonych funkcji takich jak kompletacja, obsługa ładunków w strefach z bardzo wąskimi alejkami itp.

Zwane także wózkami akumulatorowymi, mogą być one zasilane tradycyjnymi bateriami kwasowo-ołowiowymi, żelowymi lub litowo-jonowymi. Brak emisji zanieczyszczeń łączy je z pojazdami napędzanymi wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Klasyfikacja wózków widłowych ze względu na podstawową funkcję

Pod względem podstawowej funkcji wyróżnić można:

 • czołowe wózki z przeciwwagą – uniwersalne pojazdy stosowane wewnątrz i na zewnątrz magazynów do transportu poziomego i podnoszenia ładunków na wysokość kilku metrów (zarówno elektryczne wózki widłowe, jak i modele spalinowe);
 • wózki unoszące – występujące w wariantach prowadzonych dyszlem, z platformą lub siedziskiem dla operatora kompaktowe pojazdy transportu wewnętrznego umożliwiające poziome przemieszczanie ładunków;
 • wózki do kompletacji – skonstruowane tak, by umożliwić wygodne pobieranie i odkładanie na paletę lub inny nośnik ładunku towarów składających się na zamówienie, a następnie ich transport (w przypadku wózków do kompletacji pionowej łączy się to z unoszeniem kabiny operatora wzwyż);
 • wózki podnośnikowe dwupaletowe – umożliwiające jednoczesny transport dwóch palet i podnoszenie ładunków na stosunkowo niewielkie wysokości;
 • wózki podnośnikowe – w części przypadków podobne konstrukcyjnie do wózków unoszących, posiadające jednak dodatkowo maszt umożliwiający podnoszenie ładunku na średnie, porównywalne z wózkami czołowymi wysokości;
 • wózki wysokiego składowania – posiadające kabinę i siedzisko umożliwiające wygodne obserwowanie podnoszonego ładunku pojazdy wyspecjalizowane w obsłudze wyższych, nawet kilkunastometrowych regałów;
 • wózki systemowe VNA – stworzone z myślą o obsłudze magazynów gęstego składowania – w tym systemów regałowych sięgających 18 metrów oraz bardzo wąskich alejek – wysoce wyspecjalizowane pojazdy transportu wewnętrznego.

Fachowi doradcy są w stanie dobrać z szerokiej oferty pojazdów transportu wewnętrznego te rodzaje wózków widłowych, które w konkretnych warunkach i przy określonych wymaganiach sprawdzą się najlepiej. Potrafią także przedstawić symulacje funkcjonowania floty w zależności od dobranego systemu zasilania i wszechstronnie wspierać proces decyzyjny osób zarządzających magazynem. Zapraszamy do skorzystania z usług doradztwa intralogistycznego STILL.