28.09.2023

Maszt masztowi nierówny

Wyposażone w masz typu Triplex wózki do kompletacji pionowej serii STILL PXV pozwalają na obsługę ładunków do poziomu 14 500 mm.

Jakie parametry warto brać pod uwagę dobierając maszt do wózka widłowego? Jakie podstawowe terminy warto znać i czym różnią się od siebie poszczególne typy i modele masztów do wózków widłowych dostępne w ofercie STILL Polska?

Maszt, rama, karetka i widły wózka widłowego składają się na układ umożliwiający pionowe przemieszczenia ładunków z użyciem sprzętu tego rodzaju. Jako czynniki doboru odpowiedniego masztu w zależności od wymagań użytkownika i specyfiki zakładu na pierwszy plan będą wychodzić inne parametry. W tekście zostaną omówione podstawowe terminy związane z masztami do wózków widłowych, ich najważniejsze właściwości, a także różnice między poszczególnymi modelami dostępnymi na rynku, w tym modele oferowane przez firmę STILL Polska.

Maszt, rama, karetka i widły– co jest czym w układzie przemieszczeń pionowych

Maszt wózka widłowego to jedna z kluczowych części tej maszyny. Umożliwia ona podnoszenie i opuszczanie ładunków. Maszty wykonane są zwykle ze stali lub aluminium, a ich konstrukcja może być prosta lub złożona, w zależności od wymagań. Maszt składa się z ramy i zestawu ruchomych teleskopowych lub stałych sekcji, które umożliwiają podnoszenie wideł do odpowiedniej wysokości. Definicje poszczególnych elementów tego układu można sformułować następująco:

  • Rama masztu wózka widłowego to element, który stanowi jego podstawę. To na niej zamontowane są: napęd umożliwiający przemieszczenia pionowe oraz sekcje odpowiedzialne za podnoszenie wideł. Rama wykonana jest zwykle ze stali i ma kształt prostokątny lub kwadratowy, co zapewnia jej stabilność i wytrzymałość. W zależności od modelu wózka, rama masztu może być wykonana z jednego lub kilku elementów. W przypadku masztów teleskopowych, rama odgrywa dodatkową rolę polegającą na prowadzeniu poszczególnych sekcji masztu i zapewnieniu ich płynnego podnoszenia i opuszczania.
  • Karetka wózka widłowego lub karetka wideł to inaczej płyta czołowa. Jest to przymocowana do masztu wózka widłowego konstrukcja, na której umieszcza się widły lub inne elementy osprzętu. Karetka porusza się w pionie po rolkach wzdłuż prowadnic i jest zawsze zorientowana równolegle względem masztu pojazdu. W zależności od modelu wózka widłowego, karetka wideł może mieć różne rozmiary i kształty, co wpływa na udźwig wózka oraz możliwości manipulacji ładunkami. W niektórych przypadkach karetka może być dodatkowo wyposażona w system bocznego przesuwu wideł, który umożliwia przesuwanie ładunków na boki bez konieczności przestawiania całego wózka.
  • Widły wózka widłowego to dwa długie i płaskie elementy, zwykle wykonane z wysokiej jakości stali, umieszczone na karetce wideł wózka. Widły mają charakterystyczny kształt litery „L” lub „U”, który umożliwia bezpieczne i stabilne podnoszenie ładunków. Długość i szerokość wideł różnią się w zależności od wymiarów ładunków, jakie mają być podnoszone.

Najważniejsze parametry masztów wózków widłowych

Podstawową zmienną odróżniającą od siebie maszty wózków widłowych jest ich całkowita wysokość i zasięg wzwyż, na jakim mogą w efekcie obsługiwać ładunki i regały magazynowe. Ten parametr jest wprost związany z wagą masztu wózka widłowego. Zależeć będzie ona także od takich czynników jak: grubość materiału, z którego wykonano maszt czy liczba składających się na niego sekcji. Dobierając wózek widłowy i konkretny maszt, warto wziąć pod uwagę także udźwig nominalny oraz udźwig resztkowy, mówiący o tym, jakiej masy ładunki można bezpiecznie podnosić na określone wysokości z użyciem danego sprzętu – wózka widłowego oraz masztu określonego typu.

Rodzaje masztów do wózków widłowych

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje masztów wózków widłowych: simplex, duplex i triplex (pojedynczy, podwójny i potrójny). Różnią się one przede wszystkim zasięgiem wzwyż, a co za tym idzie, typami i zakresem zadań, do których wykonywania są wykorzystywane.

  • Simplex, czyli maszt pojedynczy, znajduje zastosowanie w wózkach służących do obsługi ładunków na niewielkich wysokościach. Maszt tego rodzaju umieszczony jest centralnie. Podczas podnoszenia rama masztu wewnętrznego unosi ze sobą karetkę.
  • Duplex, czyli maszt podwójny, różni się od masztu prostego konstrukcją. Wewnątrz jego ramy umieszczony jest siłownik podnoszący karetkę, a boczne siłowniki unoszą ramę wewnętrzną. Maszt typu duplex pozwala unosić ładunki – także dużej masy - na większe wysokości.
  • Triplex, czyli masz potrójny, składa się z dwóch ram. Działa na podobnej zasadzie, co maszt podwójny, jego zasięg wzwyż jest jednak istotnie większy.

W nomenklaturze STILL różne rodzaju masztów noszą nazwy: HiLo, Tele oraz Triplex.

Typy masztów do wózków widłowych w ofercie STILL Polska

Szeroka oferta firmy STILL Polska daje możliwość dostosowania parametrów masztów do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na optymalizację pracy wózków widłowych i zwiększenie efektywności ich pracy. W zależności od serii, pojazdy można wyposażyć w maszty Tele, HiLo lub Triplex, osiągając w przypadku wózków systemowych VNA wysokość podnoszenia przekraczającą 18 metrów. Dla sztandarowego czołowego wózka elektrycznego z przeciwwagą serii STIL RX 20-16 dla poszczególnych dostępnych dla tego modelu typów masztów wysokość podnoszenia wynosi:

  • dla masztów typu Tele – od 2680 do 5380 mm,
  • dla masztów typu HiLo – od 2680 do 3960 mm,
  • dla masztów typu Triplex – od 4170 do 7870 mm.

Maszty do wózków widłowych STILL bez wyjątku zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje ich niezawodność i długą żywotność. Informacje o dostępnych w standardzie konfiguracjach dla każdego modelu można znaleźć w sekcji z danymi technicznymi na właściwych im podstronach poszczególnych działów strony „Nowe wózki widłowe”.

Co więc pod uwagę dobierając maszt do konkretnego zastosowania?

Ze względu na swoją funkcję – umożliwienie bezpiecznego przemieszczenia ładunków w pionie – maszt wózka widłowego wraz z tworzącymi go ramą, karetką, widłami i układami napędowymi to kluczowy element pojazdów transportu wewnętrznego służących do obsługi regałów magazynowych. Pierwszym krokiem do doboru właściwego wózka i jego osprzętu jest zidentyfikowanie optymalnych w danych warunkach sposobów magazynowania towarów. W zależności od gęstości składowania, maksymalnej wysokości wykorzystanych systemów regałowych oraz masy ładunków odkładanych na poszczególnych kondygnacjach, optymalne będą inne rozwiązania. Analizując parametry techniczne masztów poszczególnych wózków, szczególną uwagę należy zwrócić na maksymalną wysokość podnoszenia, tabele podstawowych zdolności przeładunkowych pokazujące, jakiej masy ładunki na jaką wysokość można bezpiecznie podnosić w przypadku konkretnych konfiguracji. Na pytanie jaki wózek i maszt będą najlepsze w konkretnej sytuacji, rzadko istnieje jedna prosta odpowiedź. Równie dobre rezultaty można często osiągać na kilka sposobów w różny sposób łączących przewagi różnych rozwiązań. Stając przed wyborem wózków widłowych i konkretnych masztów warto więc skorzystać z pomocy fachowców. Zapraszamy w związku z tym do kontaktu z regionalnymi doradcami handlowymi STILL lub skorzystania z usług doradztwa intralogistycznego.