25.03.2024

Litowo-jonowe baterie STILL w gospodarce obiegu zamkniętego

Akumulatory w technologii Li-Ion są obecnie domyślnym źródłem zasilania elektrycznych wózków widłowych i jednym z głównych filarów transformacji energetycznej.

Wraz ze swoim partnerem technologicznym – firmą Li-Cycle – od sierpnia 2023 r. STILL poddał recyklingowi już kilkaset akumulatorów litowo-jonowych. To dobry początek wdrażania idei gospodarki obiegu zamkniętego w tym obszarze.

Akumulatory litowo-jonowe są jednym z najważniejszych źródeł zasilania transportu wewnętrznego i jednym z głównych filarów transformacji energetycznej. Baterie w technologii Li-Ion są obecnie domyślnym sposobem zasilania wózków widłowych. (O przyczynach takiego stanu rzeczy piszemy na przykład w artykule: „Akumulatory Li-Ion, systemy zarządzania energią i zielona transformacja”.) By mogły one zachować i umocnić swoją pozycję w przyszłości, konieczne jest upowszechnienie na szeroką skalę rozwiązań z zakresu ich zrównoważonej utylizacji i recyklingu. Jako jeden z pierwszych dostawców pojazdów magazynowych i infrastruktury składowania firma STILL wprowadziła we współpracy z Li-Cycle program skutecznego odzyskiwania surowców z baterii trakcyjnych w technologii Li-Ion.

Recykling litowo jonowych baterii wózków widłowych – jak to działa?

W modelu zaproponowanym wspólnie przez STILL i Li-Cycle odpowiedzialność za cały proces ponownego włączania w obieg surowców z baterii litowo-jonowych bierze na siebie dostawca wózków widłowych. Po zakończeniu cyklu życia akumulatora jest on odbierany, a następnie transportowany przez STILL z użyciem certyfikowanych kontenerów transportowych do wyspecjalizowanego w recyklingu baterii Li-Ion zakładu Li-Cycle. Pierwszy europejski obiekt wywodzącej się z Kanady firmy został uruchomiony w sierpniu 2023 w Magdeburgu.

Technologia recyklingu akumulatorów Li-Cycle z ponad 95% skutecznością

Zaprojektowany przez Li-Cycle proces recyklingu trakcyjnych baterii wózków widłowych pozwala powtórnie włączyć w obieg materiały składające się na 95% masy akumulatora.

  • W pierwszym etapie od tworzyw sztucznych oddzielone zostają metale takie jak miedź, aluminium i stal.
  • Następnie z pozostałej „czarnej masy” w procesie hydrometalurgicznym odzyskiwane są takie cenne materiały jak węglan litu, siarczan kobaltu czy siarczan niklu.
  • Surowce trafiają następnie z powrotem do STILL i są wykorzystywane do produkcji nowych ogniw akumulatorowych w zakładach w Europie.

Więcej na temat tego procesu można dowiedzieć się z artykułu ConneXXt.pl: „Skuteczny recykling baterii Li-Ion jest możliwy”.

Gotowość STILL na Zielony Ład w zakresie baterii trakcyjnych

Zawiązanie strategicznego partnerstwa z Li-Cycle jest ważnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju STILL. Po pierwsze, przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego procesu produkcji akumulatorów, w które wyposażane są elektryczne wózki widłowe firmy. Po drugie, dzięki utrzymaniu w obiegu stosunkowo rzadkich – a coraz trudniej dostępnych w związku z ogromnym globalnym popytem – związków litu, kobaltu i niklu firma zwiększa stabilność łańcuchów dostaw surowców potrzebnych do wytworzenia baterii litowo-jonowych. Wreszcie, rozwiązanie jest odpowiedzią na postulowane w politykach europejskiego Zielonego Ładu wzięcie przez dostawców odpowiedzialności za recykling i utylizację wprowadzanych na rynek akumulatorów.

Recykling baterii litowo-jonowych - perspektywa dyrektora

Dążymy do utrzymania w obiegu naszych produktów, w tym oczywiście także baterii, tak długo, jak to możliwe. Dzięki współpracy z Li-Cycle dysponujemy niezawodnym rozwiązaniem w zakresie odpowiedzialnego recyklingu wszystkich naszych akumulatorów litowo-jonowych, które osiągną koniec okresu użytkowania do 2030 r. – wyjaśnia dr Florian Heydenreich, Executive Vice President Sales & Service STILL EMEA. – Bierzemy odpowiedzialność za cały cykl życia baterii trakcyjnych naszych wózków widłowych i pojazdów transportu wewnętrznego. Wykorzystujemy w nich akumulatory produkowane w Europie przez przedsiębiorstwa należące do naszej Grupy. Regenerujemy baterie w trakcie cyklu ich życia. Na koniec poddajemy je recyklingowi ze wskaźnikiem odzysku sięgającym 95%. Spełniamy w efekcie przyszłe wymagania polityki Zielonego Ładu. Oferujemy tym samym naszym klientom możliwość inteligentnego, skutecznie łączącego kwestie ekologii i ekonomii podejścia do zaopatrzenia w rozwiązania z zakresu szeroko pojętej intralogistyki – podsumowuje.