10.03.2023

Firma STILL Polska posadziła w 2022 r. tysiące drzew

Za wózek widłowy – drzewo: ekologiczna akcja STILL 2022

Dowiedz się o akcji, w ramach której firma STILL Polska posadziła drzewo za każdy sprzedany w 2022 r. elektryczny wózek widłowy.

Firma STILL Polska zobowiązała się posadzić drzewo za każdy sprzedany w 2022 r. elektryczny wózek widłowy.

Jedną z najważniejszych proekologicznych inicjatyw STILL Polska w 2022 roku była akcja „Drzewo za wózek”. W jej ramach za każdy sprzedany w ciągu 12 miesięcy pojazd elektryczny firma zobowiązała się posadzić jedno drzewo – teraz podsumowuje efekty kampanii.

W swojej działalności biznesowej firma STILL dąży do ograniczania własnego śladu węglowego i przyczynia się do jego redukcji w transporcie wewnętrznym poprzez:

  • produkcję energooszczędnych wózków widłowych, w dużej mierze z materiałów zdatnych do recyklingu i powtórnego wykorzystania;
  • wspieranie klientów w zwiększaniu wydajności procesów magazynowych.

Choć dbałość o środowisko naturalne leży więc u podstaw funkcjonowania STILL, firma dodatkowo podejmuje ekologiczne inicjatywy. W naszym kraju najważniejszą spośród nich w 2022 roku była akcja „Drzewo za wózek”. Zgodnie z jej założeniami, za każdy pojazd elektryczny sprzedany przez STILL Polska od początku stycznia do końca grudnia 2022 r., zobowiązano się zlecić partnerowi – firmie Posadzimy.pl – posadzenie jednego drzewa. Kilka tysięcy sadzonek już rośnie, tworzy młody las, cieszy oko i pochłania CO2 z atmosfery.

Spodziewane efekty akcji STILL Polska: „Drzewo za wózek”

Ilość produkowanego tlenu oraz pochłanianego przez drzewa dwutlenku węgla zależy od wielu czynników. Zasadzone dzięki firmie STILL i jej klientom młodniki pokrywają powierzchnię 6 tys. mkw. Przy założeniu, że rozwiną się z czasem w dojrzałe drzewostany i przy przyjęciu rekomendowanych przez partnera akcji średnich wartości szacunkowych, można spodziewać się, że powstały las będzie w stanie wiązać w skali roku ponad 33 tony CO2 i produkować tyle tlenu, ile zużywa 3,7 tys. osób. – Jesteśmy dumni z akcji oraz wdzięczni naszym handlowcom, klientom i partnerom w Posadzimy.pl – mówi Paweł Włuka, Dyrektor Marketingu STILL Polska. – Dzięki zaangażowaniu każdej ze stron udało nam się odrobinę zazielenić świat i pozostawić go nieco lepszym niż był na początku roku – przynajmniej pod względem zalesienia w „naszych” punktach nasadzeń. Mamy oczywiście świadomość, że z perspektywy globalnej emisji gazów cieplarnianych kilka tysięcy drzewek to kropla w morzu potrzeb. Cieszymy się jednak, że mogliśmy dołożyć naszą zieloną cegiełkę – podsumowuje.