30.08.2019

Elektroniczne protokoły serwisowe STILL

W związku z rozwojem nowoczesnych technologii, a jednocześnie dbając o środowisko naturalne, zdecydowaliśmy się wprowadzić elektroniczne protokoły serwisowe.

Od października 2019 roku protokoły serwisowe STILL Polska będą spisywane, uwierzytelniane i przesyłane do klientów drogą elektroniczną. Dzięki wdrożeniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego Signotec możliwe będzie wygenerowanie towarzyszących interwencji formularzy z pominięciem papieru. Rozwiązanie nie tylko pozwala zmniejszyć ilość zużywanych surowców, ale także ułatwia archiwizację dokumentów.

Dzięki elektronicznej, potwierdzonej w sposób bezpieczny wersji protokoły mogą być przesyłane bez kosztów środowiskowych do dowolnej liczby wskazanych odbiorców – także jako załącznik do faktury za usługę serwisową. Nie jest dłużej konieczne kserowanie druków i prowadzenie segregatorów z dokumentacją. Tym sposobem oszczędza się papier i zwiększa niezawodność procesów administracyjnych związanych z utrzymaniem floty.