09.11.2021

Efektywna gospodarka magazynowa dzięki cyfryzacji

Gospodarka magazynowa a systemy zarządzania magazynem

Gospodarka magazynowa, czyli „zarządzanie towarem, surowcami i sprzętem pozwalające odpowiednio zabezpieczyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa” jest dziś łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki cyfrowym narzędziom zarządczym.

Elektryczny wózek unoszący STILL ECH – jedno z podstawowych narzędzi gospodarki magazynowej

Według opracowanego przez firmę Markets and Markets raportu „Warehouse Management Systems Market” globalny rynek systemów zarządzania magazynem (WMS) w okresie 2020 – 2025 zwiększy swoją wartość ponad dwukrotnie. Prognozowany wzrost z 2,4 do 5,1 mld dolarów jest równoznaczny z dynamiką na poziomie 16 proc. rocznie. Rozwiązania chmurowe będą rozwijać się w jeszcze szybszym tempie, sięgającym niemal 30 proc. w ujęciu rok do roku. Jako główne czynniki tych wzrostów analitycy identyfikują: potrzebę poprawy efektywności gospodarki magazynowej, dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz coraz lepszą jakość programów klasy Warehouse Management System. Nie bez znaczenia pozostają także: globalizacja operacji logistycznych, rozwój usług 3PL (Third Party Logistics, czyli logistyka prowadzona przez podmioty trzecie) oraz dynamiczne powiększanie się rynku e-commerce. Jakie aspekty gospodarki magazynowej można poprawić dzięki tego typu rozwiązaniom? Jakie inne niż systemy WMS dostępne na rynku narzędzia cyfrowe są przydatne menagerom magazynów do poprawy wydajności realizowanych procesów składowania, transportu wewnętrznego i logistyki?

Gospodarka magazynowa a systemy WMS

Gospodarkę magazynową definiuje się jako „działalność przedsiębiorstwa, której celem jest właściwe przechowywanie dóbr materialnych pozwalające zabezpieczyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa.” Do wchodzących w jej skład zadań zaliczają się m.in. koordynowanie utrzymania harmonogramu dostaw i realizacji zamówień, optymalizacja poziomu zapasów czy zarządzenie czasem przydatności produktów. W maksymalizacji wydajności gospodarki magazynowej w tych obszarach bardzo przydatnym, a dziś niemal nieodzownym rozwiązaniem są systemy zarządzania magazynem – powszechnie znane jako WMS (od angielskiego warehouse management system). Aplikacje, funkcjonujące niezależnie albo jako element całościowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, pozwalają automatycznie prowadzić ewidencję dostaw, przechowywać i udostępniać informacje o lokalizacji ładunków czy wydawać wytyczne do kompletacji zamówień.

Fleet Manager jako sposób na obniżenie kosztów gospodarki magazynowej


Gdy z kolei rozpatruje się wydajność gospodarki magazynowej z perspektywy minimalizacji nakładów, przydatne są komputerowe systemy zarządzania flotą. Gromadząc dane na temat: roboczogodzin przepracowanych przez poszczególne wózki, masy przewożonych ładunków, wysokości ich podnoszenia oraz długości pokonywanych odcinków, programy tego rodzaju pozwalają optymalnie dopasować wózki widłowe do charakteru najczęściej wykonywanych w firmie zadań. Umożliwiają również optymalizację tras pokonywanych przez wózki widłowe i pomagają monitorować i ograniczać koszty ich eksploatacji. Krokiem dalej są narzędzia analityczne wykorzystujące na przykład do identyfikacji wąskich gardeł technologię heat mappingu. O prekursorskim wdrożeniu automatyzacyjnym w firmie Danfoss z użyciem tego rodzaju systemu optymalizacji – STILL iGo insights – można zapoznać się w zamieszczonym w serwisie conneXXt.pl case study pt. „Danfoss: automatyzacja magazynu na miarę IFOY”. W portalu można znaleźć także więcej informacji na temat definicji gospodarki magazynowej. Polecamy artykuł pt. „Cyfryzacja zarządzania gospodarką magazynową” i zapraszamy do lektury.