25.01.2024

Automatyczny wózek STILL EXV z nominacją IFOY 2024

Automatyczny wózek podnośnikowy STILL EXV iGo został nominowany do nagrody IFOY 2024 w kategorii „Roboty mobilne”.

Automatycznie prowadzony wózek podnośnikowy STILL serii EXV w technologii samodzielnej jazdy i nawigacji STILL iGo został nominowany do nagrody IFOY 2024 w kategorii robotów mobilnych jako szybkie i skalowalne rozwiązanie automatyzacji magazynu.

Do finałowej rundy międzynarodowego konkursu na najlepsze wózki widłowe i rozwiązania intralogistyczne IFOY 2024 zakwalifikowano STILL EXV iGo. Ten pierwszy produkowany seryjnie wózek automatyczny nominowano do nagrody w kategorii roboty mobilne jako inteligentną odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na opłacalne, zindywidualizowane oraz szybkie do wdrożenia i skalowalne rozwiązania automatyzacji procesów transportu wewnętrznego.

Wózek automatyczny EXV iGo – szybka i skalowalna automatyzacja magazynu

Pojazd charakteryzuje się udźwigiem resztkowym sięgającym 1 600 kilogramów, wysokością podnoszenia do 3,8 metra oraz maksymalną prędkością jazdy na poziomie 7,2 km/h. W uzasadnieniu nominacji szczególnie doceniono aspekty wpływające na dostępność, łatwość i szybkość wdrożenia oraz skalowalność rozwiązania:

  • przełomowa standaryzacja komponentów składających się na STILL EXV iGo umożliwiła seryjne wytwarzanie tego rodzaju wózków automatycznych, znacząco zwiększając szybkość produkcji pojazdów; pozwoli to skrócić czas oczekiwania na dostawę, a dodatkowo ułatwi działania serwisowe na EXV iGo funkcjonujących u klientów;
  • modułowe, wstępnie zdefiniowane parametry – takie jak na przykład intuicyjny panel operacyjny – przyspieszają wdrożenie rozwiązania automatyzacyjnego w zakładzie klienta;
  • wieloelementowy, niezawodny system bezpieczeństwa – ze skanerami, czujnikami, urządzaniami ostrzegawczymi oraz natychmiastowo zatrzymującymi pojazd wyłącznikami awaryjnymi – umożliwia zastosowanie wózka w obiektach pracy mieszanej.

Automatyczny wózek STILL EXV – prosta odpowiedź na potrzebę automatyzacji magazynu

Nominując do nagrody IFOY prowadzony automatycznie wózek podnośnikowy STILL EXV iGo, zauważono jego potencjał jako rozwiązania pozwalającego upowszechnić automatyzację magazynów. Dostępność i prostota wdrożenia pojazdu mają w zamyśle sprzyjać jego zastosowaniu nie tylko przez technologicznych liderów w swoich branżach. Ze względu na intuicyjny interfejs, wystandaryzowane moduły oraz łatwość integracji z istniejącymi procesami magazynowymi, EXV z systemem iGo może być z powodzeniem wykorzystywany także w przypadku mniejszych firm, niebędących dotąd w stanie zautomatyzować transportu wewnętrznego. W kontekście rosnącej presji na tempo pracy i minimalizację kosztów operacji przy występujących powszechnie niedoborach wykwalifikowanych pracowników, skalowalne i dostępne rozwiązanie dobrze trafia w obecne potrzeby rynkowe. – Automatyzacja dotyczyła dotąd przede wszystkim dużych firm o wysokim potencjale innowacyjności. Wskutek rynkowych zmian staje się interesująca także dla podmiotów z mniejszymi flotami – komentuje Dominik Jasiok, Advanced Applications Manager STILL Polska. – Stale rośnie popyt na znormalizowane, skalowalne i szybkie we wdrożeniu rozwiązania automatyzacji transportu wewnętrznego. STILL EXV iGo to inteligentna odpowiedź na tę coraz powszechniejszą potrzebę – wysoce opłacalna, szybka do wdrożenia i skalowalna – dodaje.

Kolejne kroki weryfikacji EXV i innych nominowanych przez ekspertów IFOY

Podobnie jak inne nominowane do nagrody IFOY 2024 rozwiązania, automatyczne wózki podnośnikowe STILL EXV iGo zostaną poddane testom międzynarodowego jury w dniach 8-11 kwietnia. Przejdą one szeroko zakrojony audyt, w ramach którego zostaną porównane z bezpośrednimi rynkowymi konkurentami pod względem funkcjonalności, innowacyjności, korzyści dla klienta oraz znaczenia rynkowego. Zwycięzcy zostaną wytypowani na podstawie punktacji przyznanej w świetle tych kryteriów przez grono niezależnych ekspertów z 19 krajów. Ich werdykt poznamy podczas organizowanej przez IFOY wspólnie z austriackim HERMES.Wirtschafts.Forum ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się 14 czerwca w centrum kongresowym w Baden.