Zestawy transportowe

Pociąg do przyszłości

Zestawy transportowe i ciągniki STILL

Początki historii sukcesu zestawów transportowych STILL sięgają czasów niemieckiego cudu ekonomicznego w latach 50. XX wieku i związanego z nim dynamicznego rozwoju logistyki. Firma STILL wkroczyła na ten rynek w 1946 r., wprowadzając nań elektryczny wózek EK 2000. Premiera tego solidnego urządzenia stanowi moment przełomowy, od którego firma STILL stała się producentem pojazdów transportowych dla przemysłu. Logiczną kontynuację ewolucji stanowiło stworzenie zwrotnego, trójkołowego wózka zwanego "Muli-Mobilem". Kompaktowy pojazd z niewielkim promieniem skrętu szedł z duchem czasu i wkrótce stał się nieodzownym elementem wyposażenia portu w Hamburgu. Trójkołowce z logo STILL manewrowały między kontenerami ciągnąc nawet do 10 przyczep.

Ciągniki w duchu lean

"just in time" ...

Tempo, w jakim toczą się procesy przemysłowe, rośnie z roku na rok. W obliczu zapotrzebowania na różnorodność i indywidualizację klasyczna linia montażowa w stylu Henry’ego Forda, mająca na celu pozwolić złożyć w jak najkrótszym czasie jak najwięcej identycznych produktów, przeszła do historii. Współcześnie normą staje się koncepcja szczupłego zarządzania stworzona na bazie zasad sformułowanych wkrótce po II Wojnie Światowej przez japońskich menedżerów: Taiichi Ohno i Shigeo Shongo.

Fundamentem tej idei jest wyróżnienie w procesach tych czynności, które są wartościowe z punktu widzenia klienta oraz ciągłe eliminowanie wszystkiego, co można uznać za marnotrawstwo. W dzisiejszej branży automotive około 1/3 części dostarczana jest zgodnie z regułą „just-in-time”. Zasady zarządzania lean szybko wdrożyli także wytwórcy komputerów oraz elektroniki użytkowej. Teoretycznie to proste: części sprowadzane, dostosowywane i montowane są dopiero, gdy zostanie złożone zamówienie. Analiza informacji, kiedy i gdzie będą potrzebne konkretne elementy, w jakich wariantach mają być dostarczone i w jaki sposób zmontowane, pozwala znacząco ograniczać zapasy magazynowe i optymalizować procesy wytwórcze pod kątem przepustowości maszyn – minimalizując w efekcie koszty produkcji.

Lean & Clean: Durchdacht getimte Routenzug-Konzepte
Lean & Clean: Błyskotliwe koncepty skoordynowanych zestawów transportowych<br />pozwalające organizować produkcję zgodnie z zasadami "just in time"<br /> oraz "just in sequence" - umożliwiają minimalizację zapasów magazynowych<br /> i przekładają się na obniżenie kosztów.

…a także "just in sequence" –

zawsze z odpowiednim trolejem

Następny poziom to tzw. "just in sequence". Koncepcja obejmuje dodatkowe wstępne sortowanie części w toku montażu - tak, by pracownicy mieli pod ręką wszystko, co będzie im potrzebne. Jak elementy te mają trafiać na stanowisko robocze? Przy pomocy ciągników! Od 2008 r. termin "just in sequence" używany jest przez europejskich ekspertów, gdy mowa o zsynchronizowanym zaopatrzeniu wewnętrznym. Ciągniki same w sobie nie są ogromną innowacją - mimo ogromnego postępu, jaki się dokonał w ostatnich dekadach, ich konstrukcja jest co do zasady podobna jak w STILL Muli. Jednak ich wykorzystanie w połączeniu z odpowiednimi trolejami w zharmonogramowanej produkcji ery indywidualizacji stanowi o prawdziwym przełomie i umożliwia całkowite odejście od standardowych wózków widłowych na liniach produkcyjnych.

Wydajność i elastyczność

Efekty optymalizacji

Zastąpienie wózków widłowych ciągnikami pozwala ograniczyć liczbę pojazdów potrzebnych do obsługi przepływu materiałów na liniach produkcyjnych. Czas transportu na jeden ładunek jest zminimalizowany, a procesy są szybsze, bardziej wydajne i bezpieczne. Co więcej, zaoszczędzone zasoby mogą zostać przekierowane w inne obszary.

Wokół inteligentnej ekonomii

Zasada drogi mlecznej

Brytyjskie miasteczka lat 60. XX wieku: mleczarze jeżdżą ustalonymi trasami, wymieniając puste butelki na pełne - to doskonały przykład stałego cyklu zaopatrzenia. Dzisiejsze rozwiązania bazujące na zestawach transportowych są rozwinięciem tego modelu dostaw. Koncepcja zakłada wykorzystanie ciągników i trolejów w miejsce wózków widłowych oraz zwiększenie w efekcie wydajności i bezpieczeństwa procesów. W składach części operatorzy przetaczają z użyciem ciągników wypełnione pojemnikami troleje - na ustalonych trasach wzdłuż linii montażowych. Dostarczają potrzebne elementy zgodnie z zasadą just-in-time lub just-in-sequence i pobierają opróżnione pojemniki i troleje ze wstępnie złożonymi półproduktami.

Zawsze w drodze na szczyt

STILL LiftRunner®

W 2008 r. STILL i BMW połączyły siły, by stworzyć STILL LiftRunner® - narzędzie stanowiące klucz do wyeliminowania wózków widłowych z dostaw w procesach produkcji w myśl nowoczesnych zasad lean. Koncepcja bazująca na zasadzie "drogi mlecznej" jest od tego czasu skutecznie wykorzystywane w zaopatrzeniu produkcji BMW. STILL LiftRunner® wyrobił sobie także pozycję na rynku i w toku ciągłych usprawnień wyznacza coraz to lepsze, nowe standardy. STILL LiftRunner® to idealne rozwiązanie automatyzacji procesów transportu wewnętrznego, pozwalające na wydajne zaopatrzenie zróżnicowanych linii produkcyjnych i bezobsługową realizację zadań z obszaru przepływu materiałów i dóbr.

Na dobrej drodze do realizacji celów

Perfekcyjne połączenie trolejów i ram

Komponenty są przewożone w pojemnikach na trolejach, które wtacza się w ramy transportowe podłączane do ciągnika i czerpiące z niego zasilanie. Unoszą one troleje przed ruszeniem w drogę, minimalizując dzięki temu hałas oraz zużycie rolek podczas przejazdów. Projekty ram nieustannie ewoluują - czego przykładem może być wprowadzenie na rynek w 2015 r. ram typu B. Ich główną zaletą jest możliwość załadunku i rozładunku z obu stron, zwiększająca elastyczność planowania tras i procesów transportowych.

/products/Company/100_Jahre_STILL/Tugger_trains/Bild_06.jpg

Nadchodzi czas scyfryzowanych pociągów

Automatyczne zestawy transportowe

Cyfrowa rewolucja i popyt na rozwiązania dynamizujące produkcję i łańcuchy dostaw to dwie strony tego samego medalu. Ekonomia online i charakterystyczne dla niej zwiększone zapotrzebowanie na usługi transportowe, skrócenie cyklu życia produktu, rosnące koszty pracy i niedobory wykwalifikowanych pracowników - wszystkie wymienione czynniki mają wpływ na rozwój branży. Trend wzmacniają wyższe oczekiwania klientów względem indywidualizacji, czasów dostaw i możliwości zamawiania niewielkich nakładów. W efekcie - niezależnie od specyfiki przedsiębiorstwa - zautomatyzowane rozwiązania w postaci samobieżnych systemów transportowych dają dobre perspektywy konkurencyjności świadczonych usług.

Docenione przez branżowych ekspertów

Przyspieszenie z nagrodą IFOY

Od zaopatrzenia produkcji po logistykę dystrybucji: automatyczne zestawy transportowe będą w przyszłości ważnym elementem przewozu wewnętrznego. Liderzy w swoich branżach stosują tego typu rozwiązania już dziś - i im się to opłaca. Nie bez kozery firma STILL została wyróżniona prestiżową, zwaną branżowymi Oscarami nagrodą IFOY 2019 w kategorii AGV i roboty intralogistyczne. Zwycięzca - samobieżny ciągnik elektryczny LTX 50 wraz z automatycznym systemem załadunku i rozładunku LiftRoller iGo to pierwsze w pełni zautomatyzowane rozwiązanie transportu i obsługi ładunków do 1200 kg na jeden trolej.

Szybkie jak straż pożarna

STILL LiftRunner® dla dobrego tempa produkcji

Jako wiodący dostawca wyposażenia przeciwpożarowego firma Ziegler GmbH szczególnie ceni sobie szybkość i elastyczność rozwiązań na bazie zestawów transportowych. Systemy tego typu pozwalają realizować zsynchronizowane zaopatrzenia produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu natężenia ruchu oraz minimalizacji ryzyka wypadków. Umożliwiają także optymalny dobór pracowników do zadań, co ma kluczowe znaczenie w obliczu niedoboru wykwalifikowanych kadr.

Zadanie STILL w firmie Ziegler polegało na stworzeniu i wdrożeniu spójnej koncepcji logistyki produkcji. Odpowiedzią było rozwiązanie - poprzedzone analizą procesów intralogistycznych: 11-metrowy zestaw transportowy z trolejami i ramami typu C oraz ciągnikiem LTX 70. Zestawy transportowe STILL w Ziegler zaopatrują punkty buforowe wzdłuż linii montażu. Mirco Adam, project manager firmy, wyjaśnia: "Planując tego rodzaju system z ciągnikami, trzeba wziąć pod uwagę, że musi zostać on zintegrowany z istniejącą infrastrukturą przedsiębiorstwa. Nasze analizy wykazały, że maksymalna długość pociągu może wynosić 11 metrów. Ze względu na układ budynku, zestaw musiał być przy tym ponadprzeciętnie zwrotny - trasy nie pozwalają na zawracanie wewnątrz obiektu. Punkty transferowe rozmieszczono w związku z tym na zewnątrz." Wąskie korytarze i częste wyjazdy na zewnątrz - zupełnie jak w straży pożarnej.

Koncepcja tras opracowana dla specjalistów wyposażenia <br />przeciwpożarowego - firmy Ziegler - była precyzyjnie <br />dopasowana do architektury magazynu, a trasa<br /> obejmowała odcinki wewnątrz i na zewnątrz obiektu.
Koncepcja tras opracowana dla specjalistów wyposażenia <br />przeciwpożarowego - firmy Ziegler - była precyzyjnie <br />dopasowana do architektury magazynu, a trasa<br /> obejmowała odcinki wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

Więcej niż jazda z jedzeniem

Całodobowa obsługa służby zdrowia przez ciągniki

Ponad 60 klinik i instytutów naukowych, około 1500 łóżek i mniej więcej 341 000 pacjentów rocznie - tak wygląda w liczbach Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Moguncji. Zestawy transportowe STILL są jak układ krwionośny, transportujący po całym tym organizmie to, co potrzebne w jego poszczególnych komórkach. Funkcjonujące na zasadzie "drogi mlecznej" ciągniki elektryczne STILL R 07 z ramami typu C i system LiftRunner® są wykorzystywane do transportu po terenie kampusu posiłków, prania oraz pustych pojemników. Specjalne przyczepy umożliwiają także przewóz poczty, butli z tlenem i gazem oraz rozmaitych przewodów. Jak mówi Bernd Broszehl, Szef Centrum Usług Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Moguncji: "Od 6:00 do 22:00 zestawy transportowe są w nieprzerwanym ruchu. Każdego ranka, w południe i wieczór do 1500 pacjentów dowożonych jest łącznie 4500 posiłków." Jak tłumaczy Andreas Bade, Regionalny Szef Sprzedaży w oddziale STILL we Frankfurcie, bezpieczeństwo ma tu kluczowe znaczenie. "Kiedy wchodzi się na platformę ciągnika R 07 i wciska się hydrauliczną dźwignię, dzięki użyciu opatentowanej technologii LiftRunner wszystkie ramy automatycznie się unoszą (elektroniczne systemy transportu żywności oraz rolki trolejów są dzięki temu chronione podczas jazdy), a po wyjściu operatora z kabiny same się obniżają. Wówczas troleje mogą być wtaczane i wytaczane z ram zestawu bez wysiłku." Człowiek i maszyna harmonijnie współpracują w imię ochrony zdrowia.

Routenzug mit Straßenzulassung
Jazda z jedzeniem dzięki zestawom transportowym: w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Moguncji ciągniki R 07 każdego dnia dostarczają 4500 posiłków 1500 pacjentom.

Człowiek czy maszyna?

I to, i to! A w bonusie poprawa ergonomii!

Wykwalifikowani pracownicy w pełni sił to najważniejszy zasób każdego przedsiębiorstwa. Głównym celem automatyzacji nie jest w tym kontekście zmniejszanie zatrudnienia, ale raczej zwiększenie wydajności istniejących zasóbów dzięki kreowanie wartości dodanej oraz ochronie zdrowia pracowników. Zautomatyzowane systemy zestawów transportowych odciążają operatorów z powtarzalnych, wymagających fizycznie zadań i otwierają przestrzeń na lepsze wykorzystanie ich kreatywności i umiejętności. Zyskują oni tym samym nowe pola aktywności i odpowiedzialności. Dobrym przykładem jest możliwość zwiększenia liczby procesów koordynowanych przez jedną osobę dzięki monitoringowi pracy automatów. W efekcie poprawia się takżę ergonomia. Zestawy transportowe zmniejszają ilość czasu, w którym operator musi siedzieć w kabinie. Dodatkowe wyposażenie, jak na przykład służący do ładowania i rozładunku ram typu B i E TrolleyMover 4W 15, albo też jak funkcja wychylania trolejów, pozwalają na dalszą poprawę ergonomii, zapewniając optymalną wysokość wykonywania zadań i ułatwiając dostęp do pojemników. Innymi słowy - jesteśmy na szlaku ku zdrowszemu środowisku pracy!


Zestawy transportowe i ciągniki STILL

W przypadku dodatkowych pytań o zestawy transportowe zapraszamy do kontaktu.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.