Systemy wspomagające operatora od STILL

pewne wsparcie

W systemach wspomagających operatora chodzi o dodatkowe urządzenia w wózkach do wspomagania operatora w określonych sytuacjach jazdy. Podnoszą one stopień automatyzacji, tzn. pojedyncze zadania zostają przeniesione z operatora na system wspomagania.

Na pierwszym planie stoją przy tym oczywiście względy bezpieczeństwa, lecz również poprawa wydajności pojazdów przy transporcie materiałów lub poprawa wydajności operatorów. W zależności od rodzaju systemu wspomagania operatora stosuje się różne rodzaje czujników.

OPTISPEED

Wzrost wydajności pojazdu oraz operatora

W systemach OPTISPEED chodzi o rozwiązania w kwestii wzrostu wydajności pojazdu oraz operatora. OPTISPEED 3.3 gwarantuje, że szybkość operacji wykonywanych wózkiem MX-X jest automatycznie dopasowywana do wagi transportowanego ładunku.

Wersja OPTISPEED 4.0 to pomoc nawigacyjna dla kierowcy. System optymalizuje trasę dojazdu do celu, zatrzymując pojazd i widły w idealnej odległości i na odpowiednim poziomie. Pozycja pojazdu określana jest za pomocą enkodera do pomiaru odległości i korygowana nieustannie poprzez etykietę z kodem kreskowym na podporach regału i dwa skanery kodów kreskowych umieszczone na pojeździe. Pomoc nawigacyjna wskazuje pozycję wózka, pozycję docelową w regale i dystans do pokonania.

Ponadto OPTISPEED 4.0 może rozróżniać pomiędzy załadunkiem i rozładunkiem i atomatycznie dostosowuje wysokość podnoszenia wideł do zadania. Opcjonalnie można tak skonfigurować system, by cykl załadunku był możliwy dopiero wtedy, gdy osiągnięta będzie pozycja docelowa. Niewłaściwe załadunki i rozładunki - a co za tym idzie kosztowne i czasochłonne szukanie - można tym sposobem całkowicie wyeliminować.

Twoje korzyści

  • Łatwy i szybki montaż instalacji
  • Pomoc dla operatora w nawigowaniu po magazynie
  • Oszczędność czasu poprzez przyspieszony cykl pracy i brak potrzeby zbędnego szukania
  • Bezpieczne procesy dzięki uniknięciu błędnych załadunków i rozładunków

Potrzebują Państwo więcej informacji?
W przypadku dalszych pytań nasi doradcy są do Państwa dyspozycji.

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.