Bezpieczeństwo

Przeglądy regałów

Zgodnie z wymaganiami Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (dz. U. Nr 191, poz. 1596 oraz z 2003 r. Nr 178 poz. 1745) oraz znowelizowaną normą europejską EN 15 635, na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych (np. regałów) tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników.

Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo

Norma EN 15 635 nakazuje wykonywanie cotygodniowych przeglądów i przegląd ekspercki, który może wykonać tylko osoba kompetentna w odstępach maks. 12 miesięcy.

Podczas gdy inspekcję cotygodniową może wykonać firma samodzielnie, do inspekcji eksperckiej niezbędne są specjalne umiejętności. W razie potrzeby wykonania wymaganej ustawowo inspekcji eksperckiej nasi certyfikowani inspektorzy są do Twojej dyspozycji.

Przebieg kontroli

Inspekcja systemów regałowych przeprowadzana jest w czasie pracy zakładu. Zakresem kontroli są następujące punkty:

  • Oględziny budowy regałów zgodnie ze specyfikacją. Sprawdzane będzie losowo, czy nie przekroczone zostały granice obciążenia.
  • Oględziny poziomu określonego przez normę poprzez intensywne kontrole wzrokowe. Badane będzie (również w górnym zakresie) czy stojaki, podpory i kratownice nie są uszkodzone.
  • Oględziny elementów regałowych pod względem zniekształceń i uszkodzeń zgodnie z DIN EN 15635. Punktowy pomiar regałów w celu zbadania poziomu i pionu każdej sekcji.