Przeglądy regałów STILL - pewne jest pewne

Zgodnie z wymaganiami Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 (dz. U. Nr 191, poz. 1596 oraz z 2003r. Nr 178 poz. 1745) oraz znowelizowaną normą europejską EN 15 635, na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn, i innych urządzeń technicznych (np. regałów) tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla życia, i zdrowia pracowników.

Ty odpowiadasz za bezpieczeństwo

Norma EN 15 635 nakazuje wykonywanie cotygodniowych przeglądów i przegląd ekspercki, który może wykonać tylko osoba kompetentna w odstępach max. 12 miesięcy.

Podczas gdy inspekcję cotygodniową może wykonać firma samodzielnie, do inspekcji eksperckiej niezbędne są specjalne umiejętności. W razie potrzeby wykonania wymaganej ustawowo inspekcji eksperckiej nasi certyfikowani inspektorzy są do Twojej dyspozycji.

Inspekcja przebiega systematycznie zgodnie ze szczegółowym protokołem inspekcji i jest dokumentowana umieszczeniem naklejki kontrolnej. Na życzenie przejmiemy również kontrolę terminów przyszłych kontroli Twoich regałów.

Potrzebują Państwo więcej informacji?
W przypadku dalszych pytań nasi doradcy są do Państwa dyspozycji.

Przebieg kontroli

Inspekcja systemów regałowych przeprowadzana jest w czasie pracy zakładu. Zakresem kontroli są następujące punkty:

  • Oględziny budowy regałów zgodnie ze specyfikacją. Sprawdzane będzie losowo, czy nie przekroczone zostały granice obciążenia.
  • Oględziny poziomu określonego przez normę poprzez intensywne kontrole wzrokowe. Badane będzie (również w górnym zakresie), czy stojaki, podpory i kratownice nie są uszkodzone.
  • Oględziny elementów regałowych pod względem zniekształceń i uszkodzeń zgodnie z DIN EN 15635. Punktowy pomiar regałów w celu zbadania poziomu i pionu każdej sekcji.

Cookie Panel

Firma STILL wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom najlepszą jakość przy korzystania z internetu oraz dostarczyć zanonimizowane, zebrane dane o wykorzystaniu witryny. W naszych zasadach dotyczących plików cookie możesz dowiedzieć się, jakie pliki cookie wykorzystujemy, co robimy i jak możesz je wyłączyć. Zasadami dotyczącymi plików cookie.

Przeglądając nasze witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Zamykając tę wiadomość, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie na tym urządzeniu zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie, chyba że je wyłączyłeś.