21.04.2022

STILL ulepsza kooperacyjne wózki do kompletacji

Ulepszone autonomiczne wózki do kompletacji STILL OPX iGo neo

Wózki do kompletacji z możliwością samodzielnego podążania za operatorem zostają wzbogacone o czujniki 3D i system reagowania w trybie jazdy ręcznej. Będą mogły obsługiwać też palety szersze niż standardowe.

Automatyczne wózki do kompletacji STILL OPX iGo neo to innowacyjne roboty kooperacyjne wspierające pracę pickera.

W dwa lata po swojej premierze współpracujące z pickerem autonomiczne wózki do kompletacji STILL iGo neo drugiej generacji zostają wyposażone w szereg rozwiązań, które pozwolą im wspierać proces kompletacji jeszcze wydajniej i bezpieczniej niż dotąd.

W swojej istocie wózki do kompletacji poziomej STILL OPX iGo neo stanowią wsparcie pickerów w procesie kompletacji. Zdolny do samodzielnego przemieszczania się, wykrywania i omijania przeszkód oraz podążania za operatorem pojazd klasy AGV zdejmuje z człowieka obowiązek sterowania wózkiem. W efekcie picker może w pełni skupić się na pobieraniu kolejnych pozycji zamówienia i odkładaniu ich na nośniki ładunku umieszczone na wózku, co z kolei pozwala zwiększyć produktywność i zredukować liczbę błędów. Ze względu na duże zainteresowanie rozwiązaniem wdrożono szereg nowych funkcjonalności. Zwiększają one bezpieczeństwo pracy autonomicznego wózka do kompletacji OPX iGo neo i poszerzają możliwości jego wykorzystania.

Trójwymiarowa ochrona wózków do kompletacji i ich otoczenia


System ochrony przed kolizjami, w który wyposażone są wózki do kompletacji OPX iGo neo został rozbudowany o funkcję 3D. Dzięki niej kontrolowana będzie nie tylko przestrzeń w dolnej części pojazdu, ale obszar na całej jego wysokości. Pozwoli to uniknąć szerszej gamy niepożądanych zdarzeń oraz pozwoli zmniejszyć odległości bezpieczeństwa w zastosowaniach z wózkami nożycowymi (dotąd – ze względu na fakt, że umieszczone nisko czujniki nie wykrywały uniesionych wideł – trzeba było zachować większe dystanse). W rozwiązanie to można doposażyć już funkcjonujące na rynku wózki. Co ciekawe, dzięki opisanej poniżej innowacji system Easy Protect 3D może być wykorzystywany zarówno w trybie jazdy ręcznej, jak i autonomicznej.

System unikania kolizji w trybie ręcznego sterowania wózkiem do kompletacji OPX

Nowa funkcjonalność w obszarze bezpieczeństwa pracy pozwala unikać kolizji podczas ręcznego sterowania pojazdem. Wykorzystując mechanizmy, dzięki którym wózki do kompletacji OPX iGo neo są w stanie samodzielnie się przemieszczać, wprowadzono automatyczną reakcję systemu na sytuację, w której pojazd prowadzony przez operatora znajduje się na kursie kolizyjnym. Wózek hamuje, gdy odległość od innych obiektów osiągnie wartość krytyczną. – Manewry zlecane przez operatora w trybie pracy ręcznej są poddawane ciągłej ewaluacji przez komputer pokładowy. Gdy pojazd znajdzie się na kursie kolizyjnym z obiektem w otoczeniu wózka, prędkość jest automatycznie redukowana – tłumaczy Dominik Jasiok, Advanced Applications Manager STILL Polska. Nowa funkcja bazuje na systemie wykrywania przeszkód wykorzystywanym dotąd w trybie autonomicznym. Nie wymaga dzięki temu żadnych aktualizacji sprzętowych i może zostać udostępniona wszystkim obecnym klientom za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania pojazdu.

Wózki do kompletacji OPX iGo neo teraz do palet przemysłowych

Kolejną nowością jest oddanie do użytku klientów nowej wersji wózka do kompletacji STILL OPX iGo zdolnej obsługiwać w trybie autonomicznym palety o szerokości do 1000 milimetrów. Poszerza to zakres zastosowań autonomicznego partnera kompletacji o obsługę niektórych nośników ładunku stosowanych w przemyśle. Zintegrowany system ochrony pieszych i unikania kolizji zabezpiecza odpowiednio powiększony pojazd i szerokość ładunku. – Wdrożone innowacje są odpowiedzią na zgłaszane przez klientów potrzeby rozwoju iGo neo oraz generalne zainteresowanie inwestorów prostymi, ale skutecznymi rozwiązaniami automatyzacyjnymi – mówi Advanced Applications Manager STILL Polska. – Dzięki rozwojowi systemu STILL Easy Protect oraz wprowadzeniu wersji do obsługi palet i nośników ładunków 1000 mm autonomiczne wózki do kompletacji mogą być efektywnie użytkowane w szerszej gamie zastosowań – konkluduje Dominik Jasiok.